EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Anna Czabanowska-Wróbel

[Ta dziwna] instytucja zwana literaturą dla dzieci. Historia literatury dla dzieci w perspektywie kulturowej

Numer: 2013 / 5

Mniej czy bardziej dziwna, instytucja, jaką jest literatura dla dzieci, mówi bardzo wiele o kulturze, która ją wydała, mówi więcej niż chciałaby powiedzieć w sposób jawny. Badania literatury dla dzieci uprawiane jako historia kultury – rozwijają się od dłuższego czasu z dobrym skutkiem. Autorka proponuje zastosowanie perspektywy kulturowej do stworzenia historii literatury dla dzieci w Polsce – ujęcie takie powinno według niej obejmować także omówienie roli przekładów i adaptacji dzieł europejskich i światowych i ich recepcji w kulturze polskiej.

Dyskrecja

Recenzja. Marian Stala Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001

Takich ogrodów nie znajdziesz na świecie...

Numer: 2009 / 3

Recenzja: M. Zaleski, Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2007.

Dziwne płaszcze Micińskiego

Numer: 2008 / 3

Recenzja książki: P. Próchniak, Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Kosmos powtórzeń Witolda Gombrowicza

Numer: 2005 / 3

Autorka dowodzi, iż chwyty związane z powtórzeniem pochodzące z różnych poziomów dzieła łączą się u Gombrowicza w celowy sposób – w każdym przypadku retoryka staje się filozofią

Od Adeli do Zbawienia świata

Numer: 2004 / 6

Recenzja. Słownik schulzowski, oprac. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2004

Byłem dzieckiem... Elegie dzieciństwa Bolesława Leśmiana

O powrotach w dzieciństwo, które w poetyckiej antropologii Leśmiana ułatwiają zrozumienie nietożsamości ja wciąż zmieniającego się w czasie

Sny nie zostały zbadane. Dwie książki o poezji Adama Zagajewskiego

Numer: 2002 / 5

Recenzja. Jarosław Klejnocki Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego, Wałbrzych 2002; Tadeusz Nyczek, Kos. O Adamie Zagajewskim, Kraków 2002).

dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne. Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski

Numer: 2002 / 4

Autorka opisuje przemiany wizerunku dziecka, od postaci groteskowej i destrukcyjnej w literaturze przed I wojną światową, po różnorodność ujęć w literaturze międzywojennej

W lesie młodopolskich symboli

Numer: 2001 / 1

Recenzja. Wojciech Gutowski Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999

Piosenka Kochającego

Numer: 2000 / 5

Lektura Fragmentów dyskursu miłosnego Rolanda Barthes’a

Winterreise

Numer: 1998 / 5

Recenzja. Ryszard Przybylski, Baśń zmowa. Esej o starości, Warszawa 1998

Dzieci, pajace i lalki. (O młodopolskich dziejach motywu)

O przemianach znaczenia tytułowego motywu oraz sposobach jego przedstawienia w literaturze i sztuce przełomu wieków

Wśród rzeczywiście współczesnych a urojonych możliwości

Numer: 1997 / 5

Recenzja. Archiwum Literackie, t. XXVIII, Miscellanea z okresu Młodej Polski, red. naukowy T. Lewandowski, Warszawa 1995

Kształt miłości niemożliwej (o Milczeniu Juliana Stryjkowskiego)

Numer: 1995 / 2

Znaczenie motywów homoerotycznych w interpretowanym opowiadaniu

Maski kobiety i twarz mężczyzny

Recenzja. Wojciech Gutowski: Nagie dusze i maski. (O młodopolskich mitach miłości), Kraków 1992

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji