EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Michał Głowiński

Michał Głowiński. Monolog z rozmowy

Numer: 2024 / 1

Zapis rozmowy Wojciecha Szota z Michałem Głowińskim.

Słowa klucze: homoseksualizm, Michał Głowiński, wywiad

Głód i śmierć. O antologii Marty Janczewskiej i Jacka Leociaka "Archiwum Ringelbluma"

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2020 / 6

Recenzja: Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. M. Janczewska, J. Leociak, BN I, 334, Ossolineum 2019.

Słowa kluczowe: Archiwum Ringelbluma, Zagłada, eksterminacja polskich Żydów, getto warszawskie, świadectwo, dokument historyczny

„Idzie żołnierz borem lasem, podskakując sobie czasem […]”

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2020 / 5

Artykuł jest porównawczą interpretacją dwu znakomitych wierszy o wojennym inwalidztwie: ballady Leśmiana Żołnierz oraz wiersza Różewicza Zaraz skoczę szefie. W obydwu przypadkach motywem podstawowym jest skakanie zamiast chodzenia, obaj bohaterowie mają bowiem zniszczone nogi i normalnie chodzić nie są w stanie. Wątki historyczne w balladzie Leśmiana wyrażają się w połączeniu z fantastyką, w utworze Różewicza zaś – w swojego rodzaju scenie partyzanckiej. Mówienie o niepełnosprawnościach znacznie się zmieniło w ostatnich latach; jakie możliwości mieli w tym zakresie poeci w pierwszej połowie XX wieku?

Słowa kluczowe: Bolesław Leśmian, Tadeusz Różewicz, wojenne inwalidztwo, niepełnosprawność, skakanie

Niedostrzeżony wiersz Leśmiana

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2018 / 5

Jest to interpretacja mało znanego wiersza Leśmiana „Dwaj skazańcy” z tomu „Łąka” (1920), ale zapewne powstałego sporo wcześniej. Ujawniają się w nim typowe właściwości wierszy Leśmiana: narracyjność, obfite przytaczanie słów bohaterów, podwójność postaci, ważne są tak ich podobieństwa, jak i różnice między nimi. Osobliwością wiersza jest osadzenie wydarzeń w świecie historycznym (możliwe przywołanie Rewolucji 1905 roku).
Słowa kluczowe: paralelni bohaterowie, ballada, cytowanie ich wypowiedzi, realia roku 1905.

Niezwykła książka

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2012 / 3

Autor analizuje trzy utwory prozatorskie Ludwika Heringa dotyczące powstania warszawskiego i Zagłady, publikowane w latach 1945-1946 w „Kuźnicy” i w „Głosie Ludu” a pomieszczone w wydanej niedawno książce pt.; „Ślady”, w kontekście „prozy cywilnej”, której ważnym wątkiem jest codzienne i niewzniosłe doświadczenie grozy wojny. Ważnym punktem odniesienia jest dla tej prezentacji „Pamiętnik z powstania warszawskiego”. Autor nazywa te wojenne szkice Heringa medalionami: stanowią one mieszankę fabuły i reportażu. Hering jawi się tu nie tyle jako wielki narrator, co eseista, a nawet publicystą, piętnujący obojętność świadków Zagłady, winę sąsiadów.

O Hannie - jubileuszowo

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2010 / 3

Szkic biograficzny o Hannie Kirchner, historyczce literatury polskiej XX wieku, edytorce „Dzienników” Zofii Nałkowskiej, krytyczce literackiej i tłumaczce.

Mijają lata...

Indeks autorów: Michał Głowiński

Mijają lata, a z nimi wszystko się zmienia… Ewolucjom zachodzącym w dyscyplinie, z którą związałem się na całe dojrzałe życie, przyglądam się z zaciekawieniem, choć niezbyt systematycznie, w wielu punktach z aprobatą, w innych z niechęcią.

O konieczności nie-bycia sobą

Indeks autorów: Michał Głowiński

O zapisach doświadczeń dzieci w latach Zagłady

Posłowie

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2005 / 4

Komentarz do wspomnień Magdaleny Kozarzewskiej, publikowanych w niniejszym numerze

Wiedza o literaturze wobec nauk o kulturze

Indeks autorów: Michał Głowiński

Omówienie złożonych relacji między literaturoznawstwem a różnymi dziedzinami wiedzy o kulturze

Gang strukturalistów

Indeks autorów: Michał Głowiński

Recenzja. Dominik Lewiński Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po roku 1958, Kraków 2004

Odpowiedź

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2002 / 6

Odpowiedź na polemikę Tadeusza Witkowskiego zamieszczoną w tym samym numerze

Wielkie zderzenie

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2002 / 3

Obszerne omówienie: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000

Narratologia - dzisiaj i nieco dawniej

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2001 / 5

O pojmowaniu narratologii w literaturoznawstwie i innych dyscyplinach humanistycznych

Gombrowicz poprawia Dantego

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2000 / 5

Esej Sur Dante Gombrowicza (pierwotnie epizod XVIII z trzeciego tomu Dziennika) jako utwór o bólu

Adam

Indeks autorów: Michał Głowiński

Pożegnanie Adama Makowskiego, tragicznie zmarłego członka redakcji Tekstów Drugich

Inspiratorzy. Spiskowa kategoryzacja świata w okresie marcowym

Indeks autorów: Michał Głowiński

Kategoria inspiratora w dyskursie marcowym – analiza oficjalnych dokumentów

Wszystko o Chopinie

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1999 / 6

Recenzja. Mieczysław Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998]

Szymborska i krytycy

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1998 / 4

Analiza komentarzy krytycznych na temat twórczości poetki opublikowanych po przyznaniu jej Nagrody Nobla

Glosy

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1998 / 3

Refleksje na marginesie tekstów Vladimira Macury i Nikoły Georgijewa (w tym samym numerze), na temat przyczyn zainteresowania literaturoznawców totalitarnym praktykami mówienia

Gombrowicz a Brzozowski

Indeks autorów: Michał Głowiński

O podobieństwie dyskursów obu pisarzy-myślicieli oraz ich przynależności do (pre)egzystencjalistycznej formacji w polskim życiu umysłowym

Zaokienne widoki

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1996 / 1

Wspomnienia autobiograficzne

Kijem go i marchewką

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1995 / 6

Recenzja. Krzysztof Meyer, Dimitri Chostakovitch, Paris 1994

Mowa: cytaty i aluzje

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1994 / 3

O roli szeroko rozumianych przytoczeń we współtworzeniu kultury

Style bycia, style mowy. (Notatki z dawnych czasów)

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1992 / 6

Notatki o nowomowie

Poezja i rytuał. Wiersze na sześćdziesiąte urodziny Bolesława Bieruta

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1991 / 6

O rytualności poezji spod znaku socrealizmu

Pochwała bohaterskiego oportunizmu

Indeks autorów: Michał Głowiński

O pułapkach w mówieniu o własnych socrealistycznych epizodach na przykładzie fragmentu autobiograficznej książki Andrzeja Panufnika O sobie

Muza zmyślonych podróży

Indeks autorów: Michał Głowiński

Uwagi o nowelistyce Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na przykładzie jednego utworu

Czy schodzimy na pobocze?

Indeks autorów: Michał Głowiński

Autor zadaje sobie pytanie, czy zwężanie się kręgu odbiorców tekstów literaturoznawczych oznacza marginalizację dyscypliny i odpowiada na nie przecząco

Trzy glosy

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1990 / 4

Głos w dyskusji o tekście Anny Wierzbickiej Język antytotalitarny w Polsce (w tym samym numerze)

Narracja, nowomowa, forma totalitarna

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1990 / 1

nr l. [O narracjach wyrosłych z nowomowy i bezkrytycznie się nią posługujących, czyli – formach totalitarnych

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji