EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
EN

Władza słowa, władza nad słowami / 1998 / 3

Whitman, Majakowski i ciało polityczne

Indeks autorów: Clare Cavanagh
Tłumacze: Dorota Gostyńska
Numer: 1998 / 3

Autorka rekonstruuje dzieje recepcji poezji Whitmana w Rosji

Systemy komunikacji literackiej wielkich literatur emigracyjnych

Indeks autorów: Krzysztof Dybciak
Numer: 1998 / 3

Autor formułuje tezę o zasadniczej odrębności systemowych cech piśmiennictwa powstającego na obczyźnie i w kraju

Polska literatura emigracyjna - próba teorii

Indeks autorów: Halina Filipowicz
Tłumacze: Krzysztof Korżyk
Numer: 1998 / 3

O arbitralności tytułowego konstruktu i fundujących go pojęciowych sprzecznościach

Trzeci obieg literatury: cenzor jako odbiorca poezji nowofalowej

Indeks autorów: Joanna Hobot
Numer: 1998 / 3

Autorka analizuje strategie odbiorcze obecne w cenzorskich omówieniach tomiku Komunikat Adama Zagajewskiego

Literatura polska w cieniu cenzury. (Wykład)

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1998 / 3

Powojenne strategie cenzorskie oraz odmiany mowy ezopowej wobec wzorców ukształtowanych w XIX wieku

Upadek władcy. Temat, motywy i polskie toposy w scenicznej paraboli St. I. Witkiewicza Gyubal Wahazar (1921)

Indeks autorów: Brigitte Schultze
Tłumacze: Małgorzata Sugiera
Numer: 1998 / 3

Międzykulturowy i rodzimy charakter topiki w dramacie Witkacego a jego pozapolska recepcja

W labiryncie filozoficznego kolekcjonerstwa

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1998 / 3

Recenzja. Andrzej Chojecki, Mowa mowy. O języku współczesnej humanistyki, Gdańsk 1997

Korczak, jakiego mniej znamy

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1998 / 3

Recenzja. Janusz Korczak. Pisarz, wychowawca i myśliciel. Studia pod red. H. Kirchner, Warszawa 1997

Klemperer i retoryki opresji

Indeks autorów: Aleksandra Ubertowska
Numer: 1998 / 3

Recenzja. Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-1945, Berlin 1995

O sztuce, śmierci i demokracji i o tym, jak się one do siebie mają

Indeks autorów: Zygmunt Bauman
Numer: 1998 / 3

Esej o kondycji sztuki jako odwiecznej obrony człowieka przed samo-zapomnieniem w warunkach ponowoczesnego konsumeryzmu

Literatura emigracyjna w krajowych bibliografiach literackich

Indeks autorów: Jadwiga Czachowska
Numer: 1998 / 3

Przegląd zawartości polskich opracowań bibliograficznych ostatniego półwiecza ze względu na stopień uwzględnienia w nich danych o emigracyjnym życiu literackim; w uzupełnieniu lista „czasopism polskich wydawanych za granicą, w krajach niesocjalitycznych”

Kim jesteś, literaturoznawco?

Indeks autorów: Nikoła Georgijew
Tłumacze: Celina Juda
Numer: 1998 / 3

Autor, nawiązując do opinii Vladimira Macury (w tym samym numerze), zastanawia się nad prawomocnością filologicznej publicystki

Glosy

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1998 / 3

Refleksje na marginesie tekstów Vladimira Macury i Nikoły Georgijewa (w tym samym numerze), na temat przyczyn zainteresowania literaturoznawców totalitarnym praktykami mówienia

Sztuka czytania gazety. Legalna prasa okupacyjna: Landau i Jakub

Indeks autorów: Jacek Leociak
Numer: 1998 / 3

Zestawienie zapisków domorosłego analityka hitlerowskiej propagandy z analizami zawodowego historyka

Polityka z bliska i z dala

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński
Numer: 1998 / 3

Artykuł wstępny do numeru Władza słowa, władza nad słowami

W natarciu czy na tarczy?

Indeks autorów: Vladimir Macura
Tłumacze: Celina Juda
Numer: 1998 / 3

O badaniu semiotyki socjalizmu przez teoretyków literatury: Michała Głowińskiego i Nikołę Georgijewa

Witolda Gombrowicza teatr marionetek (O powieści "Trans-Atlantyk")

Indeks autorów: Jurij Margolin
Tłumacze: Marta Zielińska
Numer: 1998 / 3

O gogolowskim eksperymentatorstwie Gombrowicza; artykuł emigracyjnego pisarza rosyjskiego z 1956 r.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji