EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Młodzi na pomnik / 1996 / 5

Wyskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury… O młodej prozie kobiecej

Indeks autorów: Grażyna Borkowska
Numer: 1996 / 5

O obcości (u Manueli Gretkowskiej, Izabeli Filipiak i Nataszy Goerke), inności (u Olgi Tokarczuk i Magadaleny Tulli) oraz paradoksach podmiotowości (u Anny Nasiłowskiej i Ewy Kuryluk)

Sprawy męskie i nie

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1996 / 5

Szkic o twórczości Andrzeja Stasiuka

Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej

Indeks autorów: Przemysław Czapliński
Numer: 1996 / 5

Wzmożona literackość oraz mimetyczność zapośredniczona jako wyzwanie rzucone konwencjonalnym stylom lektury utworów prozatorskich

Siostry - szkic o prozie (młodej) kobiet

Indeks autorów: Inga Iwasiów
Numer: 1996 / 5

Autorka zastanawia się nad zasadnością dostrzegania w pisarstwie kobiet zjawiska bio-literackiego i szuka jego innych wyróżników

Trzecia epoka (o prozie lat dziewięćdziesiątych)

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1996 / 5

Kontestacja języka tradycji i stanu dotychczasowej literatury w twórczości młodych pisarzy po 1989 r.

Metatekstowy sposób bycia

Indeks autorów: Bogumiła Kaniewska
Numer: 1996 / 5

Autorka zastanawia się, czy proza lat 90. bywa dla jej twórców okazją do literaturoznawczej refleksji

Związki nienaturalne

Indeks autorów: Tadeusz Komendant
Numer: 1996 / 5

O mitograficznej literaturze korzeni z lat 80. – jej początkach i kresie

Kto się boi dzikich?

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 1996 / 5

Szkic o poezji pokolenia brulionu

Estetyczne uniwersum Peerelu

Indeks autorów: Mieczysław Orski
Numer: 1996 / 5

Odrealnienie i estetyzacja obrazu Polski powojennej w prozie lat 90.

Dekadencka atmosfera zbliżającego się ponownie fin de si?clu…

Indeks autorów: Jerzy Sosnowski
Numer: 1996 / 5

Młoda Polska a współczesne poczucie schyłku – dwa warianty uniwersalnego syndromu końca wieku

Miłość do kultury raz jeszcze

Indeks autorów: Leszek Szaruga
Numer: 1996 / 5

O wielogłosowości najnowszych debiutów poetyckich oraz nostalgii za całością i porządkiem

Wkroczenie w tajemnicę

Indeks autorów: Maria Cyranowicz
Numer: 1996 / 5

Recenzja. Anna Nasiłowska, Domino, Warszawa 1995; Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1993

Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej

Indeks autorów: Przemysław Czapliński
Numer: 1996 / 5

Energia skandalu

Indeks autorów: Katarzyna Sybilska
Numer: 1996 / 5

Recenzja. Parnas bis, oprac. P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga (wyd. II poprawione i rozszerzone), Warszawa 1993

Odpowiedź na ankietę

Indeks autorów: Izabela Filipiak
Numer: 1996 / 5

[Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich, skierowaną do młodych pisarzy]

[Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich, skierowaną do młodych pisarzy]

Indeks autorów: Aleksander Jurewicz
Numer: 1996 / 5

Odpowiedź na ankietę

Indeks autorów: Krzysztof Koehler
Numer: 1996 / 5

[Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich, skierowaną do młodych pisarzy]

Młodzi na pomnik

Numer: 1996 / 5

Artykuł wstępny poświęcony fenomenowi literatury urodzonej po 1960 roku

[Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich, skierowaną do młodych pisarzy]

Indeks autorów: Andrzej Stasiuk
Numer: 1996 / 5
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji