EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Teorie i praktyki (akademickie) / 2006 / 1-2

Lemowersum przenicowane?

Indeks autorów: Dariusz Brzostek

Recenzja. Jerzy Jarzębski Wszechświat Lema, Kraków 2003

... by o nich opowiedzieć

Indeks autorów: Sławomir Buryła

Recenzja. Anna Ziębińska-Witek Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005

Wywoływanie podmiotu romantycznego

Indeks autorów: Paweł Dybel

Recenzja. Agata Bielik-Robson Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004

Doświadczanie bezdomności

Indeks autorów: Monika Kaczorowska

Recenzja. Bożena Shallcross Framing the Polish Home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self, Ohio 2002

Platonizm Mickiewicza

Indeks autorów: Maria Kalinowska

Recenzja. Monika Rudaś-Grodzka Sprawić, aby idee śpiewały. Motywy platońskie w życiu i twórczości Adama Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim, Warszawa 2003

W poszukiwaniu zrozumienia, czyli Czytanie Bursy

Indeks autorów: Maria Kobielska

Recenzja. Czytanie Bursy, red. A. Czabanowska-Wróbel, G. Grochowski, Kraków 2004

O podrabianiu światów

Indeks autorów: Magdalena Lachman

Recenzja. Przemysław Czapliński Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003

Hermeneutyka tak, ale jaka?

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk

Recenzja. Adrian Gleń W tej latarni…. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, Opole 2004

Duch w maszynie?

Indeks autorów: Michał Warchala

Recenzja. Wincenty Grajewski Maszyny dialogowe. Szkice teoretycznoliterackie, Kraków 2003

Czy teoria literatury jeszcze istnieje?

Indeks autorów: Anna Burzyńska

Autorka dowodzi, iż współczesna teoria literatury jest raczej teorią kulturową, otwartym zbiorem rozmaitych dyskursów kulturowych przydatnych w praktykach interpretacji, niż jakimś spójnym lub całościowym systemem teoretycznym

Postkolonialna Polska - projekt (nie)możliwy

Indeks autorów: Dariusz Skórczewski

Autor wskazuje na ideologiczne i metodologiczne przyczyny, dla których literatura polska nie jest uznawana za postkolonialną przez literaturoznawców w kraju i za granicą

Intencja versus inwencja. Dylemat etyczny?

Indeks autorów: Danuta Szajnert

Szkic dotyczy kluczowej dla etyki interpretacji tekstów relacji między etyką interpretatora a intencją autora. Autorka postuluje powściąganie inwencji na rzecz intencji

Odpowiedź literatury rosyjskiej na pierwszy rozbiór Polski, przeł. Bogusław Żyłko

Indeks autorów: Władimir Toporow

Autor, uznając rozbiory Polski za zbrodnię polityczną, która obciąża sumienie Rosji i Rosjan, zastanawia się nad pytaniem, jak literatura rosyjska zareagowała na te dramatyczne zdarzenia

Erozja norm akademickich. Próba diagnozy

Indeks autorów: Jerzy Brzeziński

Autor dostrzega przejawy nadużyć w nauce, wskazuje ich źródła, proponując środki zapobiegawcze

Język przestrzeni u Heideggera (cz. II). Droga

Dalszy ciąg rozważań Autorki z eseju w Tekstach Drugich 2005 nr 4

Rousseau, Diderot i narodziny autentyczności

Indeks autorów: Michał Warchala

Autor rozważa, czym jest autentyczność (traktowana jako pewien postulat moralny) w tekstach J.J. Rousseau

O konieczności nie-bycia sobą

Indeks autorów: Michał Głowiński

O zapisach doświadczeń dzieci w latach Zagłady

Dlaczego?

Indeks autorów: Piotr Mitzner

Autor analizuje wypowiedzi pisarzy na temat ich udziału w stalinizmie, próbując zrozumieć ich postawy

Socrealizm

Indeks autorów: Jan Prokop

Jak analizować socrealistyczny fenomen? Wokół Słownika realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004

Ironia i egzystencja. Uwagi o Królu Obojga Sycylii Andrzeja Kuśniewicza

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński

O roli wskazówek autorskich w powieści Kuśniewicza: przejaw poważnej autorskiej interpretacji czy postawy ironicznej?]

Podróżny horyzont rozumienia

Indeks autorów: Dorota Kozicka

Autorkę interesuje podróż jako doświadczenie prowadzące do uzyskania głębszej samoświadomości

Podróżnicy i kolonizatorzy. Współczesne strategie opisu Afryki

Indeks autorów: Justyna Tabaszewska

Analizując opisy podróży (O. Stanisławskiej, R. Kapuścińskiego i W. Albińskiego), autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze czar Afryki

Kolej i nowoczesna tożsamość. Trzy mikroanalizy

Indeks autorów: Wojciech Tomasik

Analizując świadectwa dotyczące kolei, autor szuka odpowiedzi na pytanie, jak zmienia się tożsamość człowieka żyjącego w epoce nowoczesności

„Nowy markiz de Custine” albo o pewnej manipulacji

Indeks autorów: Aleksandra Chomiuk

Polska-Rosja, a postkolonializm; wokół: М. Вальдштейн, Новый Маркиз де Кюстин, или Польский травелог о России в постколониальном прочтении: „Новое Литературное Обозрение” 2003, 60, c. 125-144

Ani Lacan, ani Žižek - wołanie o innego Freuda

Indeks autorów: Agata Bielik-Robson

Autorka dowodzi, iż tezy Lacana są fundamentalnym zerwaniem z Freudem, pozornie tylko zakorzenionym w rzekomej literze freudowskiej teorii

Zaangażowanie?

Indeks autorów: Zofia Mitosek

Czy zaangażowany Derrida jedynie odgrywa zaangażowanie?

Poetyka w świecie domen cyfrowych

Indeks autorów: Ewa Szczęsna

O nowych sposobach funkcjonowania tekstu, kreowanych przez technologie cyfrowe, które stawiają poetykę przed koniecznością ich opisu, dostarczenia narzędzi ich badania

Władimir Toporow (1928-2005)

Indeks autorów: Bogusław Żyłko

Pożegnanie Władimira Toporowa

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji