EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Adam Dziadek

Słowo i obraz – oscylacja. O "Europie"

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2022 / 6

Artykuł poświęcony jest poematowi Europa Anatola Sterna oraz filmowi autorstwa Franciszki i Stefana Themersonów pod tym samym tytułem. Zawiera analizę historyczno-literacką tekstu literackiego i próbę jego lektury. Utwór Sterna od momentu pierwszej publikacji podlegał bardzo szczególnym, interesującym relekturom i interpretacjom, m. in. edycja bibliofilska z roku 1929, później przekład na język angielski w ilustrowanej edycji Gaberbocchus Press, czy edycja w zbiorze Poems for the Millenium Jerome’a Rothenberga. Najciekawszą z tych relektur/interpretacji był film Themersonów. Autor tropi relacje zachodzące pomiędzy słowem a ruchomym obrazem, ujmując je w ramy oscylacji, jaka pojawia się między między tekstem i jego filmową reprezentacją.

Słowa kluczowe: Europa, Anatol Stern, Franciszka i Stefan Themerson, słowo i obraz, oscylacja

Słowo i obraz – oscylacja. O "Europie"

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2022 / 6

Artykuł poświęcony jest poematowi Europa Anatola Sterna oraz filmowi autorstwa Franciszki i Stefana Themersonów pod tym samym tytułem. Zawiera analizę historyczno-literacką tekstu literackiego i próbę jego lektury. Utwór Sterna od momentu pierwszej publikacji podlegał bardzo szczególnym, interesującym relekturom i interpretacjom, m. in. edycja bibliofilska z roku 1929, później przekład na język angielski w ilustrowanej edycji Gaberbocchus Press, czy edycja w zbiorze Poems for the Millenium Jerome’a Rothenberga. Najciekawszą z tych relektur/interpretacji był film Themersonów. Autor tropi relacje zachodzące pomiędzy słowem a ruchomym obrazem, ujmując je w ramy oscylacji, jaka pojawia się między między tekstem i jego filmową reprezentacją.

Słowa kluczowe: Europa, Anatol Stern, Franciszka i Stefan Themerson, słowo i obraz, oscylacja

Semiografia rękopisu (w kontekście krytyki genetycznej)

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2020 / 6

Przedmiotem namysłu są tu bardzo szczególne rękopisy poetyckie, a mianowicie takie, które nie ograniczają się jedynie do tekstu zapisanego na stronicy, ale zawierają, obok poprawek, różnorodnych zmian i modyfikacji, także szkice, rysunki czy różnorodne formy obrazowe. Interesujące są zatem te rękopisy, w których tekst wchodzi w związek koegzystencji z formami obrazowymi. Aby ująć tę problematykę w szersze ramy, Dziadek posługuje się terminem „semiografia”. Stronica czy kartka rękopisu posiada swoją własną semiosferę i jednocześnie ją tworzy. Składa się nań sam rękopis tekstu, a także rysunki, które stanowią integralną część całego semiograficznego tekstu. Stronica rękopisu to page performative, stronica stawania się tekstu, jego nieciągłości, niedokończenia i niedokonania. Metodologiczne podstawy pracy Dziadka wychodzą od materialności rękopisu, są osadzone w krytyce genetycznej i także psychoanalizie. Przykładową analizę przedstawiono na podstawie rękopisu wiersza A Family Reunion Aleksandra Wata ze zbiorów Beinecke Rare Book and Manuscript Library (Yale University).

Słowa kluczowe: semiografia, rękopis, krytyka genetyczna, doodles, Aleksander Wat

Haiku – transkulturowo

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2017 / 4

Rec. B. Śniecikowska, Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej, FNP, Toruń 2016

O notatnikach Aleksandra Wata

Numer: 2014 / 3

Jest to prezentacja notatników Aleksandra Wata, znajdujących się w zbiorze materiałów archiwalnych autora Ciemnego świecidła w Beinecke Rare Book and Manuscript Library w Yale University (New Haven, USA) i stanowiących część Aleksander Wat Papers. Podajemy do druku kilka odczytanych z rękopisów krótkich fragmentów z połowy lat pięćdziesiątych poświęconych czterem pisarzom: Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, Adolfowi Rudnickiemu i Janowi Parandowskiemu. Teksty o polskich pisarzach miały najprawdopodobniej wejść do tomu Kartki z notatnika, na który Wat podpisał umowę z Wydawnictwem Literackim 22 II 58. W jednym z notatników znajdują się pisane w tym samym czasie Fraszki.

Literatura - Muzyka. Nowe propozycje badawcze

Indeks autorów: Adam Dziadek

Recenzja. Andrzej Hejmej Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2001

Literatura, literaturoznawstwo - czemu służą te sztuki?

Indeks autorów: Adam Dziadek

Najważniejszym dziś zadaniem jest przekształcenie literaturoznawstwa do takiej postaci, która nie będzie już budzić żadnych wątpliwości, co do jego produktywności: od Barthes’a i Wata po kreatywną księgowość i nauki społeczne.

Aleksander Wat w Beinecke Library w Yale

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2009 / 6

Sprawozdanie z kwerendy przeprowadzonej przez prof. Dziadka w Beinecke Rare Book and Manuscript Library (Yale Universty). Na archiwum Aleksandra Wata (Aleksander Wat Papers) w chwili obecnej składają się 22 pudła z materiałami (oznaczone numerami od 1-22) i dodatkowo trzy pudła z nieźle uporządkowaną już korespondencją (oznaczone literami A, B, C). Jednym z efektów kwerendy było odnalezienie i opracowanie niedokończonego opowiadania pisarza (Po śmierci), które publikujemy w niniejszym numerze.

Ruch w uchu

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2009 / 5

Recenzja książki: Beata Śniecikowska „Nuż w uchu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Wrocław 2008.

Kulturowe wizualizacje doświadczenia - Złoty Potoko 18-21 września 2008

Sprawozdanie z XXXVI ogólnopolskiej Konferencji Teoretycznoliterackiej Kulturowe wizualizacje doświadczenia, zorganizowanej przez UŚ i IBL PAN, Złoty Potok 18-21 września 2008.

Atopia – stadność i jednostkowość

Indeks autorów: Adam Dziadek

Punktem wyjścia jest w tym artykule analiza semantyczna rzadko dziś używanego słowa „atopia”, które powiązane z kwestią „stadności” i „jednostkowości” ma za zadanie opisać sytuację podmiotu w dobie ponowoczesnej, przede wszystkim zaś doświadczenie ponowoczesności. Atopia łączy się z alienacją we współczesnym świecie, jest nie-miejscem zbliżonym do derridiańskiej différance, bowiem plasuje się pomiędzy biegunami jednoznacznych, kategorycznych stanowisk. Źle znosi sądy definitywne i niepodważalne nieuchronnie wiodące do opinii obiegowych (doxa). W sensie etycznym z doświadczenia atopii wyłania się ostentacyjny protest przeciw ograniczającym wpływom wszechobecnej kultury masowej (relacje międzyludzkie, uniwersytet, polityka, etc.).

Themerson i Schwitters

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2006 / 4

Analiza i interpretacja książek F. i S. Themersonów o K. Schwittersie. Książka (jako przedmiot) staje się tu wielopoziomowym tekstem operującym w obrębie kilku systemów znakowych, zmuszającym czytelnika do aktywności twórczej

Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej

Indeks autorów: Adam Dziadek

Recenzja. Tomasz Mizerkiewicz Stylizacje mityczne w prozie polskiej po roku 1968, Poznań 2001

Pogranicza literackości

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2002 / 4

Recenzja. Grzegorz Grochowski Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000

Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2001 / 6

O nowatorstwie badań de Saussure’a, który w analizie anagramów skupił się na warstwie fonetycznej, a nie – literowej

Problem ekphrasis - dwa Widoki Delft (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski)

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2000 / 4

Poetycka ekfraza a inicjowanie dyskursu na temat kwestii reprezentacji

Poemat bukoliczny Aleksandra Wata

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2000 / 3

O nie opublikowanym dziele otwartym Wata

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji