EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Jerzy Jarzębski

Wobec awangardy: Bruno Schulz i Debora Vogel

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 2013 / 6

W wydanej ostatnio książce o Schulzu Michał Paweł Markowski upomina „schulzologów”, że nie zauważyli zależności pisarza od Hegla, a zarazem twierdzi, że nie ma u Schulza żadnych dowodów na lekturę tego filozofa. Sądzę, że jest na odwrót: tematy heglowskie u Schulza potraktowane zostały z ironicznym dystansem, ale też artysta musiał go czytać, skoro najbliższa jego przyjaciółka, Debora Vogel, o Heglu napisała doktorat. Wpływ Hegla znać raczej u Vogel, zafascynowanej awangardową ideą postępu, realizowaną przez bezosobowe masy. Schulz-prowincjusz pozostaje na pozór w tyle, ale w „długim trwaniu” wyprzedza przyjaciółkę, bo, inaczej jak ona, kładzie nacisk na podmiotowy aspekt awangardowych rewolucji.

Realizm podszyty fantastyką

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 2008 / 6

W prozie ostatnich lat daje się zauważyć zwiększona obecność powieści i opowiadań, w których miesza się realistyczny obraz rzeczywistości z elementami fantastyki. Liczne przykłady tego zjawiska świadczą o tym, że pisarze i ich bohaterowie niezbyt dobrze radzą sobie z nadawaniem sensów i wymierzaniem sprawiedliwości światu w obrębie tego, co realne, przenosząc te funkcje w domenę fantastyki. Wyraża się w tym także poczucie bezradności wobec procesów globalnych, nad którymi jednostka przestała panować. Realizm tradycyjny jest nieosiągalny dlatego, że świata nie da się już pojąć i objaśnić bez zasobu legend i mitów przechowywanych i uruchamianych w sferze fantastyki.

Lemologia: nowe rozdanie

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 2007 / 4

Recenzja. Maciej Płaza O poznaniu w twórczości Stanisława Lema, Wrocław 2006

Gombrowicz i natura

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 2005 / 3

O paradoksie sfery biologicznej w twórczości pisarza, stanowiącej jednocześnie fizyczny fundament ludzkości, a zarazem pierwiastek głęboko ludzkości obcy, odmienny

Schulz i dramat tworzenia

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 2003 / 5

O trzech rodzajach twórczości współistniejących w świecie Schulza, opartych na (1) zmysłowych obrazach, (2) emocjach zrodzonych między ludźmi i (3) całościowej recepcji świata jako struktury

Miasto Schulza

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 2001 / 2

Autor analizuje rolę i znaczenie miasta jako miejsca akcji powieści Brunona Schulza

Trudno być Bogiem

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 2000 / 5

Idea śmierci Boga a lęk przed demiurgią w twórczości Gombrowicza

Zniszczenie centrum

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1999 / 4

Warszawa i Kraków w czasach komunizmu – literackie świadectwa dwóch rodzajów destrukcji przestrzeni miejskiej

Trzecia epoka (o prozie lat dziewięćdziesiątych)

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1996 / 5

Kontestacja języka tradycji i stanu dotychczasowej literatury w twórczości młodych pisarzy po 1989 r.

Kicz jest w nas (Gombrowicza romans z kiczem)

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1996 / 4

Ambiwalentne traktowanie kiczu przez Gombrowicza jako świadectwo dualistycznej natury jego dzieła

Awantura o garnce sadła

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1996 / 1

Odpowiedź na polemiczny tekst Mieczysława Inglota Dialog czy katecheza (w tym samym numerze)

Polonistyka - przepis na przetrwanie

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1995 / 5

Artykuł wstępny wspominający polonistykę minioną i pytający o jej przyszłość przy okazji zwołanego w 1995 r. Zjazdu Polonistów

Odpowiedź na ankietę w sprawie podręczników szkolnych

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1995 / 2

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich skierowaną do autorów podręczników historii literatury

Słowo władzy - władza słowa

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1995 / 1

Artykuł wstępny problematyzujący stereotypowe postrzeganie relacji Słowo – Władza

Zadania polonistyki

Numer: 1993 / 3

Rozmowa z Czesławem Miłoszem

Lem w rękach lemologów

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1992 / 3

Artykuł wstępny do numeru poświęconego twórczości Stanisława Lema

Intertekstualnosć a poznanie u Lema

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1992 / 3

Gry intertekstualne jako metoda pisarska Stanisława Lema

Bankowe teksty Gombrowicza

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1991 / 5

Wprowadzenie do domniemanych tekstów Witolda Gombrowicza z Biuletynu Banco Polaco

Kilka zdań o wstydzie istnienia

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1991 / 4

Artykuł wstępny do numeru poświęconego poezji Wisławy Szymborskiej

Wstępniak autotematyczny

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1991 / 3

Artykuł wstępny o samym sobie (tzn. o artykule wstępnym)

Społeczeństwo na polu bitwy

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski

Interpretacja Słowa o bitwie Janusza Jasieńczyka

Apetyt na Przemianę

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1990 / 3

Artykuł wstępny, zawierający próbę podsumowania dotychczasowych tendencji i pytania o nowe pomysły na polską literaturę współczesną

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji