EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Gdzie Rzym, gdzie Krym… / 1991 / 3

Metafora metafor. O poezji Tymoteusza Karpowicza

Indeks autorów: Andrzej Falkiewicz
Numer: 1991 / 3

Autor doszukuje się w przewrotnych konstrukcjach poety pierwotnego przekazu, bezmownego, mistycznego obcowania ze światem

Conocne rozmowy z samym sobą. O Dziennikach Tomasza Manna

Indeks autorów: Egon Naganowski
Numer: 1991 / 3

Dzienniki Manna jako dokument o epoce i ich autorze

Tysiqc oczu polis

Indeks autorów: Nina Gładziuk
Numer: 1991 / 3

Hegel i Arendt o mieście-państwie starożytnych Greków

Podmiot czyli podrzutek

Indeks autorów: Krzysztof Okopień
Numer: 1991 / 3

Autor dowodzi, że Martin Heidegger jest podrzuconym Grekom dzieckiem Kartezjusza i Husserla

Piłsudski i Piłsudski. Pierwszy szkic do dziejów twarzy wodza

Indeks autorów: Stanisław Rosiek
Numer: 1991 / 3

Semiologiczny szkic przedstawiający dzieje mitu twarzy wodza

Język i naród: polski los i rosyjska sud'ba

Indeks autorów: Anna Wierzbicka
Numer: 1991 / 3

Odkrywanie historii osadzającej się w semantyce i sposobach użycia słów

Intertekstualność, stylizacja i kolacja ...

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 1991 / 3

Recenzja. Stanisław Balbus: Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990

Dzienniki Zeromskiego jako źródło erotyczne

Indeks autorów: Grażyna Borkowska
Numer: 1991 / 3

Recenzja. Romand Zimand: Diarysta Stefan Ż., Wrocław-Warszawa-Kraków 1990

Ogrody, opis, Oświecenie

Indeks autorów: Jerzy Snopek
Numer: 1991 / 3

Recenzja. Anna Nasiłowska: Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, Wrocław 1990

Etos i polityka. Wyznania Aleksandra Hertza

Indeks autorów: Anna Sobolewska
Numer: 1991 / 3

Recenzja. Aleksander Hertz: Wyznania starego człowieka, Warszawa 1991

Papierek lakmusowy

Indeks autorów: Jan Zieliński
Numer: 1991 / 3

Recenzja. Four Decades of Polish Essays, ed. by J. Kott, Evanston, Illinois 1990

Pamięci Stefana Zółkiewskiego

Numer: 1991 / 3

Intelektualna sylwetka Stefana Żółkiewskiego

Biografie sybiraków

Indeks autorów: Czesław Hernas
Numer: 1991 / 3

O relacjach Polaków zesłanych do ZSRR i przebywających tam w latach 1939-1956

Wstępniak autotematyczny

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1991 / 3

Artykuł wstępny o samym sobie (tzn. o artykule wstępnym)

Gdzie Rzym, gdzie Krym...

Indeks autorów: Jan Kott
Numer: 1991 / 3

Fantazy Słowackiego jako największa przed Weselem komedia o polskiej gębie

Wspomnienie o Stefanie Zółkiewskim

Indeks autorów: Zdzisław Libera
Numer: 1991 / 3

O Stefanie Żółkiewskim.

O jajcach w Manifeście Stanisława Barańczaka

Indeks autorów: Krystyna Pisarkowa
Numer: 1991 / 3

polemika z opinią Barańczaka (1990 nr 3) o nieprzystojnym brzmieniu XVI-wiecznego zwrotu za jaje stać w Jerzego Sity przekładzie wiersza Johna Donna

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji