EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Literatura i inne sztuki / 2000 / 4

Problem ekphrasis - dwa Widoki Delft (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski)

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2000 / 4

Poetycka ekfraza a inicjowanie dyskursu na temat kwestii reprezentacji

Przemieniony Rawenną. Różewicza poetycka kontemplacja świata

Indeks autorów: Katarzyna Grabowska
Numer: 2000 / 4

Wiersz ***, Rawennę dziś widziałem… z tomu Regio jako Rożewiczowska ekfraza

Gry z tandetą w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych. Rekonesans

Indeks autorów: Magdalena Miszczak
Numer: 2000 / 4

O tematyzacjach i funkcjonalizacjach frazesu, banału i kiczu we współczesnych wypowiedziach literackich

Bolesna świadomość formy - inspiracje plastyczne w poezji Dariusza Bugalskiego

Indeks autorów: Magdalena Rabizo-Birek
Numer: 2000 / 4

O poetyckich interpretacjach bezprzedmiotowych dzieł sztuki współczesnej

Muzyka w literaturze. (Perspektywy współczesnych badań)

Indeks autorów: Andrzej Hejmej
Numer: 2000 / 4

O przyczynach incydentalności badań muzyczno-literackich i potrzebie wypracowania ich uniwersalnego modelu

Strojenie instrumentów metodologicznych: ku analizie interdyscyplinarnego tekstu o pejzażu dźwiękowym.

Indeks autorów: Maksymilian Kapelański
Numer: 2000 / 4

O wyzwaniach, jakie stwarza nauce interdyscyplinarność i reorganizacja tradycyjnych dziedzin wiedzy

Projektowanie miasta. (O dyskursie urbanistycznym dwudziestolecia)

Indeks autorów: Elżbieta Rybicka
Numer: 2000 / 4

Analiza dwóch projektów: miasta-maszyny Szymona Syrkusa oraz unistycznej wizji Władysława Strzemińskiego

Żywe archiwa: pamięć publiczna, zaszczepianie treści, kontekst (Libera, Haacke, Wodiczko)

Indeks autorów: Sven Spieker
Tłumacze: Anna Sierszulska
Numer: 2000 / 4

O strategii zawłaszczania i wywłaszczania na przykładzie współczesnych praktyk artystycznych wykorzystujących pomnik architektoniczny

Pamiętajcie o obrazach

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 2000 / 4

Recenzja. B. Sienkiewicz, Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta, Poznań 1999

Epistolarny autoportret artysty

Indeks autorów: Kinga Ciapała-Gędłek
Numer: 2000 / 4

Recenzja. Listy Stanisława Wyspiańskiego. Różne – do wielu adresatów, t. 4, teksty listów opracowała M. Rydlowa, Kraków 1998

Świadomość awangardy

Indeks autorów: Julian Kornhauser
Numer: 2000 / 4

Recenzja. M. Dąbrowska-Partyka, Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Kraków 1999

Kilka uwag o biografii, muzyce i języku

Indeks autorów: Michał Rusinek
Numer: 2000 / 4

Recenzja. S. Rieger, Glenn Gould, czyli sztuka fugi, Gdańsk 1997; G. Payzant, Glenn Gould. Muzyka i myśl, Łodź 1995

Słowa i obrazy, czyli Juliusz Słowacki o sztukach plastycznych

Indeks autorów: Danuta Sosnowska
Numer: 2000 / 4

Recenzja. Dorota Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997

Między biblioteką a ikonosferą

Indeks autorów: Aleksandra Ubertowska
Numer: 2000 / 4

Recenzja. Robert Cieślak, Oko poety. Poezja Różewicza wobec sztuk wizualnych, Gdańsk 1999

Kompozycje muzyczne Witkacego

Indeks autorów: Tomasz Bocheński
Numer: 2000 / 4

Próba oceny skali muzycznych zainteresowań Witkacego na podstawie dwóch odnalezionych kompozycji

Polonistyczne spotkania na szczycie

Indeks autorów: Bernadetta Chachulska
Numer: 2000 / 4

Podsumowanie znaczenia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z okazji jej trzydziestej edycji

Monet jako arcywzór

Indeks autorów: Andrzej Mencwel
Numer: 2000 / 4

Rozważania o dziele i osobie Claude’a Moneta na marginesie wystawy jego obrazów w Royal Academy of Art w Londynie

Vlepki

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 2000 / 4

Artykuł wstępny (do numeru Literatura i inne sztuki) na temat fenomenu autobusowej vlepki, gatunku godzącego słowo z obrazem

Naśladownictwo Apolla

Indeks autorów: John Sallis
Tłumacze: Olgierd Kurowski
Numer: 2000 / 4

O „kwestii skrzyżowania sztuki i prawdy” w Narodzinach tragedii Fryderyka Nietzschego; tekst z 1984 r.

[List do redaktora naczelnego Tekstów Drugich]

Indeks autorów: Bronisław Swiderski
Numer: 2000 / 4

Autor zgłasza uwagi na temat sposobu tłumaczenia nazwiska S?rena Kierkegaarda

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji