EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

2018 nr 3: Ustanawianie świadka

Nowy numer o kategorii świadka i świadectwa, a w nim m. in. Leociak analizuje konieczność przedefiniowania kategorii świadectwa, Nizołek – etyczne i polityczne aspekty dawania świadectwa, Bilewicz – kategorię bystander’a, podobnie jak Sendyka, rozwijająca tę koncepcję, Borowski – przemiany kategorii świadka pod wpływem nowych mediów, Sugiera – sytuację badacza jako świadka, a Heydel – tłumacza jako świadka. Ponadto Tokarska-Bakir pisze na temat świadectwa sprawców, Kolarzowa – o antysemityzmie jako elemencie konstytutywnym polskiego habitusu, zaś Janicka wnioskuje o nowe kategorie opisu polskiego kontekstu Zagłady. Koprowska opisuje kategorię chłopskiego postronnego Zagłady, Kowalska-Leder – skalę wrogości polskiego społeczeństwa wobec Żydów z perspektywy świadka, Dauksza – dynamizm relacji ustanawiania świadka, a Haska – moment tworzenia się narracji o byciu świadkiem Zagłady. W numerze również Nycz pisze na temat badań nad świadczeniem w kategoriach podmiotowości, Czapliński – o literaturze polskiej poświęconej wypędzeniu Żydów z Polski w 1968, Bielik-Robson o Derridiańskiej poetyce i polityce świadczenia. Ponadto teksty interpretacyjne: Tomczok na temat Pożegnania z Marią, Osińskiego o dramacie Smocza 13, Kobielskiej o świadectwach na wystawach muzeów historycznych oraz Szczepan o relacjach wideo postronnych świadków Zagłady. Ponadto Małczyński rozważa nie-ludzką etykę świadka, a Smykowski koncepcję biologicznego świadectwa. Publikujemy także tłumaczenia: tekstu White’a o lekturze dyskursu świadka i Berlant o traumie i niewymowności oraz recenzje: Taczyńskiej na temat Polskiej kultury pamięci w XXI wieku oraz Marca (Poetyki pamięci) i Janika (Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej).
30 Październik 2018

2018 nr 2: Ekokrytyka

Nowy numer o ekokrytyce, a w nim m.in. Ubertowska analizuje teorie tekstu środowiskowego, Rybicka – koncepcję biopolis, Sugiera – ekologię roślin, Barcz – teorie hiperobiektów Mortona, Marzec – zjawisko znikania nie-ludzi, a Arbiszewski – zastosowanie teorii aktora-sieci do ekokrytyki. W numerze również Jarzębowska pisze o retoryce deratyzacji w PRL-u, Korczyńska-Partyka – o urbonaturze, Fitas – na temat avisacji, a Śniedziewska – o ptakach w twórczości Miłosza. Ponadto blok tekstów o roślinach: Karpowicz pisze o dzikiej naturze Białoszewskiego, Schollenberger – na temat granicy zwierzę–roślina u Darwina, Jakubowicz-Prokop – o formach podmiotowości w Wegetariance, Wandzel – o sztuce roślin, Zgoła – o roślinnej historii Paryża oraz Bednarek – o kategorii „roślinnej solidarności”. Zamieszczamy również artykuły dotyczące oddziaływania pejzażu na poetę i na antropologa (Łapiński), przejścia od ateizmu pojęcia do ateizmu bez pojęcia (Wróbel), zapomnianej metafory AIDS (Niziołek), genealogii nowoczesnej hamartii (Koczanowicz), spuścizny ideowej Irzykowskiego (Bolecki) oraz kategorii szibboletu (Muniak). W numerze publikujemy również tłumaczenie Lepkości T. Mortona oraz recenzję książki Realizm ekologiczny.
27 Czerwiec 2018

2018 nr 1: Etnografia przedtekstowa

Nowy numer o antropologii przedtekstowej – dedykowany Annie Nasiłowskiej – a w nim Nycz na temat zmysłu udziału, Rakowski o perspektywie wydobywania wiedzy przedtekstowej w badaniach antropologicznych, Godlewski o projekcie antropologii doświadczenia Victora Turnera oraz Klekot o wiedzy asystemowej. Ponadto Patzer analizuje pojęcie „troski”, Filipkowski historię mówioną jako hermeneutykę losu, a Sikora sylwetkę Jeana Roucha. W numerze również tłumaczenia: Dalsgård na temat roli ciała w etnografii przedtekstowej, Hastrup o świadomości mięśniowej, Rapport o naturze ludzkiej, Irving o transformacji ciała i percepcji w podróży, Berman o psychoanalizie i utopii. Zamieszczamy również artykuły dotyczące kariery pojęcia chronotypu (Ulicka), biografii Teodory (Dory) Lebenthal (Samborska-Kukuć), performatywnych praktyk świadków Zagłady wobec nieupamiętnionych miejsc ludobójstwa (Szczepan) oraz relacji między awangardą a tekstem dromoskopowym (Kmiecik). Ponadto Tomasik analizuje reakcje na zburzenie cerkwi katedralnej Aleksandra Newskiego w Warszawie, Porzuczek – obecność obrazu-bólu w Miłości Michaela Hanekego, a Jagielski – kino Wajdy w kontekście afektywnym. W numerze publikujemy również recenzje: Sobolczyka na temat „Kosmosu” jako gabinetu luster (D. Suleja) oraz Michałowskiego o Po-widokach pustki (M. Czapigi).
01 Maj 2018

2017 nr 6: Chłopskość

Nowy numer o kategorii chłopskości, a w nim wstęp Grochowskiego oraz liczne artykuły zorientowane wokół kwestii chłopskiej, m. in. Czaplińskiego o wsi w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, Karwowskiej o kulturze chłopskiej w latach 1944-1948, Engelking na temat dyskursu o „Poleszuku”, Skrendy o Henryku Berezie, Molisak o relacjach między mieszkańcami w żydowskiej wsi Iwaniki, Koprowskiej o doświadczeniu Zagłady na wsi, a także Daukszy o problemach z analizą chłopskiego dziedzictwa. W numerze również Leder o zapomnianej opowieści emancypacyjnej polskiego ludu, Iwasiów o dyskursie przesiedleń po 1945 oraz Zieniewicz na temat migracji, reformy rolnej i socrealizmu w perspektywie „prześnionej rewolucji” oraz Forajter wokół tematu emigracji zarobkowych chłopów polskich w XIX w. Publikujemy także artykuł Ubertowskiej o analizie ekonomii dyskursu ekokrytycznego i postkolonialnego, Wołowca na temat Pigonia jako ideologa kultury ludowo-narodowej oraz Obremskiego o Dafnis S. Twardowskiego jako gatunkowej hybrydzie. Ponadto recenzje i analizy: Tomczok o Ofelizmie, Litwinowicz-Droździel wokół Toastu na progu Mencwela.
23 Luty 2018

2017 nr 5: Przeszłe przyszłości

Nowy, różnorodny numer TD ze wstępem Nasiłowskiej, a w nim m. in. blok tekstów o komiksie: Jutkiewicz o komiksie na rynku kultury w Polsce, Szyłak o dziejach komiksu po roku 1956, a Żaglewski o superbohaterach. W numerze również teksty dotyczące krytyków i badaczy: de Bończa Bukowski pisze o Georgu Brandesie, Szumna śledzi najważniejsze tendencje we wczesnej krytyce Błońskiego, Rams analizuje eseje Stawara na temat Brzozowskiego, a Matuszek dwie książki Brygidy Helbig. Zamieszczamy również teksty dotyczące prozy: Łazarz o relacji między słowami a obrazami w powieści Łzy, Górskiego o stylu prozy M. S. Andrewsa, J. Alexa i N. Randona, Tomasika o narracji w Michałku Prusa oraz Dwułyczanskiej o współczesnej prozie ukraińskiej. Ponadto: Zajas o relacjach między literaturą a mechanizmami zagranicznej polityki kulturalnej, Tabaszewska o koncepcji przeszłych przyszłości, Rutkiewicz o pojęciu „literatury narodowej”, Zwierzyński o kategorii rasy, Chorąży o intertekstualności w polskim rapie. W numerze znajdziemy także tłumaczenie (A. Carson, Dekreacja) i recenzje (Michałowski o Kołysance w liryce XX i XXI wieku, Tomczok o Smugach Zagłady, Saryusz-Wolska na temat Żydowskiej Warszawy – żydowskiego Berlina). W numerze żegnamy artykułem Tomasza Majewskiego Annę Zeidler-Janiszewską.
23 Styczeń 2018
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji