EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Inga Iwasiów

Pölitz/Police, historie styczne

Indeks autorów: Inga Iwasiów
Numer: 2023 / 4

Artykuł konfrontuje dwie narracje związane z terytorium, na którym usytuowane zostały wielkie zakłady produkcyjne – Trzeciej Rzeszy i Ziem Odzyskanych. Bada, jak historia lokalna modyfikuje pamięć o terytorium skażonym. Wychodzą od pojęcia kłącza, analizuje sąsiedztwa i podobieństw, a także linie odcięć stosowane przez narratorów.

Słowa kluczowe: krajobraz, przemysł, powieść produkcyjna, wspomnienia, produkcja, praca niewolnicza

Spotkanie polsko-ukraińskie. Lektura wznowiona Oksany

Indeks autorów: Inga Iwasiów
Numer: 2018 / 5

Artykuł wprowadza pojęcie „lektury wznowionej”, oznaczające praktykę interpretacyjną zwróconą ku uhistorycznieniu recepcji oraz autokomentarzu. Interpretuje powieść Włodzimierza Odojewskiego Oksana, dotyczącą relacji polsko-ukraińskich. Recepcja z roku wydania (1999) odnosiła utwór do braków w archiwum i metafory milczenia. Obecnie kontekst wyznacza polityka pamięci Polski i Ukrainy, a także doświadczenia potoczne spotkań migracyjnych. Artykuł odnosi się także do mitologicznej ramy powieści. Postaci kobiece wypełniają w niej biegunowe role mścicielki i ofiarniczki – Rosamundy i Alkestis.
Słowa kluczowe: pamięć, wojna, spotkanie, relacja, mit, lektura wznowiona

Przesiedleni chłopi uruchamiają miasto

Indeks autorów: Inga Iwasiów
Numer: 2017 / 6

Artykuł odnosi się do literaturoznawczego i historycznego dyskursu przesiedleń po 1945 roku oraz do wybranej praktyki reportersko-pisarskiej, reprezentowanej przez twórczość Franciszka Gila. Gil, przed wojną reportażysta zajmujący się tematyką chłopską, tworzy metaforykę Ziem Odzyskanych jako miejsca awansu wieś-miasto. Ideologiczne uproszczenia są w tej wizji oczywiste, ale nie wyczerpują jej sensu. Wiele z metafor opisujących Szczecin w socrealistycznym rejestrze wniknęło w tkankę miejscowego języka. Przykładem może być „Szczecin – port świata”, czy też opis ryb jako „złota” a połowów jako „wydobywania kruszcu”. Liryczny język, uznany z czasem za przykład poetyki socrealistycznej, służyć miał dowartościowaniu przestrzeni oraz biografii ludzi, którzy zamienili analfabetyzm i biedę na edukację i pracę. Autor starał się wnikać w mechanizmy tej zmiany, gdy pisał „życie społeczne zaczyna się wiązać w sobie”. Biografia Gila pokazała nietrwałość tego wiązania – pisarz umarł w zapomnieniu, za to jego legenda w regionie okazała się trwała. Ten mechanizm przyciągania – wyparcia – przyswajania (miejsca, dzieła, osoby) opisuje artykuł.

Słowa kluczowe: reportaż, socrealizm, miasto, Ziemie Odzyskane, awans społeczny, metafora, biografia

Negocjacje w sprawie literatury

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Postulat praktykowania radykalnej prywatności w uniwersyteckiej sali: tylko doinwestowanie osobistego zaangażowania w literaturę może uratować literaturoznawstwo przed marginalizacją i roztopieniem się w kulturze globalnej.

Domknięcie, asceza

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Recenzja. Ewa Szczepkowska Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego. Postacie. Krajobrazy. Obszary pamięci, Warszawa 2002

Apetyt na eksces

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Recenzja. Teresa Walas Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans, Kraków 2003

Miejsce dla kaskaderki życia

Indeks autorów: Inga Iwasiów
Numer: 2002 / 6

Recenzja. Grażyna Borkowska Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001

Gatunki i konfesje w badaniach gender

Indeks autorów: Inga Iwasiów
Numer: 1999 / 6

Sposoby traktowania problemu specyfiki gatunkowej przez gender studies

Osoba w dyskursie feministycznym

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Szkic o koncepcjach podmiotowości w demontującej tradycyjny dyskurs patriarchalny narracji kobiecej

Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Fabuły oniryczne u Anais Nin, Krystyny Kofty, Małgorzaty Saramonowicz, Jerzego Łukosza, i Anny Burzyńskiej poddane literaturoznawczemu śledztwu

Komu podręcznik?

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Recenzja. seria Mała Historia Literatury Polskiej pod red. Naukową A. Brodzkiej i E. Sarnowskiej-Temeriusz: Dorota Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1993; Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996; Anna Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1994; Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996

Siostry - szkic o prozie (młodej) kobiet

Indeks autorów: Inga Iwasiów
Numer: 1996 / 5

Autorka zastanawia się nad zasadnością dostrzegania w pisarstwie kobiet zjawiska bio-literackiego i szuka jego innych wyróżników

I Faustyna umrze… o twórczości Krystyny Kofty

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Feministyczna interpretacja tekstów krypto-feministki

We wspólnym piekle

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Autorka zadaje sobie pytanie, co to znaczy, że powieści Jerzego Kosińskiego są męską lekturą

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji