EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Literatura i historia (literatury) / 1995 / 2

Kształt miłości niemożliwej (o Milczeniu Juliana Stryjkowskiego)

Numer: 1995 / 2

Znaczenie motywów homoerotycznych w interpretowanym opowiadaniu

Polskie imitacje haiku

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1995 / 2

Autor dokonuje przeglądu rodzimych prób adaptacji japońskiego wzorca poetyckiego i proponuje ich typologizację

Atlanta i Narcyz. Udręka ruchu i pragnienie trwania

Indeks autorów: Krzysztof Mrowcewicz
Numer: 1995 / 2

Symbolika ruchu w poezji barokowej – dynamizm Atlanty vs statyczność Narcyza

Przygody Lekcji XVI czyli o pożytkach tekstologii

Indeks autorów: Maria Prussak
Numer: 1995 / 2

Apel o rzetelną filologiczną interpretację Lekcji XVI trzeciego kursu Mickiewiczowskich wykładów paryskich

Kto kusi Spinozę?

Indeks autorów: Barbara Sienkiewicz
Numer: 1995 / 2

Propozycja aksjologicznej interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy

Dziko - pięknie - groźnie czyli Ukraina romantyków

Indeks autorów: Alina Witkowska
Numer: 1995 / 2

Fascynacja polskich romantyków Ukrainą oraz katalog elementów składających się na jej literacki obraz

Świetna zabawa (uwagi o kompozycji Widokówki z tego świata Stanisława Barańczaka)

Indeks autorów: Mariusz Zawodniak
Numer: 1995 / 2

Autor wydobywa reguły decydujące o wyjątkowej spójności i harmonii analizowanego cyklu wierszy

Romantyzm - jaki?

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1995 / 2

Recenzja. Zofia Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993

Pytania o możliwości historii literatury

Indeks autorów: Erazm Kuźma
Numer: 1995 / 2

Recenzja. Terasa Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993

Czy damy się uwieść lwu?

Indeks autorów: Katarzyna Sybilska
Numer: 1995 / 2

Recenzja. Jan Tomkowski, Literatura polska, Warszawa 1993

W kręgu mitów polskich i obcych

Indeks autorów: Janusz Tazbir
Numer: 1995 / 2

Recenzja. Stefan Treugutt, Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie, red. M. Prussak, Warszawa 1993

Powieść i malarstwo

Indeks autorów: Seweryna Wysłouch
Numer: 1995 / 2

Recenzja. Barbara Sienkiewicz, Literackie teorie widzenia w prozie dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1992

Mickiewicz i my

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 1995 / 2

Recenzja. Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu, red. E. Graczyk i Z. Majchrowski, Gdańsk 1992

Słówko o przemianach

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 1995 / 2

Artykuł wstępny zawierający pytania o stan świadomości metahistorycznoliterackiej w dobie przewartościowań społeczno-ustrojowych

Podręcznik - chwila obecna i długie trwanie

Indeks autorów: Tadeusz Bujnicki
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury

Odpowiedź na ankietę redakcji Tekstów Drugich

Indeks autorów: Stanisław Burkot
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę skierowaną do autorów podręczników historii literatury

W sprawie podręczników odpowiedź nie wprost

Indeks autorów: Bożena Chrząstowska
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury

O Dziadach Adama Mickiewicza

Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury

Odpowiedź na ankietę

Indeks autorów: Bogusław Dopart
Numer: 1995 / 2

[Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury]

W strefie kompromisów

Indeks autorów: Czesław Hernas
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury

Odpowiedź na ankietę w sprawie podręczników szkolnych

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury

Podręcznik - przyjemność i kłopoty

Indeks autorów: Alina Kowalczykowa
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury

[Rozmowa ze Stanisławem Czyczem]

Indeks autorów: Krzysztof Lisowski
Numer: 1995 / 2

O pisaniu „na granicy szaleństwa” i depresji; fragment większej całości

Odpowiedź na ankietę podręcznikową

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury

Niedobry Informator

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1995 / 2

Krytyczne uwagi na temat Informatora wydanego przez Instytut Badań Literackich PAN

Dekonstrukcja Przyjaciół Mickiewicza

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1995 / 2

Interpretacja Mickiewiczowskiej bajki jako parodia lektury dekonstrukcjonistycznej

Odpowiedź na ankietę redakcji Tekstów Drugich

Indeks autorów: Ryszard Matuszewski
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę skierowaną do autorów podręczników historii literatury

Odpowiedź na ankietę redakcji Tekstów Drugich

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę skierowaną do autorów podręczników historii literatury

O tokijskiej polonistyce

Indeks autorów: Tokimasa Sekiguchi
Numer: 1995 / 2

Echo ankiety Tekstów Drugich z 1990 r. skierowanej do polonistów działających za granicą – wypowiedź profesora tokijskiego uniwersytetu

Pan Tadeusz ? rebours, czyli nowe wcielenie litewsko-białoruskiej przyrody w polskiej prozie po 1970 roku)

Indeks autorów: Marek Tomaszewski
Numer: 1995 / 2

Transformacje stereotypowych ujęć przyrody kresowej u Zbigniewa Żakiewicza, Aleksandra Jurewicza, Tadeusza Konwickiego, Jarosława Marka Rymkiewicza i Aleksandra Gołubiewa

Odpowiedź na ankietę redakcji Tekstów Drugich

Indeks autorów: Jan Tomkowski
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę skierowaną do autorów podręczników historii literatury

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji