EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Peregrynacje i medytacje / 2003 / 2-3

List z podróży współczesnego etnologa

Indeks autorów: Emilia Dąbrowska

Recenzja. Piotr Kowalski Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie we współczesnej kulturze, Wrocław 2002

Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej

Indeks autorów: Adam Dziadek

Recenzja. Tomasz Mizerkiewicz Stylizacje mityczne w prozie polskiej po roku 1968, Poznań 2001

Czy podmiotowość jest przeklęta? Piekło nowoczesności według René Girarda

Indeks autorów: Maciej Kaczyński

Recenzja. René Girard Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, przeł. K. Kot, Warszawa 2001

W sprawie kobiet - bez zmian. O pisarstwie Ingi Iwasiów

Indeks autorów: Ewa Kraskowska

Recenzja. Inga Iwasiów Rewindykacje – kobieta czytająca dzisiaj, Kraków 2002

Okruchy dzieciństwa. O dziecięcych świadectwach Zagłady

Indeks autorów: Tomasz Łysak

Recenzja. The Legacy of the Holocaust: Children of the Holocaust, ed. Z. Mazur, F.M. König, A. Krammer, H. Brod, W. Witalisz, Kraków 2002

Korekta świata - bez korekty

Indeks autorów: Piotr Michałowski

Recenzja. Wojciech Ligęza O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2002

Obrządki żałoby, porządki słowa

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz

Recenzja. Krzysztof Kłosiński Poezja żalu, Katowice 2001

Poczucie wzniosłości jako otwarcie w Dzienniku mojej podróży z roku 1769 Johanna Gottfrieda Herdera

Indeks autorów: Anna Rzymska

Recenzja. Johann Gottfried Herder Dziennik mojej podróży z roku 1769, Olsztyn 2002

Różewicz transgresywny

Indeks autorów: Aleksandra Ubertowska

Recenzja. Andrzej Skrendo Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002

O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko)

Indeks autorów: Andrzej Zawadzki

Recenzja. Henryk Markiewicz Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Kraków 2000

Przyswajanie pamięci

Indeks autorów: Andrzej Zieniewicz

Recenzja. Michael C. Steinlauf Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przekł. A. Tomaszewska, Warszawa 2001

Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł. Tomasz Kunz

Indeks autorów: Clare Cavanagh

O potrzebie wykorzystywania przez krytykę postkolonialną doświadczenia Polski i całej Europy Wschodniej

Punkt widzenia jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska

Autorka analizuje obecność typowo literackich struktur w narracjach nie będących dziełami artystycznymi

Narracja biograficzna w fikcji

Indeks autorów: Anna Łebkowska

Autorka analizuje formy biograficzne, które uruchamiają kwestie szczególnie atrakcyjne nie tylko dla teorii fikcji, ale także i dla dzisiejszej refleksji humanistycznej

Dwudziestowieczne podróże intelektualne. Między esejem a autobiografią

Indeks autorów: Dorota Kozicka

Autorka analizuje współczesne podróże intelektualne jako egzemplifikację przemian XX-wiecznej prozy, idących w kierunku przemieszania autentyku i literatury

Ewy Lipskiej podróże (w poszukiwaniu wartości)

Indeks autorów: Robert Mielhorski

O motywie podróży w liryce Ewy Lipskiej, jako ekwiwalencie budowanego przez poetkę modelu poznawczego

Antropometamorfoza: rozwidlające się ścieżki i kryształy w filozofii czasu Louise Bourgeois,

Indeks autorów: Mieke Bal
Tłumacze: Dorota Kozińska

Komentarz do prac Louise Bourgeois z cyklu Komórki (Cells), skupiający się na kwestii nastroju

Pustka i forma

Indeks autorów: Ewa Rewers

O etycznie uzasadnionych i estetycznie poruszających próbach zatrzymania pustki jako stanu świadomości po Shoah, na przykładzie poezji P. Celana, filozofii J. Derridy i architektury D. Libeskinda

Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska

O ekfrazach Szymborskiej i ich rysie charakterystycznym, czyli przyporządkowaniu elementu opisowego pomysłowi interpretacyjnemu

Bez przydziału (VIII)

Indeks autorów: Janusz Sławiński

Wyrzec myśl to wyrzec się myśli, czyli zbiór uwag i rozważań na temat komunikacji werbalnej

Nie krzywdzić nikogo

Indeks autorów: Agata Bielik-Robson

O filozoficznych strategiach pisania o Zagładzie – wokół Historii jednej topoli Michała Głowińskiego

Autofikcja Joanny Bator

Indeks autorów: Ewa Domańska

Rekonstrukcja profilu egzystencjalnego młodej intelektualistki na podstawie Kobiety Joanny Bator

Mistrzyni i uczennica - próba utopii

Indeks autorów: Beata Kozak

O burzliwej przyjaźni niemieckich pisarek doby wczesnego romantyzmu: Bettiny von Arnim i Karoline von Günderode na podstawie ich korespondencji, z której wyłania się utopijny projekt zmiany świata

Adonis, Hiob, Mahomet i Święty Mikołaj - interferencje kulturowe w poezji Hajdara Mahmuda

Indeks autorów: Magdalena Kubarek

O jordańskim poecie i źródłach używanych przezeń symboli i alegorii, które mogą wpływać na różnice w odczytaniu jego dzieł przez Arabów i odbiorców Zachodnich

Przepraszam, czy mogę przypilnować samochodu?

Indeks autorów: Maciej Maryl

Etnograficzny opis środowiska warszawskich parkingowców, okraszony wnioskami z obserwacji uczestniczącej

Byłem dzieckiem... Elegie dzieciństwa Bolesława Leśmiana

O powrotach w dzieciństwo, które w poetyckiej antropologii Leśmiana ułatwiają zrozumienie nietożsamości ja wciąż zmieniającego się w czasie

W poszukiwaniu straconego mitu. Obraz dzieciństwa w Dzieciach Syjonu Henryka Grynberga

Indeks autorów: Olga Orzeł

Autorka analizuje znaczenie fragmentaryczności konstrukcji tekstu Grynberga i jej nietypową genezę – świadome wydzielenie fragmentów z zeznań dzieci ewakuowanych z ZSRR do Palestyny

Na granicy dialogu. Język i etyka w powieści Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego

Indeks autorów: Przemysław Pietrzak

Autor analizuje dialogi w Zbrodnii i karze jako (1) szczególny przejaw właściwości języka i (2) artystyczną formę podawczą wypowiedzi

Juliusz Słowacki jako krytyk literacki

Indeks autorów: Marek Stanisz

O wypowiedziach krytycznoliterackich Słowackiego, które – według Autora – funkcjonują przede wszystkim jako komentarz do własnej twórczości, ukazując skomplikowaną grę z tradycją, samym sobą oraz innymi uczestnikami komunikacji literackiej

Układanka z rekwizytów historii. Biografie poetyckie w drugim obiegu w latach 1976-1980

Indeks autorów: Agnieszka Dębska

O powiązaniu indywidualnej biografii z historią w twórczości poetów Nowej Fali

Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Polemika z: Tomasz Kunz „Swój do swego po swoje”? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego) 2002 nr 1/2.; Michał Paweł Markowski Interpretacja i literatura 2001 nr 5; Tegoż Nieswój po swoje 2002 nr 4

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji