EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Władza słowa, władza nad słowami / 1998 / 3

Whitman, Majakowski i ciało polityczne

Indeks autorów: Clare Cavanagh
Tłumacze: Dorota Gostyńska
Numer: 1998 / 3

Autorka rekonstruuje dzieje recepcji poezji Whitmana w Rosji

Systemy komunikacji literackiej wielkich literatur emigracyjnych

Indeks autorów: Krzysztof Dybciak
Numer: 1998 / 3

Autor formułuje tezę o zasadniczej odrębności systemowych cech piśmiennictwa powstającego na obczyźnie i w kraju

Polska literatura emigracyjna - próba teorii

Indeks autorów: Halina Filipowicz
Tłumacze: Krzysztof Korżyk
Numer: 1998 / 3

O arbitralności tytułowego konstruktu i fundujących go pojęciowych sprzecznościach

Trzeci obieg literatury: cenzor jako odbiorca poezji nowofalowej

Indeks autorów: Joanna Hobot
Numer: 1998 / 3

Autorka analizuje strategie odbiorcze obecne w cenzorskich omówieniach tomiku Komunikat Adama Zagajewskiego

Literatura polska w cieniu cenzury. (Wykład)

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1998 / 3

Powojenne strategie cenzorskie oraz odmiany mowy ezopowej wobec wzorców ukształtowanych w XIX wieku

Upadek władcy. Temat, motywy i polskie toposy w scenicznej paraboli St. I. Witkiewicza Gyubal Wahazar (1921)

Indeks autorów: Brigitte Schultze
Tłumacze: Małgorzata Sugiera
Numer: 1998 / 3

Międzykulturowy i rodzimy charakter topiki w dramacie Witkacego a jego pozapolska recepcja

W labiryncie filozoficznego kolekcjonerstwa

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1998 / 3

Recenzja. Andrzej Chojecki, Mowa mowy. O języku współczesnej humanistyki, Gdańsk 1997

Korczak, jakiego mniej znamy

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1998 / 3

Recenzja. Janusz Korczak. Pisarz, wychowawca i myśliciel. Studia pod red. H. Kirchner, Warszawa 1997

Klemperer i retoryki opresji

Indeks autorów: Aleksandra Ubertowska
Numer: 1998 / 3

Recenzja. Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-1945, Berlin 1995

O sztuce, śmierci i demokracji i o tym, jak się one do siebie mają

Indeks autorów: Zygmunt Bauman
Numer: 1998 / 3

Esej o kondycji sztuki jako odwiecznej obrony człowieka przed samo-zapomnieniem w warunkach ponowoczesnego konsumeryzmu

Literatura emigracyjna w krajowych bibliografiach literackich

Indeks autorów: Jadwiga Czachowska
Numer: 1998 / 3

Przegląd zawartości polskich opracowań bibliograficznych ostatniego półwiecza ze względu na stopień uwzględnienia w nich danych o emigracyjnym życiu literackim; w uzupełnieniu lista „czasopism polskich wydawanych za granicą, w krajach niesocjalitycznych”

Kim jesteś, literaturoznawco?

Indeks autorów: Nikoła Georgijew
Tłumacze: Celina Juda
Numer: 1998 / 3

Autor, nawiązując do opinii Vladimira Macury (w tym samym numerze), zastanawia się nad prawomocnością filologicznej publicystki

Glosy

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1998 / 3

Refleksje na marginesie tekstów Vladimira Macury i Nikoły Georgijewa (w tym samym numerze), na temat przyczyn zainteresowania literaturoznawców totalitarnym praktykami mówienia

Sztuka czytania gazety. Legalna prasa okupacyjna: Landau i Jakub

Indeks autorów: Jacek Leociak
Numer: 1998 / 3

Zestawienie zapisków domorosłego analityka hitlerowskiej propagandy z analizami zawodowego historyka

Polityka z bliska i z dala

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1998 / 3

Artykuł wstępny do numeru Władza słowa, władza nad słowami

W natarciu czy na tarczy?

Indeks autorów: Vladimir Macura
Tłumacze: Celina Juda
Numer: 1998 / 3

O badaniu semiotyki socjalizmu przez teoretyków literatury: Michała Głowińskiego i Nikołę Georgijewa

Witolda Gombrowicza teatr marionetek (O powieści "Trans-Atlantyk")

Indeks autorów: Jurij Margolin
Tłumacze: Marta Zielińska
Numer: 1998 / 3

O gogolowskim eksperymentatorstwie Gombrowicza; artykuł emigracyjnego pisarza rosyjskiego z 1956 r.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji