EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Gry ze staropolszczyzną / 1997 / 4

Renesansowa aemulatio: alegacja czy intertekstualność?

Indeks autorów: Agnieszka Fulińska
Numer: 1997 / 4

Autorka dostrzega w renesansowej refleksji teoretycznoliterackiej zalążki myślenia w kategoriach intertekstualności

Inexplicabili inflammatus ingenio. Model portretu atopicznego w Żywocie Grzegorza z Sanoka Filipa Kallimacha

Indeks autorów: Albert Gorzkowski
Numer: 1997 / 4

Autor dostrzega w renesansowym wizerunku lwowskiego biskupa echo antycznego wzorca postaci mędrca

Andrzeja Morsztyna gry z czytelnikiem. (O pewnym typie wiersza enumeracyjnego)

Indeks autorów: Janusz S. Gruchała
Numer: 1997 / 4

Dwa ikony O sobie oraz Niestatek jako wiersze o oczekiwaniu na pointę

Poeta z logogryfu. O Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady Adama Korczyńskiego

Indeks autorów: Radosław Grześkowiak
Numer: 1997 / 4

O zapoznanym poemacie z końca XVII wieku, stanowiącym, w opinii autora, zapowiedź poetyki rokokowej

Żółw, orzeł i łysa kalwińska głowa. (W wileńskim kręgu poezji Daniela Naborowskiego)

Indeks autorów: Krzysztof Mrowcewicz
Numer: 1997 / 4

Łysa kalwińska głowa: parodia czy autoparodia wiersza Na oczy królewny angielskiej Naborowskiego?

O relacjach tekstualnychw Dii gentium M. K. Sarbiewskiego

Indeks autorów: Michał Rusinek
Numer: 1997 / 4

Funkcje cytatów a intertekstualizacja Biblii – autodekonstrukcja dzieła polskiego Horacego

O wydawcach warszawskich

Indeks autorów: Janusz S. Gruchała
Numer: 1997 / 4

Recenzja. Giambattista Marino, Adon, oprac. L. Marinelli i K. Mrowcewicz, t. 1-2, Roma-Warszawa 1993; Stanisław Herakliusz Lubomirski, Poezje zebrane, oprac. A. Karpiński, t. 1-2, Warszawa 1995-1996; Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 1-6, oprac. zespół: A. Karpiński, K. Mrowcewicz, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 1995-1996

Oda przez wieki

Indeks autorów: Zdzisław Libera
Numer: 1997 / 4

Recenzja. Teresa Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996

Kolekcja: między autonomią i reprezentacją

Numer: 1997 / 4

Recenzja. Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja. XVI-XVIII wiek, przeł. A. Pieńkos, Warszawa 1996

Staropolskie atrakcje

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1997 / 4

Artykuł wstępny do numeru Gry ze staropolszczyzną

Erotyka jako materia barokowego konceptu

Indeks autorów: Krzysztof Obremski
Numer: 1997 / 4

Irracjonalna natura miłości a logika cudu stosowana przez poetów-konceptystów

Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej

Indeks autorów: Elaine Showalter
Tłumacze: Krystyna Kujawińska-Courtney
Numer: 1997 / 4

O zależności sposobu przedstawiania Ofelii w sztukach wizualnych od stosunku twórcy do kobiet i szaleństwa

Barok odrzucony

Indeks autorów: Katarzyna Sybilska
Numer: 1997 / 4

Autorka omawia przyczyny zaburzenia recepcji baroku w szkole na przykładzie sposobu, w jaki traktowana jest twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Jana Andrzeja Morsztyna w podręcznikach do nauki o literaturze

O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna

Indeks autorów: Wacław Twardzik
Numer: 1997 / 4

Autor skupia uwagę na jednej z właściwości staropolskiej ortografii i różnorakich a ważnych konsekwencjach z niej wypływających

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji