EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Intelektualiści i esteci / 1992 / 4

Esprit d'escalier czyli rzecz o prywatnej metodologii

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1992 / 4

Refleksje teoretyka literatury o bliskich mu kierunkach metodologicznych: fenomenologii, strukturalizmie, hermeneutyce i poststrukturalizmie

Przyboś metafizyczny

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 1992 / 4

Autor podkreśla obecność w poezji Juliana Przybosia metafizyczności, przy okazji precyzując to pojęcie

Metafora absolutu

Indeks autorów: Maria Delaperrière
Numer: 1992 / 4

Odczytanie twórczości Juliana Przybosia przypisujące poecie skłonności mistyczne

Kilka szczegółów

Numer: 1992 / 4

Fragment książki o dzieciństwie Adama Mickiewicza i powiecie nowogródzkim

Miłość wbrew przeciwnościom. Intelektualiści a państwo

Indeks autorów: Zygmunt Bauman
Numer: 1992 / 4

Rozważania o tym, czy intelektualista w różnych znaczeniach tego słowa – ma dzisiaj jeszcze rację bytu

O podręczniku Młoda Polska z r. 1991 nie tylko polemicznie

Indeks autorów: Tomasz Lewandowski
Numer: 1992 / 4

Recenzja. Janina Kulczycka-Saloni, Irena Maciejewska, Andrzej Z. Makowiecki, Roman Taborski: Młoda Polska, Warszawa 1991

Sztańska pycha Norwida

Indeks autorów: Joanna Zach-Błuńska
Numer: 1992 / 4

Recenzja. Marek Adamiec: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883, Wrocław 1991

Pochwała Leszka Kołakowskiego

Indeks autorów: Stefan Morawski
Numer: 1992 / 4

Wadzenie się z Bogiem jako motyw przewodni pisarstwa Kołakowskiego

Intelektualiści, esteci i myśl praktyczna

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 1992 / 4

Artykuł wstępny traktujący o wyzwaniach, które przed wschodnimi intelektualistami stawia rzeczywistość lat 90.

Nowaczyński i Brzozowski o Berencie. Inedita z archiwum Przeglądu Tygodniowego

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1992 / 4

Nie publikowane wcześniej rękopisy dwóch wybitnych krytyków

Niepochwytny Treugutt

Indeks autorów: Mirosława Puchalska
Numer: 1992 / 4

Wspomnienie o Stefanie Treugutcie

Michał Głowiński jako badacz nowomowy

Indeks autorów: Zofia Stefanowska
Numer: 1992 / 4

Refleksje na temat Nowomowy po polsku i Marcowego gadania

Fides, Spes, Caritas

Indeks autorów: Stefan Treugutt
Numer: 1992 / 4

Wydobyty z rękopisów odczyt z 1973 roku, traktujący o twórczości Wacława Berenta

Oni nami mówią

Indeks autorów: Tadeusz Zgółka
Numer: 1992 / 4

Autor docieka istoty nowomowy w Polsce na kanwie książek Michała Głowińskiego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji