EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Doświadczenie: reaktywacja / 2006 / 3

Proza polska po rosyjsku

Indeks autorów: Kamila Budrowska
Numer: 2006 / 3

Recenzja. Wiktoria Jakowliewna Tichomirowa Polskaja proza o wtoroj mirowoj wojnie w socjokulturnom kontiekstie. 1989-2000, Moskwa 2004

W stronę cielesności. Estetyka Richarda Shustermana

Indeks autorów: Anna Budziak
Numer: 2006 / 3

Recenzja. Richard Shusterman Praktyka filozofii, filozofia praktyki. Pragmatyzm a życie filozoficzne, przeł. A. Mitek, Kraków 2005

Projekt poetyki antropologicznej

Numer: 2006 / 3

Recenzja. Joanna Ślósarska Studia z poetyki antropologicznej, Warszawa 2004

Jego nieliczne słowa

Indeks autorów: Agata Kula
Numer: 2006 / 3

Recenzja. Alina Świeściak Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego, Kraków 2004

Historia nostalgii - literatura żydowska od sztetł do ponowoczesnej wieloznaczności

Indeks autorów: Tomasz Łysak
Numer: 2006 / 3

Recenzja. Monika Adamczyk-Garbowska Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004

Z alchemiczną precyzją

Indeks autorów: Anna Sobolewska
Numer: 2006 / 3

Recenzja. Sławomir Jacek Żurek Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Lublin 2004

Świadectwo jako problem literacki

Indeks autorów: Maria Delaperrière
Numer: 2006 / 3

Autorka stwierdza, iż wymiar egzystencjalny zapisu wystarczająco upoważnia do wyodrębnienia kategorii świadectwa literackiego spośród zespołu form składających się na tzw. literaturę faktu

Od doświadczania po doświadczenie. Niewinny dotyk nowoczesności

Indeks autorów: Ewa Rewers
Numer: 2006 / 3

Autorka rozwija tezę, że najbardziej doniosłym i zarazem wstrząsającym doświadczeniem, jakie wypracowała nowoczesność, była wędrówka w głąb ludzkiego ciała

Zanik doświadczenia. Diagnoza antropologiczna

Indeks autorów: Joanna Tokarska-Bakir
Numer: 2006 / 3

Autorka rozważa, jakie głosy w obrębie szeroko rozumianej antropologii – filozoficznej i kulturowej – wpisują się w Benjaminowskie spostrzeżenie o zaniku doświadczenia i jaką jego diagnozę formułują

Doświadczenie jako kwestia humanistyki

Indeks autorów: Dorota Wolska
Numer: 2006 / 3

Autorka dowodzi, iż zagadnienia świadka, świadectwa i zaświadczania prowokują do tego, by etyczny wymiar badań humanistycznych rozpatrzyć jako kwestię udziału badacza w strukturze zaświadczania

Progi i granice doświadczenia (w) nowoczesności

Numer: 2006 / 3

Tytułowe progi i granice potraktowane zostały jako dwie formy strukturalizacji doświadczenia. O ile wczesna nowoczesność uprzywilejowała granice przeciwko progom , w drugiej fazie jej rozwoju dokonuje się proces transformacji granic w progi

Rozmowa ze Zbigniewem Małeckim o podróży Witolda Gombrowicza do Argentyny w 1939 roku na statku Chrobry

Numer: 2006 / 3

Relacja ucznia Państwowej Szkoły Morskiej, zaokrętowanego na Chrobrym jako praktykant

Krew i łzy. Interpretacja jako namiętność

Indeks autorów: Dariusz Czaja
Numer: 2006 / 3

Artykuł jest odpowiedzią na pytanie, czy akt interpretacji rozumiany jako podjęcie wezwania i wyzwania jakie stawia tekst, może pretendować do miana naukowości w zwyczajowej wykładni tego terminu

Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością

Numer: 2006 / 3

O różnych wymiarach wykluczenia starych kobiet: społecznym, psychologicznym i ekonomicznym

Sny Marii Dunin Karola Irzykowskiego jako świadectwo nowoczesnego doświadczenia

Indeks autorów: Jerzy Franczak
Numer: 2006 / 3

Autor dowodzi, iż Sny Marii Dunin odzwierciedlają poszukiwanie źródłowego chaosu i równoczesne odkrywanie jego iluzyjności – regres w nieskończoność, będący esencją modernistycznej myśli

Wierność ziemi. Inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbigniewa Herberta

Numer: 2006 / 3

Autorka dowodzi, iż ślad nietzscheański w poezji Herberta w dużym stopniu decyduje o artystycznej indywidualności poety

Figury czasowości w Tworkach Marka Bieńczyka

Indeks autorów: Jakub Muchowski
Numer: 2006 / 3

Analiza powieści Bieńczyka, skupiająca się wokół pytań o doświadczanie czasu, sposób egzystencji w Historii i pisanie o przeszłości

Dlaczego Paweł Huelle napisał Castorpa?

Indeks autorów: Dariusz Skórczewski
Numer: 2006 / 3

Autor dowodzi, iż Castorp to powieść postkolonialna, która dekonstruuje narrację kolonialną

Teoria literatury bez Teorii

Indeks autorów: Stefan Głowacki
Numer: 2006 / 3

O głosach sprzeciwu wobec literaturoznawstwa powoli gubiącego swój przedmiot; wokół Theory’s Empire. An Anthology of Dissent, ed. D. Patai, W.S. Corral, New York 2005

Między lumen a lux

Indeks autorów: Sławomir Jacek Żurek
Numer: 2006 / 3

Światło oraz problematyka postrzegania wzrokowego rzeczywistości jako klucze do twórczości Miłosza; wokół Krisa van Heuckeloma „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza, Warszawa 2004

Doświadczenie nowoczesności w Krakowie na Grodzkiej

Indeks autorów: Katarzyna Bojarska
Numer: 2006 / 3

Sprawozdanie z konferencji naukowej Nowoczesność jako doświadczenie, cz. I, Wydział Polonistyki UJ, SWPS, Kraków 4-6 IV 2006

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji