EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Granice interpretacji / 1997 / 6

Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego

Indeks autorów: Zygmunt Bauman
Numer: 1997 / 6

Uzupełnienie artykułu Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzeja Szahaja (w tym samym numerze) o refleksję jak raz skleconą (resp. zinterpretowaną) tożsamość zachować na dłużej oraz czy można (…) otwartość sensu [uczynić] zamysłem autorskim

Tekst - wirtualność - interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ

Indeks autorów: Wojciech Kalaga
Numer: 1997 / 6

O aporiach wynikających z rozpatrywania prawomocności interpretacji w ramach dychotomii: intentio operis – intentio lectoris; głos w dyskusji o artykule Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzeja Szahaja (w tym samym numerze)

Anarchizm interpretacyjny - o czym mowa?

Indeks autorów: Jerzy Kmita
Numer: 1997 / 6

W nawiązaniu do artykułu Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzeja Szahaja (w tym samym numerze) autor omawia okoliczności decydujące, jego zdaniem, o nieuniknionej arbitralności postępowania interpretacyjnego

Interpretacja jako wiedza radosna

Indeks autorów: Erazm Kuźma
Numer: 1997 / 6

O strategiach retorycznych Fryderyka Nietzschego i Andrzeja Szahaja (w artykule Granice anarchizmu interpretacyjnego w tym samym numerze) oraz roli interpretacji literackiej jako szkoły pluralistycznego myślenia

Staroświeckie glosy

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1997 / 6

Sześć obiekcji wobec artykułu Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzeja Szahaja (w tym samym numerze)

Postęp?

Numer: 1997 / 6

Korekta przypisu z artykułu Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzeja Szahaja (w tym samym numerze) a zarazem przykład praktyki interpretacyjnej korektora

O zdradliwej swobodzie interpretacji

Indeks autorów: Stefan Morawski
Numer: 1997 / 6

Polemika z artykułem Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzeja Szahaja (w tym samym numerze)

Granice etyki interpretacji

Indeks autorów: Ewa Rewers
Numer: 1997 / 6

Autorka, dyskutując z tezami artykułu Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzeja Szahaja (w tym samym numerze), odpowiedzialność interpretatora-translatora upatruje w respektowaniu wpisanych w każdy tekst pytań

Granice anarchizmu interpretacyjnego

Indeks autorów: Andrzej Szahaj
Numer: 1997 / 6

Autor – sięgając po argumentację Rorty’ego i Fisha – formułuje tezę o kontekstualności, względności i lokalności obiektywnej wykładni tj. o jej każdorazowej zależności od perspektywy obowiązującej w danej wspólnocie interpretacyjnej (w tym samym numerze dyskusja na temat tekstu Szahaja)

Niedotykalność rozumienia

Indeks autorów: Anna Sierszulska
Numer: 1997 / 6

Wydana w 1955 r. powieść Williama Gaddisa The Recognitions jako zapis intuicji dekonstrukcji

Niewypowiedziane i niewypowiadalne we współczesnym dramacie

Indeks autorów: Małgorzata Sugiera
Numer: 1997 / 6

O geście destrukcji języka – podstawowego medium dramatu w sztukach twórców modernistycznych, postmodernistycznych i modernizujących

Cenzura PRL a współczesne edytorstwo

Indeks autorów: Tadeusz Drewnowski
Numer: 1997 / 6

Recenzja. Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, t. 1-2, pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej, warszawa 1992; Główny Urząd Kontroli Prasy 1945-1949, oprac. D. Nałęcz, „Dokumenty do dziejów PRL” nr 6, Warszawa 1994

Co kto woli

Numer: 1997 / 6

Recenzja. Stanisław Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996

Stawrogin - problemy interpretacji a idea bohatera

Indeks autorów: Jarosław Grzech
Numer: 1997 / 6

Recenzja. Ryszard Przybylski, Maria Janion, Sprawa Stawrogina, Warszawa 1996

…pozostać wiernym niepewnej jasności

Indeks autorów: Jan Potkański
Numer: 1997 / 6

Recenzja. Danuta Opacka-Walasek, …pozostać wiernym niepewnej jasności. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Katowice 1996

Co z odwilżą?

Indeks autorów: Mariusz Zawodniak
Numer: 1997 / 6

Recenzja. Jerzy Smulski, Pękanie lodów (Krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954-1955), Toruń 1995

Zatargi graniczne

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1997 / 6

Artykuł wstępny do numeru poświęconego zagadnieniom interpretacji i kwestii jej granic

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji