EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Krzysztof Gajewski

Od nostalgii do eksploatacji (i z powrotem). Rzut oka na topikę PRL-owską w tekstach kultury elektronicznej

Indeks autorów: Krzysztof Gajewski
Numer: 2013 / 3

Rozprawa podejmuje problematykę funkcjonowania topiki PRL w tekstach kultury elektronicznej na korpusie 50 stron internetowych. Korpus zostaje przeanalizowany przy pomocy zaproponowanego systemu kryteriów i zaprezentowany wedle klucza tematycznego. Istotę klasyfikacji stanowi wyróżnienie trzech typów komunikatu elektronicznego: autoteliczny, heteroteliczny oraz epifenomenalny. Następnie zostaje dokonana prezentacja i analiza wybranych przykładów witryn, reprezentujących poszczególne kategorie tematyczne. Przeprowadzone działania badawcze pozwalają w konkluzji zaproponować tezę, iż topika PRL, początkowo o funkcji nostalgicznej, uległą komercjalizacji, co z kolei doprowadziło do pojawienia się drugiej fali nostalgizmu, której nośnikiem stały się media społecznościowe.

Dyskusja Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN: Komunizm i PRL dzisiaj

Numer: 2013 / 3

Dyskusja pracowników Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem dotyczy nowych perspektyw badawczych oraz metodologicznych związanych z tematem komunizmu. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie i wzrost zainteresowania problematyką komunizmu i PRL-u, choć od ich formalnego upadku upłynęło już prawie ćwierćwiecze. Komunizm i PRL stanowią trwały składnik współczesnego życia, nie sprowadzają się wyłącznie do przedmiotu akademickich czy eksperckich badań i interpretacji, lecz są stale powracającym tematem, motywem, punktem odniesienia współczesności. Waga tego tematu zachęca zatem do bardziej systematycznej, całościowej, a zarazem krytycznej analizy samego zjawiska, a także narosłych wokół niego dyskursów kulturowych i literackich.

Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji

Indeks autorów: Krzysztof Gajewski

Szkic o zawiłych meandrach współczesnej teorii literatury i konsekwencjach tego stanu rzeczy dla edukacji

Na powierzchni aksjologii literatury i w środku

Indeks autorów: Krzysztof Gajewski
Numer: 2005 / 5

Recenzja. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski, Lublin 2003

Nie czas na żarty, panie Sokal!

Indeks autorów: Krzysztof Gajewski
Numer: 2005 / 4

Autor polemizuje z głównymi tezami J. Bricmont, A. Sokal Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2004

Weiser Dawidek jako opis doświadczenia religijnego

Indeks autorów: Krzysztof Gajewski

Powieść Huellego jako studium genezy doświadczenia religijnego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji