EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Pisać o (o)sobie / 1999 / 1-2

Podmiot jako akt woli: Harold Bloom i teoria dziedziczenia agonicznego

Indeks autorów: Agata Bielik-Robson

Omówienie koncepcji amerykańskiego badacza ujmującego autokonstytucję podmiotowości jako proces rewizjonistycznej inicjacji w tradycję

Osoba w dyskursie feministycznym

Indeks autorów: Inga Iwasiów

Szkic o koncepcjach podmiotowości w demontującej tradycyjny dyskurs patriarchalny narracji kobiecej

Liryzm i podmiot modernistyczny

Indeks autorów: Anna Nasiłowska

Dzieje zależności między kategorią ja lirycznego a pojęciem poetyckości

Dramatyczne gry w podmiot

Indeks autorów: Krystyna Ruta-Rutkowska

O korzyściach metodologicznych płynących z uwzględnienia kategorii podmiotu tekstowego w dramacie

Bez przydziału (VII)

Indeks autorów: Janusz Sławiński

O tym, co intertekstualność zawdzięcza lingwistyce generatywnej oraz o tym, co łączy ją (a co dzieli) z teorią Bachtina

Filozoficzny dziennik intymny: de Brian, Amiel, Elzenberg

Indeks autorów: Andrzej Zawadzki

O antynomicznych napięciach towarzyszących autoprezentacji filozofującego ja

Pisać Nałkowską

Indeks autorów: Izabella Kaluta

Relacja życie – literatura w utworach Zofii Nałkowskiej a filozofia odpowiedzialności za słowo

Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska

Indeks autorów: Ewa Kraskowska

O literackich skutkach wzajemnej fascynacji obojga pisarzy

Kościół międzyludzki w Ślubie Witolda Gombrowicza

Indeks autorów: Michał Masłowski

Dramat Gombrowicza jako opowieść o inicjacji i indywiduacji

Seks, gender i tekst albo granice autonomii literackiej

Indeks autorów: German Ritz
Tłumacze: Małgorzata Łukasiewicz

Autor – na przykładzie liryki Marii Komornickiej oraz nowel Ewy Łuskiny – zastanawia się, czy płciowość daje się użyć jako literacki topos, dogodny dla celów autoprojekcji

Ujarzmienie Foucaulta

Indeks autorów: Monika Bogdanowska

Recenzja. Nie pytajcie mnie, kim jestem…. Michel Foucault dzisiaj, pod red. M. Kwieka, Poznań 1998

Ku topologii nowożytnej podmiotowości

Indeks autorów: Piotr Bukowski

Recenzja. Peter Bürger, Das Verschwinden des Subjekts. Eine Geschichte der Subjektivität von Montaigne bis Barthes, Frankfurt a/M 1998

Książka o przekładzie

Indeks autorów: Magda Heydel

Recenzja. Maria Krzystofiak, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996

Niby-ja, niby-on, czyli zbiorowe ustalanie persony Mirona Białoszewskiego (na podstawie wspomnień o poecie)

Indeks autorów: Jacek Kopciński

Recenzja. Miron. Wspomnienia o poecie, zebrała i opracowała H. Kirchner, Warszawa 1996

Psychoanaliza i literackość

Indeks autorów: Filip Mazurkiewicz

Recenzja. Marek Zaleski, Formy pamięci, Warszawa 1996; Michał Głowiński, Czarne sezony, Warszawa 1998

Śmierć autora

Indeks autorów: Roland Barthes
Tłumacze: Michał Paweł Markowski

Zaniknięcie podmiotowej tożsamości jako warunek pisania pozbawionego kresu; tekst z 1968 r.

Rozalie

Indeks autorów: Miron Białoszewski

Kontynuacja niepublikowanego poematu scenicznego

Literatura (u)wiedziona

Sprawozdanie z XXVII Konferencji Teoretycznoliterackiej zorganizowanej we wrześniu 1997 r. w Krynicy pod hasłem Użyteczność literatury

Osoba w nowoczesnej literaturze: spojrzenie wstecz i parę wątpliwości

Indeks autorów: Ryszard Nycz

Artykuł wstępny postulujący powrót kategorii osoby do teoretycznoliterackiego dyskursu

Kwadrat mowy o Mironie

Indeks autorów: Leszek Soliński

Wspomnienie o latach dzieciństwa i młodości Białoszewskiego oraz kilka anegdot o doświadczeniach teatralnych poety

Korespondencja

Listy z lat 1960-1963. Do druku podała Alina Kowalczykowa

O podróży, nomadzie i imigrancie

Indeks autorów: Andrzej Turowski

Pytania o tożsamość i obcość u Krzysztofa Wodiczki i Tadeusza Kantora

Osoba w literaturze

Indeks autorów: Grzegorz Wołowiec

Sprawozdanie z XXVIII Konferencji Teoretycznoliterackiej zorganizowanej we wrześniu 1998 r. w Kołobrzegu, poświęconej zagadnieniom osoby oraz relacji personalnych w literaturze i komunikacji literackiej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji