EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Słowo władzy – władza słowa / 1995 / 1

Śmierć książki ? la russe: poezja za Stalina

Indeks autorów: Clare Cavanagh
Tłumacze: Joanna Zach-Błońska
Numer: 1995 / 1

Sytuacja poetów rosyjskich (na przykładzie losów Mandelsztama i Achmatowej) w stalinowskim reżimie a postmodernistyczne hasła śmierci autora i śmierci książki

O realizmie antysocjalistycznym

Indeks autorów: Przemysław Czapliński
Numer: 1995 / 1

Modelowe ujęcie polskiej literatury niezależnej lat 70. i 80. jako próby jednoczesnego zanegowania poetyki socrealistycznej i socparnasizmu

Słowo, sacrum i władza. Komentarze do Ślubu Gombrowicza i jego tradycji romantycznych

Indeks autorów: Rolf Fieguth
Numer: 1995 / 1

Idea uświęcenia relacji międzyludzkich a problem władzy poetyckiego słowa w dramacie Gombrowicza

Stare klabzdry na wojnie (Kabaret Kici Koci Mirona Białoszewskiego)

Indeks autorów: Jacek Kopciński
Numer: 1995 / 1

Autor dowodzi niesłuszności pominięcia cyklu Białoszewskiego w Antologii poezji okresu stanu wojennego autorstwa Danuty Dąbrowskiej

Ideologiczne wzorce odbioru. Polska literatura a krytyka literacka NRD

Indeks autorów: Heinrich Olschowsky
Numer: 1995 / 1

Dzieje recepcji powojennych tłumaczeń literatury polskiej przez krytyków niemieckich jako historia lansowanych przez propagandę wzorców lektury

Wojna w dzienniku - Spokój i Śmierć

Indeks autorów: Paweł Rodak
Numer: 1995 / 1

Odmienne sytuacje komunikacyjne w Szkicach piórkiem Andrzeja Bobkowskiego i Pamiętniku Andrzeja Trzebińskiego

Porachunki Tomasza Łubieńskiego

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1995 / 1

Recenzja. Tomasz Łubieński, Porachunki sumienia, Warszawa 1994

Przyjemnie posłuchać

Indeks autorów: Jacek Kopciński
Numer: 1995 / 1

Recenzja. Włodzimierz Bolecki, Prawdy niemiłe, Warszawa 1993

Summa pornographiae

Indeks autorów: Andrzej Miś
Numer: 1995 / 1

Recenzja. Anna Maksymiuk i Stanisław Pazura, Prohibita. Setka Ksiąg zakazanych i pięćdziesiąt powodów ku temu, Warszawa 1993

Czyściec Böcklina

Indeks autorów: Maria Prussak
Numer: 1995 / 1

Recenzja. Andrzej Nowakowski, Arnold Böcklin. Chwała i zapomnienie, Kraków 1994

Listy do Czesława i Janiny Miłoszów

Indeks autorów: Jerzy Andrzejewski
Numer: 1995 / 1

Trzy listy Jerzego Andrzejewskiego z lat 1946-1948, m. in. na temat scenariusza filmowego Robinson Warszawski

Humanistyczny wstyd czyli kapturowy sąd nad Balladą katolicką

Indeks autorów: Andrzej Biernacki
Numer: 1995 / 1

Przypomnienie procesu wytoczonego przed sądem koleżeńskim ZLP Władysławowi Janowi Grabskiemu za napisanie Ballady katolickiej o Konstancji z Nawrockich Kłosińskiej i Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim

Znasz-li ten kraj?

Indeks autorów: Bogdan Czaykowski
Numer: 1995 / 1

Autor opisuje – w poetyce szumów, zlepów i ciągów – swój czterdziestoczterodniowy pobyt w Polsce w 1973 r. po trzydziestu trzech latach nieobecności

Ballada katolicka o Konstancji z Nawrockich Kłosińskiej i Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim

Indeks autorów: Władysław Jan Grabski
Numer: 1995 / 1

Pierwodruk inkryminowanego przez kierownictwo ZLP poematu; w uzupełnieniu notatka wdowy po autorze, ujawniająca okoliczności powstania utworu

Słowo władzy - władza słowa

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1995 / 1

Artykuł wstępny problematyzujący stereotypowe postrzeganie relacji Słowo – Władza

Mit o Odysie w krzywym zwierciadle totalitaryzmu - biografia książki

Indeks autorów: Magda Karabełowa
Numer: 1995 / 1

Przypomnienie wydanej w 1985 r. książki bułgarskiego literaturoznawcy Tonczo Żeczewa

List do redakcji

Indeks autorów: Józef Lewandowski
Numer: 1995 / 1

Autor nawiązuje do artykułu Joanny Rostropowicz-Clark Wódz powstańców, poeta bohater (1994 nr 2) o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim oraz do listu Krystyny Żebrowskiej na temat tego tekstu (1994 nr 4)

Koniec! Jak dźwięcznie brzmi to słowo…

Indeks autorów: Jurij M. Łotman
Tłumacze: Roman Wilk
Numer: 1995 / 1

Semiotyczne rozważania na temat zjawiska usensowniania śmierci w kulturze

Dziesięć, dziewięć albo dwa razy o Białoszewskim

Indeks autorów: Adam Poprawa
Numer: 1995 / 1

List do redakcji zawierający uwagi i uzupełnienia do tekstów: Piotra Michałowskiego Gatunki skrócone oda-woda i Sonet zawichostski (1994 nr 4) i Małgorzaty Łukaszuk Kicia Kocia spotyka Pana Cogito (1994 nr 1)

Stosunek niejednoznaczny, czyli Jarosław Iwaszkiewicz wobec władzy

Indeks autorów: German Ritz
Numer: 1995 / 1

Przekład opracowano na podstawie spolszczenia Andrzeja Kopackiego Autor nakreśla przebieg trzeciej drogi, jaką – rezygnując zarówno z oporu, jak i oportunizmu – obrał w czasach PRLu Jarosław Iwaszkiewicz

Wszyscy jesteśmy postkomunistami (o felietonach KTT)

Indeks autorów: Grzegorz Wołowiec
Numer: 1995 / 1

Prokomunistyczna retoryka w postkomunistycznej felietonistyce Krzysztofa Teodora Toeplitza

Jurmich (1922-1993)

Indeks autorów: Bogusław Żyłko
Numer: 1995 / 1

Osobiste wspomnienie o wybitnym semiotyku Juriju Michajłowiczu Łotmanie

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji