EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Modernizm i nowoczesność / 2002 / 4

Błońskiego portret wielokrotny z Witkacym

Indeks autorów: Tomasz Bocheński
Numer: 2002 / 4

Recenzja. Jan Błoński Witkacy. Sztukmistrz, filozof, estetyk, Kraków 2001; Tegoż Od Stasia do Witkacego, Kraków 1997

Pogranicza literackości

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2002 / 4

Recenzja. Grzegorz Grochowski Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000

Rozważania o wierszu

Numer: 2002 / 4

Recenzja. Artur Grabowski Wiersz. Forma i sens, Kraków 1999

Obszary porównań (nowoczesne praktyki komparatystyczne)

Indeks autorów: Zofia Mitosek
Numer: 2002 / 4

Recenzja. Alina Nowicka-Jeżowa Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku, Warszawa 2000; Arendt van Nieukerken Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna, Kraków 1998).

Znakoświat

Indeks autorów: Andrzej Szahaj
Numer: 2002 / 4

Recenzja. Wojciech Kalaga Mgławice dyskursu, Kraków 2001

Fikcja i teoria

Indeks autorów: Danuta Ulicka
Numer: 2002 / 4

Recenzja. Anna Łebkowska Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001

Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy)

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 2002 / 4

Autor dowodzi, iż literatura nowoczesna kształtuje swe cechy w toku interakcji dyskursów: fikcjonalnego, dokumentalnego, autobiograficznego i eseistycznego

Pragnienie ścisłości i historyzmu: nauka o literaturze w atmosferze postmodernizmu, przeł. Tomasz Żukowski

Indeks autorów: Ivo Pospìšil
Numer: 2002 / 4

Rozważając wpływ zmian technologicznych i kulturowych na literaturoznawstwo, Autor postuluje połączenie najlepszych tradycji literaturoznawstwa z metodologiczną elastycznością

Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans)

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 2002 / 4

Autor dowodzi, iż kluczową kwestią opisu modernizmu w Polsce – zarówno jako terminu jak i przedmiotu – jest rekonstrukcja wyznaczników nowoczesności: paradygmatu obejmującego zjawiska nie tylko różnorodne, ale też przeciwstawne

dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne. Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski

Numer: 2002 / 4

Autorka opisuje przemiany wizerunku dziecka, od postaci groteskowej i destrukcyjnej w literaturze przed I wojną światową, po różnorodność ujęć w literaturze międzywojennej

Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego

Indeks autorów: Andrzej Zawadzki
Numer: 2002 / 4

Artykuł przedstawia różnorodne klucze interpretacyjne, które można zastosować do pism Brzozowskiego

Wierzyć i wiedzieć

Indeks autorów: Jan Kordys
Numer: 2002 / 4

Autor analizuje materiał językowy, etnograficzny i badania procesów poznawczych, by odtworzyć zarys tekstu wiary, jaki ukształtował naszą cywilizację i przenika do dziś mowę i zachowania

Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii

Indeks autorów: Anna Wierzbicka
Numer: 2002 / 4

Autorka proponuje model skryptów kulturowych, formułowanych w pojęciach uniwersalnych, jako narzędzie do interpretacji Biblii

Jak się dawniej dedykacje pisały

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2002 / 4

Autor kreśli losy dedykacji w piśmiennictwie polskim XIX w., z wyłączeniem dedykacji rękopiśmiennych

Hamlet Wyspiańskiego. Czytanie, pisanie, czyli o wędrowaniu w labiryncie świata

Indeks autorów: Magdalena Popiel
Numer: 2002 / 4

Interpretacja studium Wyspiańskiego, jako dzieła, które naświetla wczesnomodernistyczny dramat poznawczy artysty, poszukującego sensu w zmaganiu z problemami egzystencjalnymi i metafizycznymi

Pisarz solidarności ofiar. O cudzych głosach Henryka Grynberga

Indeks autorów: Dorota Krawczyńska
Numer: 2002 / 4

O zabiegu wykorzystywania cudzych biografii w powieściach Grynberga, służącym zasadzie solidarności, w myśl której współczucie wyprzedza prawdę faktu

Literatura jako symulacja. O Obronie żebractwa Andrzeja Bursy

Indeks autorów: Tomasz Kunz
Numer: 2002 / 4

O pozytywnym projekcie literackiej strategii, wyrażonym w wierszu Bursy

Jedna z prac redakcyjnych Mieczysława Grydzewskiego

Indeks autorów: Rafał Moczkodan
Numer: 2002 / 4

O warsztacie edytorskim Grydzewskiego na przykładzie jego poprawek do pierwszego wydania książki Lechonia O literaturze polskiej

Ankieta

Indeks autorów: Jacek Baluch
Numer: 2002 / 4

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Nieswój po swoje

Numer: 2002 / 4

Polemika z: Tomasz Kunz Swój do swego po swoje? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego)

Ja jestem od teorii

Indeks autorów: Jan Ciechowicz
Numer: 2002 / 4

Pożegnanie Mirosławy Bukowskiej-Schielmann

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji