EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Zdzisław Łapiński

Ostatni wiersz

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 2024 / 1

Autor artykułu przytacza opublikowany niedawno z brulionów jeden z zapisków poetyckich Wisławy Szymborskiej. Zapisek ten pomógł mu naszkicować  kilka  najważniejszych aspektów jej twórczości. Chodzi głównie o stosunek do przyrody. Autor podtrzymuje dominującą w krytyce literackiej opinię o wyrażonym w jej wierszach poczuciu, iż cały świat pozaludzki jest nam dotkliwie obcy, choć przyciąga swym zróżnicowaniem i nieprzewidywalnością. Autor polemizuje też z tezą, iż poetka w dojrzałym okresie swej twórczości zdołała potycko przezwycięźyć poczucie rozłąki i stworzyć wyobraźniowy wizerunek jednorodnego kosmosu. Spór toczy się wokół znanego wiersza Rozmowa z kamieniem.

Na pejzażu (Poeta spotyka antropologa)

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 2018 / 2

Kilka uwag komparatystycznych o Julianie Przybosiu (1901-1970), awangardowym poecie, i Timie Ingoldzie (ur. 1948), brytyjskim antropologu. Uwagi te obejmują różnorodne motywy, od takich cech stylistycznych, jak użycie przyimków, po procesualnie pojęte przez nich ontologie.
Słowa kluczowe: przyroda, krajobraz, pogoda, percepcja, zmysły, żyjąc

Wejdź w sferę snu

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 2016 / 5

Porównanie freudowskich i psychobiologicznych koncepcji snu, z punktu widzenia badań literackich.
Słowa kluczowe: sny, literatura, badania literackie, psychoanaliza, naurobiologia

Miłosz - nieunikniony

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 2011 / 5

Wstęp do numeru 5/2011, "Miłosz – przestrzeń – Brzozowski"

Widziane, wyobrażone, pomyślane

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński

O obrazach poetyckich w perspektywie psychologii kognitywnej.

Tożsamość fabularna a tożsamość liryczna

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński

O koncepcjach konstruowania tożsamości według Gombrowicza, Przybosia i Białoszewskiego, zmierzających ku umiejscowieniu cogito w świecie zewnętrznym

Psychosomatyczne są te moje wiersze (Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia)

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 2002 / 6

Autor omawia rolę ciała w procesie twórczym na podstawie perypatetycznych wierszy Przybosia

Miłosz zaraz po wojnie

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński

O roli twórczości Miłosza z lat 1945-1955 w kształtowaniu postaw opozycyjnych

W kółko o nim

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński

Artykuł wstępny do numeru poświęconemu socrealizmowi

To samo inaczej

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1999 / 4

Artykuł wstępny o próbach niekanonicznego ujmowania idei tożsamości zbiorowej

Polityka z bliska i z dala

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1998 / 3

Artykuł wstępny do numeru Władza słowa, władza nad słowami

Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński

Leśmian i Przyboś jako przedstawiciele dwóch faz polskiej literatury nowoczesnej

O pewnym filozofie, który chciał zostać (i został) literatem

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1994 / 4

O ewolucji filozoficznych poglądów Richarda Rorty’ego

Trochę z ukosa. Choć poważnie

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1993 / 1

Esej wstępny do numeru poświęconego postmodernizmowi

Postmodernizm - co to i po co?

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1993 / 1

Przemiany mentalności postmodernistycznej oraz ich konsekwencje w Polsce i na świecie

Wiedza posępna, wiedza radosna

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1991 / 5

Artykuł wstępny do numeru poświęconego relacjom między literaturą i ekonomią

Elegia na odejście nowomowy

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1990 / 4

Artykuł wstępny do numeru poświęconego relacjom między językiem i polityką

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji