EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Romantyzm wiecznie żywy / 1995 / 6

Trop w imadle historii idei. O literaturoznawczej koncepcji symbolu

Indeks autorów: Agata Stankowska
Numer: 1995 / 6

Autorka zastanawia się nad możliwością redefinicji pojęcia symbolu jako szansy zachowania jego badawczej operacyjności

Fatum i Ciemność -na marginesie dwóch dantejskich wierszy Cypriana Norwida

Indeks autorów: Agnieszka Kuciak
Numer: 1995 / 6

O roli inspiracji Boską Komedią w kształtowaniu się filozofii sztuki Norwida

Arcydziełko Mickiewicza

Indeks autorów: Aleksander Nawarecki
Numer: 1995 / 6

Najkrótszy zapis wieszcza pod lupą i w interpretacji filologa

O niewczesności Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu

Indeks autorów: Arent van Nieukerken
Numer: 1995 / 6

Trójbiegunowa konfrontacja komparatystyczna służąca ujawnieniu wpływu Norwida oraz anglosaskich poetów modernistycznych na polskich poetów

Ballady i romanse

Indeks autorów: Marta Piwińska
Numer: 1995 / 6

Analiza wykładników cykliczności Ballad i romansów Mickiewicza

Kościuszko czyli sen o współczesności

Indeks autorów: François Rosset
Numer: 1995 / 6

Alegoryzacja postaci polskiego bohatera narodowego w XIX-wiecznym piśmiennictwie francuskim

KsięgaSłów Pana Jakuba Franka -nowe spojrzenie

Indeks autorów: Chone Shmeruk
Numer: 1995 / 6

Autor zastanawia się nad genezą rękopisów, będących cennym źródłem wiedzy na temat życia Żydów polskich w XVIII wieku

Śmiech jowialny

Indeks autorów: Dorota Siwicka
Numer: 1995 / 6

Ponowoczesne spojrzenie na Pana Jowialskiego – strażnika śmiechu i języka w świecie zagrożonym melancholią

Geniusz poety, geniusz narodu. Mickiewicz wobec powstania listopadowego

Indeks autorów: Zofia Stefanowska
Numer: 1995 / 6

Autorka stawia pytanie, dlaczego Mickiewicz nie wziął udziału w powstaniu listopadowym?

Kijem go i marchewką

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1995 / 6

Recenzja. Krzysztof Meyer, Dimitri Chostakovitch, Paris 1994

Dobra robota

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 1995 / 6

Recenzja. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bio-bibliograficzny, oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 1994-1995

Nasz pozytywizm

Indeks autorów: Edward Pieścikowski
Numer: 1995 / 6

Recenzja. Jan Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993

Cenzura w Przywiślańskim Kraju

Indeks autorów: Zbigniew Przybyła
Numer: 1995 / 6

Recenzja. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, wybór, przekład i oprac. M. Prussak, Warszawa 1994

Romantyczna korona

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 1995 / 6

Artykuł wstępny chwalący żywotność badań nad romantyzmem

Mowa, pismo, mesjanizm (według Mickiewicza)

Indeks autorów: Mikołaj Sokołowski
Numer: 1995 / 6

Rekonstrukcja poglądów Mickiewicza na problematykę oralności i piśmienności kultur

O przemówieniach Mickiewicza

Indeks autorów: Zofia Trojanowiczowa
Numer: 1995 / 6

Zarys ewolucji Mickiewiczowskiej sztuki wymowy

Życie wewnętrzne obrazów Caspara D. Friedricha

Indeks autorów: Wiesław Trzeciakowski
Numer: 1995 / 6

Główne motywy i symbole w twórczości malarza niemieckiego romantyzmu

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji