EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Mickiewicz i współczesność / 1998 / 5

Romantyzm i poszukiwanie trzeciej drogi

Indeks autorów: Stefan Chwin
Numer: 1998 / 5

Autor analizuje przesłanki światopoglądowe antyromantyzmu Jana Nepomucena Millera oraz podstawy jego ataku na Pana Tadeusza

Czytanie Mickiewicza po Gombrowiczu

Indeks autorów: Justyna Jaroszewska
Numer: 1998 / 5

Fragmenty pracy laureatki konkursu historycznoliterackiego dla uczniów szkół średnich Adam Mickiewicz w dwusetną rocznicę urodzin poety

Druga emigracja Czesława Miłosza

Indeks autorów: Elżbieta Kiślak
Numer: 1998 / 5

Romantyczne wzorce a przemiany Miłoszowej filozofii wygnania

Uwagi o kształcie gatunkowym IV części Dziadów

Numer: 1998 / 5

Wspomnienie jako rama modalna decydująca o elegijnym charakterze dzieła Mickiewicza

Kto napisał Odę do młodości?

Indeks autorów: Maria Prussak
Numer: 1998 / 5

Wątpliwości tekstologiczne a sporna kwestia czasu powstania arcydzieła Mickiewicza

Tomasza Augusta Olizarowskiego szansa na dramat narodowy

Indeks autorów: Magdalena Rudkowska
Numer: 1998 / 5

Kontynuacja Konfederatów barskich Mickiewicza jako świadectwo niezdecydowania kulturowego Olizarowskiego

Fantastyka w utworach E. T. A. Hoffmanna

Indeks autorów: Elzbieta Zarych
Numer: 1998 / 5

Wykładniki fantastyczności świata przedstawionego w twórczości niemieckiego romantyka

Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 1998 / 5

Filozofia czynu Mickiewicza jako efekt dyskusji z poglądami Puszkina o roli sztuki i artysty

Czas "bruLionu" - "Czas Kultury"

Indeks autorów: Maria Cyranowicz
Numer: 1998 / 5

Recenzja. Jarosław Klejnocki, Jerzy Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu”, Warszawa 1996; Rafał Grupiński, Izolda Kiec, Niebawem spadnie błoto – czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej, Poznań 1997

Winterreise

Numer: 1998 / 5

Recenzja. Ryszard Przybylski, Baśń zmowa. Esej o starości, Warszawa 1998

Historia pewnej szczeliny

Indeks autorów: Paweł Goźliński
Numer: 1998 / 5

Recenzja. Alina Kowalczykowa, Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997

Prywatna historia poezji i poeta

Indeks autorów: Małgorzata Baranowska
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja - pisarze o Mickiewiczu

Indeks autorów: Urszula M. Benka
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu

Mickiewicz był młody

Indeks autorów: Józef Hen
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu

Odpowiedź na ankietę

Indeks autorów: Julian Kornhauser
Numer: 1998 / 5

[Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu]

O panu Adamie

Indeks autorów: Urszula Kozioł
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu

Mickiewicz udomowiony

Indeks autorów: Bogusława Latawiec
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu

Mickiewicz i Puszkin: portret na tle historiografii i historiozofii

Tłumacze: Maria Prussak
Numer: 1998 / 5

O dwóch modelach światopoglądowych: narodowo-państwowym i ponadnarodowo-ogólnoludzkim

Słuchałam piosnek

Indeks autorów: Krystyna Miłobędzka
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu

O Mickiewiczu

Indeks autorów: Czesław Miłosz
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu

Cień Mickiewicza

Indeks autorów: Stanisław Stabro
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja -pisarze o Mickiewiczu

Ja i Mickiewicz

Indeks autorów: Janusz Styczeń
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu

Mickiewicz bliski i daleki

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 1998 / 5

Artykuł wstępny do numeru jubileuszowego, przygotowanego z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety

Z Panem Tadeuszem i Wielką Improwizacją spoufalony

Indeks autorów: Zbigniew Żakiewicz
Numer: 1998 / 5

Odpowiedź na ankietę Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji