EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Sławiński / 1994 / 4

PPP (Pierwszy Polski Poststrukturalista}

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 1994 / 4

Janusz Sławiński jako prekursor poststrukturalizmu w’ Polsce

Literatura a ideologia. Debata w Ameryce

Indeks autorów: Andrzej Karcz
Numer: 1994 / 4

Omówienie amerykańskich sporów o ideologiczną lekturę dzieła literackiego

O pewnym filozofie, który chciał zostać (i został) literatem

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1994 / 4

O ewolucji filozoficznych poglądów Richarda Rorty’ego

Nowe oblicze krytyki tematycznej?

Indeks autorów: Anna Łebkowska
Numer: 1994 / 4

Losy krytyki tematycznej w ostatnim dwudziestoleciu

Jedna, dwie czy jedna w drugiej?

Indeks autorów: Jan Błoński
Numer: 1994 / 4

O relacjach między literaturą krajową i emigracyjną w latach 1940-1990

Gatunki skrócone oda-woda i Sonet za wichostski

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1994 / 4

O bardzo zwięzłych formach poetyckich

Kilka uwag o Studiach i rozprawach oraz Pani Profesor

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 1994 / 4

Recenzja. Maria Renata Mayenowa: Studia i rozprawy, oprac. A. Axer, T. Dobrzyńska, Warszawa-Wrocław 1993

O poetyce inaczej

Indeks autorów: Bogusław Żyłko
Numer: 1994 / 4

Recenzja. Jerzy Faryno: Wwiedienije w litieraturowiedienie (Wstęp do literaturoznawstwa), Warszawa 1991

Sześć poczqtków

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 1994 / 4

Prolegomena do portretu Janusza Sławińskiego

Z frontu walki o gdybizm

Indeks autorów: Stanisław Barańczak
Numer: 1994 / 4

Wielce przekorna interpretacja Ballady od rymu Mirona Białoszewskiego

Z życia niewiniqtek

Indeks autorów: Albert Dichy
Numer: 1994 / 4

Wynotował z prasy francuskiej Jan Błoński. Pouczający nekrolog Andrć B. (Java), jednego z bohaterów Dziennika złodzieja Geneta

Być sobie jednym - i być autorytetem

Indeks autorów: Wojciech Głowala
Numer: 1994 / 4

Figura autorytetu w tekstach Janusza Sławińskiego

Korespondencja Zofii Kossak i Stanisława Cata Mackiewicza

Indeks autorów: Jacek Kozieł
Numer: 1994 / 4

Wymiana listów z roku 1955 związana z wejściem Zofii Kossak w skład kapituły orderu Polonia Restituta

Metafory Janusza Sławińskiego

Indeks autorów: Erazm Kuźma
Numer: 1994 / 4

Analiza metafor w języku teoretycznoliterackim Janusza Sławińskiego

Narracje teoretycznoliterackie Janusza Sławińskiego

Indeks autorów: Jerzy Madeyski
Numer: 1994 / 4

Opis ewolucji dyskursu Janusza Sławińskiego – między rozprawą teoretycznoliteracką a esejem

Sławiński: ironia i maieutyka

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1994 / 4

Wstęp do numeru poświęconego Januszowi Sławińskiemu

Trocki i dzikie storczyki

Indeks autorów: Richard Rorty
Tłumacze: Zdzisław Łapiński
Numer: 1994 / 4

Intelektualna autobiografia Richarda Rorty’ego

Jakiej historii IBL-u nam potrzeba?

Indeks autorów: Janusz Sławiński
Numer: 1994 / 4

Zarys intelektualnych dziejów Instytutu Badań Literackich l.

Ciało profesora Sławińskiego

Indeks autorów: Stefan Szymutko
Numer: 1994 / 4

O podmiotowościw dyskursie teoretycznym Janusza Sławińskiego

List do redakcji

Indeks autorów: Krystyna Żebrowska
Numer: 1994 / 4

Polemika z artykułem Joanny Rostropowicz-Clark Wódz powstańców, poeta bohater (1994 nr 2) poświęconym K. K. Baczyńskiemu

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji