EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Wyznania i interpretacje / 1996 / 1

Interpretacja i ontologia

Indeks autorów: Wojciech Kalaga
Numer: 1996 / 1

Autor rozważa przydatność semiologii Peirce’a w likwidacji rozziewu między ontologicznym a poznawczym wymiarem interpretacji

Nietzsche i hermeneutyka

Numer: 1996 / 1

Miejsce Nietzscheańskiej filozofii interpretacji w hermeneutycznej tradycji i… poza nią

Ciało i jego maskowanie u Gombrowicza

Indeks autorów: Olaf Kühl
Numer: 1996 / 1

O odmianach kamuflowania tematu homoseksualizmu

O obcości duchów: romantycznego i ponowoczesnego

Indeks autorów: Dorota Siwicka
Numer: 1996 / 1

Autorka przeciwstawia świadomość romantyczną poromantycznej ponowoczesności i rozważa konsekwencje tej odmienności

Mit zjednoczonej Europy w powieści political fiction (okres dwudziestolecia międzywojennego)

Indeks autorów: Krzysztof Stępnik
Numer: 1996 / 1

Psychologiczne odczytanie etnicyzacji utopii paeuropejskiej w przedwojennej prozie polskiej

Jak żyć w świecie teoretycznym?

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 1996 / 1

Recenzja. Bogusław Żyłko, Michaił Bachtin. W kręgu filozofii języka i literatury, Gdańsk 1994

Poza cenzurą na cenzurowanym

Indeks autorów: Beata Dorosz
Numer: 1996 / 1

Recenzja. Marek Jastrzębski, Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13 XII 1981 – 31 XII 1988, Warszawa 1994

Teoria teatru w listach

Indeks autorów: Barbara Koncewicz
Numer: 1996 / 1

Recenzja. Zbigniew Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru, Warszawa 1991

Do Paryża i jeszcze dalej

Indeks autorów: Andrzej Z. Makowiecki
Numer: 1996 / 1

Recenzja. Franciszek Ziejka, Paryż młodopolski, Warszawa 1993; tegoż, Nasza rodzina w Europie, Kraków 1995

Wyznania feministy (1)

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 1996 / 1

Artykuł wstępny polemizujący z tekstem Grażyny Borkowskiej Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca (1995 nr 3/4)

Niema samotność w zwierciadle. Mit i przemiany u Brunona Schulza

Indeks autorów: Francesco M. Cataluccio
Numer: 1996 / 1

Autor przedstawia swoje refleksje na temat roli mitu w twórczości Schulza

Być może Bachtin?

Indeks autorów: Alek Fryszman
Numer: 1996 / 1

Autor przedstawia życie Bachtina jako celowo inscenizowaną performację twórczości

Zaokienne widoki

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1996 / 1

Wspomnienia autobiograficzne

Sztuka i nuda

Indeks autorów: Witold Gombrowicz
Tłumacze: Ireneusz Kania
Numer: 1996 / 1

Autor dopatruje się przyczyn kryzysu swobodnej ekspresji twórczej w rozroście komentarza krytycznego; tekst z 1944 r.

Dialog czy katecheza

Indeks autorów: Mieczysław Inglot
Numer: 1996 / 1

Polemika z tekstem Jerzego Jarzębskiego Polonistyka – przepis na przetrwanie (Teksty Drugie 1995

Awantura o garnce sadła

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1996 / 1

Odpowiedź na polemiczny tekst Mieczysława Inglota Dialog czy katecheza (w tym samym numerze)

Uroki dworu

Indeks autorów: Ryszard Matuszewski
Numer: 1996 / 1

Przypomnienie dwóch epizodów z dziejów kontaktów władzy z literatami w czasach PRL

Włoskie drogi postmodernizmu Gianni Vattimo

Indeks autorów: Magdalena Popiel
Numer: 1996 / 1

O postawie intelektualnej włoskiego filozofa

Odwilż, Putrament i Brandys (glosa do przypisu)

Indeks autorów: Jerzy Smulski
Numer: 1996 / 1

Na marginesie korekty do tekstu Edwarda Balcerzana Poezja Polska XX wieku – nieoczekiwane zmiany miejsc (Teksty Drugie 1995 nr 5) autor przypomina krótką historię pewnego sporu

Gianni Vattimo

Indeks autorów: Barbara Stelmaszczyk
Numer: 1996 / 1

Sylwetka włoskiego hermeneuty i omówienie głównych wątków jego myśli

Hermenetyka - nowa koiné

Indeks autorów: Gianni Vattimo
Numer: 1996 / 1

Fragment książki Etyka interpretacji – o przyczynach i konsekwencjach kluczowej roli hermeneutycznego stylu myślenia we współczesnej filozofii

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji