EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Nowoczesność: prolegomena i postscripta / 2005 / 4

Modernizowanie miasta

Indeks autorów: Blanka Brzozowska
Numer: 2005 / 4

Recenzja. Elżbieta Rybicka Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003

Ślub Jerzego Lieberta

Indeks autorów: Marcin Całbecki
Numer: 2005 / 4

Recenzja. Anna Marta Szczepan-Wojnarska …z ogniem będziesz się żenił. Doświadczenie transcendencji w życiu i twórczości Jerzego Lieberta, Kraków 2003

Nowoczesność nacjonalistyczna: czytając Wasilewskiego

Indeks autorów: Paweł Kuciński
Numer: 2005 / 4

Recenzja. Eugenia Prokop-Janiec Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego, Kraków 2004

Das Ereignis Auschwitz: ontologia współczesności

Indeks autorów: Tomasz Majewski
Numer: 2005 / 4

Recenzja. Alan Milchman, Alan Rosenberg Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, przeł. L. Krowicki, J. Szacki, Warszawa 2003

daleko ciekawsze niż nieustająca gadanina o władzy simulacrów. Antropologia literacka Dariusza Czai

Indeks autorów: Elżbieta Rybicka
Numer: 2005 / 4

Recenzja. Dariusz Czaja Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004

Przymuszanie do wolności

Indeks autorów: Małgorzata Wątkowska
Numer: 2005 / 4

Recenzja. Mirosław Ryszkiewicz Ideologia formy – forma ideologii. O powieściach Stefana Kisielewskiego, Lublin 2003

Suffisant lecteur, ryzyko pułapki i niebezpieczeństwa. Wstęp do lektury Prób Montaigne'a

Indeks autorów: Roma Sendyka
Numer: 2005 / 4

Autorka omawia gatunek eseju w kategoriach zdarzenia polegającego na próbowaniu siebie nawzajem przez czytelnika i eseistyczne ja, zarówno w znaczeniu próby sił, jak i kosztowania

Język przestrzeni u Heideggera (cz. I)

Numer: 2005 / 4

O doświadczeniu przestrzeni, odgrywającym istotną rolę w myśleniu niemieckiego filozofa, ze względu na związki ze sposobem bycia człowieka

Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antropologii

Indeks autorów: Wojciech J. Burszta
Numer: 2005 / 4

Rozważania poświęcone wybranym aspektom antropologicznej refleksji nad literaturą

Kres nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka

Indeks autorów: Andrzej Zawadzki
Numer: 2005 / 4

Rozważania nad zagadnieniem myśli słabej, formułowanym przez G. Vattimo w Końcu nowoczesności

Posłowie

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2005 / 4

Komentarz do wspomnień Magdaleny Kozarzewskiej, publikowanych w niniejszym numerze

Dla Jadwigi

Indeks autorów: Magdalena Kozarzewska
Numer: 2005 / 4

Kolejna część wspomnień wdowy po Jerzym Kozarzewskim, publikowanych w: 2002 nr 3

Pisać, żyć i kochać - nie umiejąc. Kilka słów o szczerości w literaturze

Indeks autorów: Jan Hartman
Numer: 2005 / 4

Rozważania o pisemnym wyrażaniu emocji i konwencjach z nim związanych, zwieńczone gorącym apelem i gorzkim wyznaniem

Skalmowskiemu na jubileusz

Indeks autorów: Jerzy Święch
Numer: 2005 / 4

Uwagi o księdze jubileuszowej For East is East. Liber amicorum Wojciech Skalmowski, ed. T. Soldatjenkova, E. Waegemans, Leuven-Paris-Dudley 2003

Narracja i wyniszczenie. O Spowiedzi Calka Perechodnika

Indeks autorów: Jarosław Ławski
Numer: 2005 / 4

Analizując świadectwa Perechodnika, Autor skupia się na sferze dys-logosu, rozpadu oświeceniowej, romantycznej, scjentystyczno-nowoczesnej wizji świata

Nie czas na żarty, panie Sokal!

Indeks autorów: Krzysztof Gajewski
Numer: 2005 / 4

Autor polemizuje z głównymi tezami J. Bricmont, A. Sokal Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2004

Pochwała zapomnienia (od Platona do Bernharda)

Indeks autorów: Aleksandra Ubertowska
Numer: 2005 / 4

Autorka sytuuje książkę Haralda Weinrich Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, München 2000, w obrębie jednego najbardziej ekspansywnych dyskursów współczesnej humanistyki, dotyczącego pamięci

Przesilenie nowoczesności

Indeks autorów: Jolanta Brach-Czaina
Numer: 2005 / 4

Porównując postawy, strategie pisarskie i ton wypowiedzi J. Geneta i M. Witkowskiego, Autorka opisuje rewolucję obyczajową, jaka dokonała się w Europie w odniesieniu do homoseksualizmu

Do Redakcji Tekstów Drugich w Warszawie

Numer: 2005 / 4

Polemika z: Michał Głowiński Gang strukturalistów 2005 nr 1/2

Syn marnotrawny, dziesięć lat później

Indeks autorów: Joanna Tokarska-Bakir
Numer: 2005 / 4

Artykuł przybliża symptomy przesilania się hermeneutyki w kontekście studiów nad Holokaustem oraz zjawisk związanych z tzw. zwrotem etycznym

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji