EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Po-etyka / 2002 / 1-2

Dyskrecja

Recenzja. Marian Stala Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001

Literatura - Muzyka. Nowe propozycje badawcze

Indeks autorów: Adam Dziadek

Recenzja. Andrzej Hejmej Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2001

Persona grata

Indeks autorów: Anna Legeżyńska

Recenzja. Anna Nasiłowska Persona liryczna, Warszawa 2000

Misio siedział i płakał

Indeks autorów: Jerzy Madejski

Recenzja. Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001

Pisanie namiętności

Indeks autorów: Jarosław Płuciennik

Recenzja. David Punter Writing the Passions, Harlow 2001

Pije meta do story, piją obie do postu

Indeks autorów: Krzysztof Uniłowski

Recenzja. Bogumiła Kaniewska Śladami Tristrama Shandy, Poznań 2000

O funkcjonalnej poetyce deskrypcji literackiej

Indeks autorów: Bożena Witosz

Recenzja. Dorota Korwin-Piotrowska Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków 2001

Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza

Indeks autorów: Agata Bielik-Robson

Uwagi do tekstu Marthy Nussbaum drukowanego w tym samym numerze

Przed prawem. Interpretacja, literatura, krytyka

O etycznym charakterze interpretacji, pojmowanej jako negocjacja pomiędzy dwoma niemożliwościami: (1) podporządkowania się wyłącznie prawu i (2) stworzenia całkowicie prywatnej narracji

Czytać, aby żyć, przeł. Agata Bielik-Robson

Indeks autorów: Martha Nussbaum

Uwagi do Wayne’a Bootha projektu krytyki etycznej

Od metafizyki do etyki

Indeks autorów: Anna Burzyńska

O zwrocie etycznym w humanistyce, jego konsekwencjach i wyzwaniach

Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań, przeł. Jan Zięba

Indeks autorów: Noël Carroll

Artykuł prezentuje etyczną krytykę sztuki w ocenach zarówno apologetów, jak i adwersarzy

Słowa - z prawdy, ducha i litery

Indeks autorów: Anna Pajdzińska

O związkach języka z etyką

Etyka zasad a etyka wrażliwości, przeł. Daria Abriszewska

Indeks autorów: Richard Rorty

O dwóch rodzajach intelektualisty: filozofie i krytyku literackim oraz o ich miejscu w pluralistycznym społeczeństwie

Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie

Indeks autorów: Aleksandra Ubertowska

Artykuł sytuuje lekturę tekstów o Zagładzie na dwóch biegunach wyznaczanych przez postulat etyki sytuacyjnej i kategorię ramy etycznej

Modlitwy kapłanów, modlitwy żebraków

Indeks autorów: Alina Molisak

Chleb rzucony umarłym Wojdowskiego jako najlepsza książka w polskiej literaturze dotyczącej Holokaustu

Wielki Językoznawca - pokora w parze z majestatem i scholastyka

Indeks autorów: Krzysztof Obremski

O toposie skromności afektowanej w dziele Józefa Stalina Marksizm a zagadnienia językoznawstwa

Miłość na wygnaniu. Niekochana Adolfa Rudnickiego

Indeks autorów: Józef Wróbel

Interpretacja opowiadania Rudnickiego w kontekście Pieśni nad pieśniami

Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda. Narracja jako narzędzie autokreacji

Indeks autorów: Agata Zawrzykraj

O strategiach autokreacji w Dzienniku Tyrmanda

Dwa wyroki - jedno prawo? O kilku problemach interpretacji prawniczej

Indeks autorów: Beata Przymuszała

O twórczości prawniczej i filologicznej przez pryzmat teorii interpretacji

Odpowiedź na ankietę

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Odpowiedź na ankietę 10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX w.

Indeks autorów: Ryszard Löw

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji

Indeks autorów: Krzysztof Gajewski

Szkic o zawiłych meandrach współczesnej teorii literatury i konsekwencjach tego stanu rzeczy dla edukacji

Swój do swego po swoje? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego)

Indeks autorów: Tomasz Kunz

Polemika z: Michał Paweł Markowski Interpretacja i literatura, Teksty Drugie 2001 nr 5

Myślenie o retoryce

Indeks autorów: Jakub Z. Lichański

Polemika z: Michał Rusinek Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce

Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba z Lichańskiego

Indeks autorów: Michał Rusinek

Polemika z: Jakub Z. Lichański Myślenie o retoryce

Chcieliśmy rynku…

Indeks autorów: Krzysztof Uniłowski

O krytyce literackiej w dobie wolnego rynku, czyli o literatury współczesnej kłopotach z własnym uprawomocnieniem

Antysemityzm jako modyfikator znaczeń

Indeks autorów: Tomasz Żukowski

Szkic poświęcony problemom z mówieniem o Żydach w języku polskim

Zadzwonić do Miry

Indeks autorów: Małgorzata Baranowska

Pożegnanie Mirosławy Puchalskiej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji