EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Piotr Michałowski

Utopie dotknięcia obrazem i słowem

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2021 / 3

Recenzja: Agata Stankowska Ikona i trauma. Pytania o „obraz prawdziwy” w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku, Universitas, Kraków 2019 („Modernizm w Polsce”, t. 63).

Słowa kluczowe: veraikon, ikona, Zagłada, liryka i sztuka polska XX wieku

Futuryzm – przyszłość w przeszłości i przeszłość przyszłości

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2020 / 2

Recenzja: Paweł Graf The automobile in motion. Studiem of futurism and futurists

Omówienie książki Pawła Grafa, która przedstawia nowe spojrzenie na polski futuryzm: rewiduje narosłe wokół niego stereotypy a skupia uwagę na obszarach spornych lub słabo rozpoznanych. Badacz przeprowadza odkrywcze reinterpretacje utworów z motywami nowoczesności, rewolucji i burzycielstwa, odkrywa źródła, a tekstom z ulotek futurystycznych przywraca pierwotne konteksty typograficzne; dokonuje przekładu jednego z manifestów Marinettiego, prowadzi śledztwo historycznoliterackie ustalające początki ruchu w Polsce i chronologię zdarzeń oraz odnajduje między nimi związki. Rozszerza panoramę o nieznane teksty i mało znane nazwiska. Analizuje poglądy twórców w różnym stopniu związanych z ideami i hasłami ruchu oraz kierunkami pokrewnymi.

Słowa kluczowe: futurism, polish literature of 20th century

Gatunki pamięci gatunków

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2019 / 4

Omówienie książki Grzegorza Grochowskiego Pamięć gatunków będącej przeglądem teorii związanych z nowoczesną i ponowoczesna myślą generyczną. Zanalizowano w niej koncepcje w uszeregowaniu od akceptujących genologię i modyfikujących system do negujących i konstatujących zanik idei gatunku. Wskazano także na tendencję do odchodzenia od badania właściwości immanentnej struktury wypowiedzi na rzecz ujęć komunikacyjnych, poznawczych,, aksjologicznych oraz ideologicznych. Refleksja badacza skupia się na gatunkowości form narracyjnych w prozie niefikcjonalnej, zwłaszcza historiografii. Recenzent postuluje rozszerzenie refleksji na poezję, wskazuje na pominięte konteksty i możliwość dodatkowej egzemplifikacji omawianych zjawisk.

Słowa kluczowe: Gatunek literacki, genologia, ponowoczesność

Nieuchwytność nieuchronnego plagiatu

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2019 / 1

Recenzja książki M. Jakubowiak Nieuchronny plagiat. Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim (Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017).

Słowa kluczowe: prawo autorskie, plagiat, oryginalność, teoria tekstu, Jakubowiak Maciej

Rewindykacje pustki, czyli prawie wszystko o niczym

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2018 / 1

Recenzja: M. Czapiga, Po-widoki pustki. O sposobach konceptualizowania pustki w kulturze współczesnej, Universitas, Kraków 2017.

Słowa kluczowe: etnologia, antropologia, literaturoznawstwo, literatura XX wieku, historia sztuki XX wieku, architektura, topika pustki, nicość, iconic turn, pictorial turn, spacial turn,

Kołysanka budząca genologię

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2017 / 5

Recenzja: K. Wądolny-Tatar, Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego, Wydaw. Naukowe Uniw. Pegdagogicznego, Kraków 2014.

Słowa kluczowe: poezja polska, liryka apelu, kołysanka, genologia, gatunki poetyckie

Zadeptanym tropem literackości

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2015 / 4

Recenzja: Edward Balcerzan, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Profesor Erazm Kuźma (3 IV 1926 – 21 III 2014). Szkic do portretu nieukończonego

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2015 / 4

.

Tekst, więzienie, kalejdoskop

Indeks autorów: Piotr Michałowski

Recenzja. Jerzy Madejski Deformacje biografii, Szczecin 2004

Pustka wokół Ty, czyli ciemna strona wiersza

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2006 / 5

Recenzja. Dariusz Pawelec Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku, Katowice 2003

Prywatne i zawodowe okoliczności poezji

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2005 / 6

Recenzja. Edward Balcerzan Zuchwalstwa samoświadomości, Lublin 2004

Słowo i obraz, czyli interferencje referencji

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Adam Dziadek Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004

Co i jak nas przerasta

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2003 / 6

Recenzja. Jarosław Płuciennik Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej, Kraków 2002

Pewniki wiersza i hipotezy wersologii

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2003 / 5

Recenzja. Lucylla Pszczołowska Wiersze – styl – poetyka. Studia wybrane, Kraków 2002

Korekta świata - bez korekty

Indeks autorów: Piotr Michałowski

Recenzja. Wojciech Ligęza O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2002

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Szczeciński Zjazd-widmo i obrzeża socu

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2001 / 1

Wnioski z konferencji poświęconej IV Zjazdowi ZZLP w 1949 r.

Prywatne kolekcje w depozycie fikcji: Kwiaty polskie Juliana Tuwima

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2000 / 3

Poemat jako dzieło kolekcjonera osobliwości bibliofilskich, cudzych głosów oraz okruchów pamięci

Cisza, miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1998 / 6

Cisza Władysława Broniewskiego jako projekt (niemożliwego) dzieła konkretnego

Bukiet, wiecheć, ikebana. Uwagi o kompozycji Kwiatów polskich Juliana Tuwima

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1996 / 6

O ukrytej harmonii mozaiki fabularno-dygresyjnej Tuwima

Polskie imitacje haiku

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1995 / 2

Autor dokonuje przeglądu rodzimych prób adaptacji japońskiego wzorca poetyckiego i proponuje ich typologizację

Gatunki skrócone oda-woda i Sonet za wichostski

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1994 / 4

O bardzo zwięzłych formach poetyckich

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji