EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Gombrowicz: poza międzyludzkim / 2005 / 3

Gombrowicz palimpsestowy

Indeks autorów: Marian Bielecki
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Michał Głowiński Gombrowicz i nadliteratura, Kraków 2002

Dialektyka Czarnego nurtu

Indeks autorów: Janusz Margański
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Michał Paweł Markowski Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2005

Słowo i obraz, czyli interferencje referencji

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Adam Dziadek Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004

Gombrowicz wobec sztuki

Indeks autorów: Magdalena Miecznicka
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Piotr Millati Gombrowicz wobec sztuki (wybrane zagadnienia), Gdańsk 2002

Nowe odczytanie Gombrowicza

Indeks autorów: Stefan Sawicki
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Edward Fiała Homo transcendens w świecie Gombrowicza, Lublin 2002

Zdybany w rozkroczeniu

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Ewa Graczyk Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym, Gdańsk 2004

Gombrowicz Zdravka Malicia, przeł. Jolanta Sychowska-Kavedžija

Indeks autorów: Dalibor Blažina
Numer: 2005 / 3

O postawie literaturoznawczej chorwackiego polonisty, wyrażającej się w jego podejściu do twórczości Gombrowicza, któremu poświęcił dużą część swych polonistycznych poszukiwań

Kosmos powtórzeń Witolda Gombrowicza

Numer: 2005 / 3

Autorka dowodzi, iż chwyty związane z powtórzeniem pochodzące z różnych poziomów dzieła łączą się u Gombrowicza w celowy sposób – w każdym przypadku retoryka staje się filozofią

Wspólnotowy rytuał ofiarniczy. Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza

Indeks autorów: Przemysław Czapliński
Numer: 2005 / 3

Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie: co zawiera kontrabanda przewożona przez Trans-Atlantyk czytany dzisiaj

Gombrowicz i natura

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 2005 / 3

O paradoksie sfery biologicznej w twórczości pisarza, stanowiącej jednocześnie fizyczny fundament ludzkości, a zarazem pierwiastek głęboko ludzkości obcy, odmienny

Jak widzieć architekturę, kiedy się ją czyta (u Gombrowicza i innych modernistów)?

Indeks autorów: Marta Leśniakowska
Numer: 2005 / 3

Autorka analizuje obecność architektury u Gombrowicza, pytając jakie miejsce zajmowała w jego systemie estetycznym i/lub etycznym i jaką rolę nadawał jej w swoich tekstach

Gombrowicz i muzyczność

Indeks autorów: Janusz Margański
Numer: 2005 / 3

Autor ukazuje rolę muzyki dla Gombrowicza, analizując realizowany przez nią – ważny dla pisarza – wymiar człowieczego stawania się

Granice tranzytywności

Indeks autorów: Leonard Neuger
Numer: 2005 / 3

O Gombrowiczu budującym idiomatyczność własnego idiomu

Paweł Valéry, oprac. Piotr Mitzner

Indeks autorów: Andrzej Pleśniewicz
Numer: 2005 / 3

Niepublikowany esej przedwojennego krytyka literackiego

Seksualność zdegradowana czyli perwersyjny świat prozy Brunona Schulza

Indeks autorów: Paweł Dybel
Numer: 2005 / 3

Analiza fikcyjnego narratora prozy Schulza pozostającego w dynamicznym związku z realnym ja pisarza

Masochista na Cyterze

Indeks autorów: Marek Zaleski
Numer: 2005 / 3

Autor dowodzi znaczenia tropów idyllicznych dla interpretacji twórczości zarówno Schulza-pisarza, jak i rysownika

Miłosz jako krytyk Gombrowicza

Indeks autorów: Aleksander Fiut
Numer: 2005 / 3

Autor analizuje polemiczne wypowiedzi Miłosza z różnych lat, stawiające pisarstwu i filozofii Gombrowicza trudne, kłopotliwe i warte namysłu pytania

Przyprawianie gęby Gombrowiczowi

Indeks autorów: Maryla Laurent
Numer: 2005 / 3

O kłopotach z francuskimi przekładami Gombrowicza, przedawnionymi zarówno pod względem translatorskim, jak i literackim

Co nowego w sprawie Gombrowicza?

Indeks autorów: Magdalena Miecznicka
Numer: 2005 / 3

Obszerne omówienie najnowszych publikacji poświęconych Gombrowiczowi

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji