EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Marta Zielińska

Na skróty przez tysiąclecie

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2019 / 2

Tekst przedstawia odmienność funkcjonowania literatury przednowoczesnej oraz zmiany w XIX i XX wieku prowadzące do współczesnego punktu widzenia, kierującego refleksją badaczy staropolszczyzny.  

Słowa kluczowe: Literatura staropolska, gatunki, genologia, epoka przednowoczesna, przełom romantyczny, teoria literatury  

Wojna, trauma i kultura

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2018 / 4

Tekst prezentuje skrócony zarys historii form, jakie przybierały traumy wojenne w kulturze ery nowoczesności – od romantyzmu po II wojnę światową. Na tym tle widać wyraźnie odmienność epoki ponowoczesnej w różnych jej strategiach upamiętniania ofiar I wojny światowej  – o czym traktują artykuły tego numeru.

Słowa kluczowe: traumy wojenne, formy pamięci, I wojna światowa, pacyfizm

Krajobraz po zwrocie

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2014 / 6

Tekst jest krótką charakterystyką obecnej sytuacji topografii w humanistyce na tle biologicznych uwarunkowań współczesnego człowieka oraz historycznej tradycji geograficznie zorientowanych badań kulturowych.

Teoria Darwina i humanistyka [wstęp]

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2011 / 3

Wstęp do numeru 3/2011, Powrót gatunków. Wstęp charakteryzuje teorię Darwina na tle epoki, w której powstała, oraz jej ideowe implikacje dla humanistyki. Następnie krótko prezentuje sposoby i możliwości użycia i wykorzystania myśli ewolucyjnej w nauce o literaturze: na poziomie świata przedstawionego dzieła, w badaniach przemian form literackich oraz w nurtach postmodernistycznych związanych z teoriami genderowymi i animal studies.

Amerykańska biografia Mickiewicza i jej autor

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2011 / 3

Recenzja książki: R. Koropeckyj, Adam Mickiewicz. The life of a romantic, Cornell University Press, Ithaca 2008.

Uwagi praktyka teorii

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2010 / 5

Wstęp do numeru 5/2010, Uwagi praktyka o teorii

Epoka postpapierowa

Indeks autorów: Marta Zielińska

O wielostronnym wpływie nowych technologii na wrażliwość i kulturowe otoczenie współczesnego człowieka, czyli literatura na ekranie i literaturoznawca przed komputerem.

Kilka uwag o literaturze i języku

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2008 / 6

Wstęp do numeru 6/2008, Gdzie są moje granice? Tekst traktuje o zanikaniu literatury i przejmowaniu jej roli przez inne dyskursy współczesności oraz o ograniczeniach, jakie nakłada język na piszącego w nim człowieka – zarówno przy wyrażaniu doświadczeń osobistych , jak i przy próbach opisu obcych kultur.

Romantycy na mapach

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2008 / 4

Tekst jest omówieniem czterech przedstawionych map obrazujących miejsca narodzin, edukacji oraz śmierci dwóch pokoleń polskich romantyków.

Do którego Tołstoja pisał Mickiewicz

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2007 / 5

Autorka kreśli sylwetkę Aleksandra P. Tołstoja, niezidentyfikowanego dotąd bliżej znajomego Mickiewicza i adresata jego listu z 1845 roku

Inne spojrzenia

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2000 / 6

Artykuł wstępny do numeru Matki, garnki, kochankowie poświęconego zjawiskom nie mieszczącym się w głównym nurcie swoich kultur

Mickiewicz bliski i daleki

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 1998 / 5

Artykuł wstępny do numeru jubileuszowego, przygotowanego z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety

Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 1998 / 5

Filozofia czynu Mickiewicza jako efekt dyskusji z poglądami Puszkina o roli sztuki i artysty

Luźne uwagi o rocznicach i jubileuszach

Indeks autorów: Marta Zielińska

Artykuł wstępny rozważający – z okazji jubileuszy prof. Marii Janion oraz prof. Zofii Stefanowskiej – fenomen świętowania rocznic

Kuferek Harpagona. Rozmowa z Marią Janion

Rozmowa jubileuszowa o Mistrzach, marksizmie, feminizmie, profesorskich marzeniach, smokach, ostatnim władcy Inków i wielu innych sprawach

Puszkin i pojedynki (rozważania w 160 rocznicę śmierci poety)

Indeks autorów: Marta Zielińska

Autorka szuka odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miała dla rosyjskiego poety sztuka pojedynkowania się

Mickiewicz i my

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 1995 / 2

Recenzja. Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu, red. E. Graczyk i Z. Majchrowski, Gdańsk 1992

Nasze codzienne lęki, czyli o paradoksach historii literatury

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 1994 / 3

Problem interpretacji w historii literatury

Warszawskie miary czasu

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 1993 / 3

Warszawa i czas w twórczości Mirona Białoszewskiego

Jak fotografowałyśmy Kirkut Mirona Białoszewskiego

Numer: 1993 / 3

Dwugłosowa relacja z wyprawy śladami Białoszewskiego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji