EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Miasto / 1999 / 4

Zniszczenie centrum

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1999 / 4

Warszawa i Kraków w czasach komunizmu – literackie świadectwa dwóch rodzajów destrukcji przestrzeni miejskiej

Warszawa okupacyjna - topografia i egzystencja

Indeks autorów: Jacek Leociak
Numer: 1999 / 4

Przestrzeń w doświadczeniu ludzi mieszkających w getcie i poza jego murami – analiza metaforyki ich pisemnych świadectw

Bezdomność w literaturze wojennej: typologia obrazowania

Indeks autorów: Madeline G. Levine
Numer: 1999 / 4

Topos domu oraz jego utraty w poezji i prozie odnoszącej się do czasów wojny

W daguerotyp raczej pióro zamieniam

Indeks autorów: Antonina Lubaszewska
Numer: 1999 / 4

O funkcjach tematu fotografii i fotografowania w antropologii literackiej

Obrazki z ulicy. O Fikcyjnej postaci Edmunda Millera

Indeks autorów: Elżbieta Rybicka
Numer: 1999 / 4

Formy wyobcowania oraz praktyki dezalienacyjne i deziluzyjne w polskiej powieści z 1934 r.

Między piekłem a niebem. Paryż romantyczny

Indeks autorów: Magdalena Siwiec
Numer: 1999 / 4

O skrajnych waloryzacjach wizerunków miasta w czterech wizjach poetyckich: u Słowackiego, Nervala, Hugo i Mickiewicza

Mściwe narodziny. Esej o Nowej Hucie

Indeks autorów: Wojciech Tomasik
Numer: 1999 / 4

O metaforze grobu i grzebania przeszłości – analiza tekstów literackich i nieliterackich z epoki stalinowskiej

Pałac Kultury i Nauki - widok z Ameryki

Indeks autorów: Magdalena J. Zaborowska
Tłumacze: Agnieszka Kluba
Numer: 1999 / 4

O semantyce budowli komunistycznych i przemieszczaniu się ich znaczenia w czasach posttotalitarnych na przykładzie PKiN w Warszawie

Trzecie miasto Adama Zagajewskiego

Indeks autorów: Zygmunt Ziątek
Numer: 1999 / 4

Metamorfozy wizerunku Krakowa a kolejne rozdziały duchowej autobiografii pisarza

Tajemnica sylabowca, czyli o duchu poezji polskiej

Indeks autorów: Artur Grabowski
Numer: 1999 / 4

Recenzja. Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997

Poeta i jego czytelnik

Indeks autorów: Elżbieta Kiślak
Numer: 1999 / 4

Recenzja. Jan Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 1998

Kapryśna historia George'a Grabowicza

Indeks autorów: Agnieszka Korniejenko
Numer: 1999 / 4

Recenzja. Hryhorij Hrabowycz [Recenzja. George G. Grabowicz], Do istoriji ukrajinśkoji literatury. Doslidżennia, ese, polemika, Kyjiw 1997

Wokół Puszkina i Mickiewicza

Indeks autorów: Lucjan Suchanek
Numer: 1999 / 4

Recenzja. Marta Zielińska, Polacy, Rosjanie, romantyzm, Warszawa 1998]

Mur twój u twoich poetów

Indeks autorów: Tomasz Żukowski
Numer: 1999 / 4

Recenzja. Wojciech Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1998

Retoryka tropów (Nietzsche)

Indeks autorów: Paul De Man
Tłumacze: Artur Przybysławski
Numer: 1999 / 4

Nietzscheańska krytyka metafizyki jako konsekwencja odkrycia figuratywności języka; rozdział z książki de Mana Allegories of Reading

O realizmie w sztuce

Indeks autorów: Roman Jakobson
Tłumacze: Przemysław Pietrzak
Numer: 1999 / 4

O wieloznaczności tytułowego pojęcia i wynikających stąd nieporozumieniach; tekst z 1921 r.

Obrona Pałacu Kultury

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 1999 / 4

Autorka przyznaje tytułowej budowli miano „Najbardziej Intrygującego Budynku Warszawy”; artykuł wstępny do numeru „Miasto”

Nacjonalizm, kolonializm, tożsamość

Indeks autorów: Ewa M. Thompson
Tłumacze: Anna Sierszulska
Numer: 1999 / 4

O rozbieżności stanowisk współczesnych teoretyków w sprawie nacjonalizmu na marginesie wprowadzenia do analizy relacji literatura rosyjska – kolonializm

Każdy z nas jest przybyszem. Wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1999 / 4

Dwuwariantowy model nowoczesnej tożsamości reprezentowany przez strategię zadomowienia Miłosza oraz strategię obcości Gombrowicza

Polska i świat. Nowojorskie historie i nowa poezja polska

Indeks autorów: Joanna Orska
Numer: 1999 / 4

Narracyjność i nawiązywanie do modelu komunikacji potocznej w postmodernistycznej poezji amerykańskiej oraz w polskiej poezji współczesnej

Leworęczna i wilkołak: inny w dramatach Lubkiewicz-Urbanowicz

Indeks autorów: Małgorzata Sugiera
Numer: 1999 / 4

Feministyczna interpretacja motywu kobiety wykluczonej

Żywy człowiek, żywy język, pełnokrwiste fakty

Indeks autorów: Andrzej Zawadzki
Numer: 1999 / 4

O pokrewieństwach łączących narrację autobiograficzną Dziennika Bronisława Malinowskiego z jego pisarstwem etnograficznym

Trudna obecność

Numer: 1999 / 4

Recenzja. Ryszard Löw, Hebrajska obecność Juliana Tuwima, Łódź 1996

Dialog z dystansu

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1999 / 4

Recenzja. Maria Delaperriére, Dialog z dystansu, Kraków 1998

W poszukiwaniu prawdy o kłamstwie

Indeks autorów: Anna Pajdzińska
Numer: 1999 / 4

Recenzja. Jolanta Antas, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semntyczno-pragmatyczne, Kraków 1999

Dwoje ust Luce Irigaray

Indeks autorów: Joanna Bator
Numer: 1999 / 4

Rekapitulacja psychoanalityczno-feministycznej hermeneutyki współczesnej filozofki francuskiej

Amerykańska konferencja naukowa środkowoeuropejskim okiem widziana

Indeks autorów: Katarzyna Kasztenna
Numer: 1999 / 4

Jawnie niepochlebna ocena amerykańskiego dyskursu literaturoznawczego

Narodowe - międzynarodowe - uniwersalne (Świat natury i świat kultury: na przykładzie polskiego pogranicza etnicznego)

Tłumacze: Maria Prussak
Numer: 1999 / 4

O fenomenie Kresów – miejsca harmonijnego współbytowania wielu kultur na fundamencie wartości ogólnoludzkich

To samo inaczej

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1999 / 4

Artykuł wstępny o próbach niekanonicznego ujmowania idei tożsamości zbiorowej

Dyskurs płci w ujęciu porównawczym

Indeks autorów: German Ritz
Tłumacze: Małgorzata Łukasiewicz
Numer: 1999 / 4

Postulaty pod adresem polskich sfeminizowanych gender studies ze szczególnym zwróceniem uwagi na odmienności cechujące mowę kobiecą i mowę homoseksualną

Frankistowskie powieści Isaaca Bashevisa Singera

Indeks autorów: Chone Schmeruk
Tłumacze: Monika Adamczyk-Garbowska
Numer: 1999 / 4

O fascynacji pisarza Jakubem Frankiem i żydowskimi ruchami mesjańskimi

Gombrowicz subwersywny

Indeks autorów: Kazimiera Szczuka
Numer: 1999 / 4

Praktyki parodystyczne Gombrowicza jako efekt wpisanego w jego dzieło projektu nowej świadomości gender modernizmu

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji