EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Zbigniew Kloch

Polska jako tekst. Kilka uwag o charakterze teoretycznym

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 2012 / 3

Artykuł jest próba uchwycenia prawidłowości lektury zjawisk, zdarzeń i zachowań, których tekstowa, semiotyczna natura jest wielce nieoczywista. Takich jak: miasto, miejsce warunkujące tożsamość i wspólnotę czy – szerzej – kraj, z którym się jest związanym, np. Polska. Lektura tego rodzaju tekstów w dużej mierze polega na przekształcaniu rzeczywistości w znaki określonego rodzaju (ikony, indeksy, metafory, symbole). Takie kulturowe wartości jak Polska czytane są jak palimpsesty, których sens konstruowany jest z perspektywy, jaka przyjmuje podmiot lektury: są zawsze wyraźnie „czyjeś”. W artykule posłużono się interpretacjami katastrofy smoleńskiej jako przykładem lektury zdarzenia, którego znaczenie jest wyraźnie zależne od uwarunkowań ideologicznych.

Samuraj i gołębie. O znanym filmie Jima Jarmuscha

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 2011 / 6

Artykuł jest analizą i interpretacją obrazu ptaków, przede wszystkim gołębi, które pojawiają się w filmie Jima Jarmuscha Ghost Dod: droga samuraja. Ptaki u Jarmuscha są ogromnie ważnym nośnikiem sensów przekazu, pełnią też role symboliczne i są konstruktywnym elementem narracji, występują bowiem w prawie każdej ważnej scenie. Kluczową rolę w interpretacji tego filmu odgrywa scena, w której Ghost Dog ćwiczy sztuki walki, scena filmowana tak, jakby bohater sam stawa się ptakiem.

Wspomnienie o Profesor Pszczołowskiej

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 2010 / 5

Przedstawienie i prawda w kulturze doświadczenia potocznego

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 2009 / 5

Artykuł jest próbą ustalenia zależności pomiędzy potocznymi wyobrażeniami o tym, czym jest prawda a właściwościami znaków przedstawiających, które w określony sposób kodują obraz rzeczywistości , stwarzając przy tym złudzenie prawdziwości przedstawienia. Mówi się tu także o roli fotografii w kształtowaniu obrazu zdarzeń historycznych i stosunku znaków ikonicznych do werbalnych, miedzy innymi na przykładzie „Pianisty” Polańskiego, filmu nakręconego na podstawie książki Szpilmana „Śmierć miasta”. Analizie poddano też fotografie z kartotek policyjny Muzeum Sprawiedliwości w Sidney oraz zdjęcia z konkursu Word Press Photo z 2007 roku. Całość zamykają uwagi o roli fotografii w dzisiejszej kulturze.

Reklama, miasto i kulturowa potoczność

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 2006 / 4

Artykuł jest próbą opisu roli reklamy miejskiej w kształtowaniu semiosfery potocznego doświadczenia w kulturze współczesnej i budowaniu naszych wyobrażeń na temat semiosfery codzienności

Codzienność, potoczność i czas przeszły

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 2003 / 5

Recenzja. Roch Sulima Antropologia codzienności, Kraków 2000

Kilka uwag o Studiach i rozprawach oraz Pani Profesor

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 1994 / 4

Recenzja. Maria Renata Mayenowa: Studia i rozprawy, oprac. A. Axer, T. Dobrzyńska, Warszawa-Wrocław 1993

O słownikach synonimów z początku XIX wieku

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 1993 / 2

Koncepcje semantyczne początku XIX wieku

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji