EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

[Bez tytułu] / 1990 / 5-6

Od naukowej wiedzy o literaturze do świata literackości

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński

Konfrontacja dekonstrukcjonizmu z postulatami nauk ścisłych oraz wynikające z niej wnioski

Nicowanie teorii. Uwagi o poststrukturalizmie

Indeks autorów: Ryszard Nycz

O dwóch nurtach teoretycznych w obrębie poststrukturalistycznego literaturoznawstwa

O starzeniu się tekstów literaturoznawczych

Indeks autorów: Jerzy Paszek

Autor analizuje przyczyny zmiennej recepcji prac teoretycznych oraz załącza listę niepodatnych na upływ czasu tekstów literaturoznawczych z lat 1965-1966

Sługa dwóch panów: dwoisty żywot dramatu

Indeks autorów: Dobrochna Ratajczakowa

Autorka poszukuje modelu badawczego uwzględniającego teoretyczne badanie zarówno tekstu dramatycznego, jak i jego historycznych teatralnych konkretyzacji

O ludyczności tekstu literaturoznawczego

Indeks autorów: Wojciech Tomasik

Literaturoznawcze zabawy jako oznaka przezwyciężania pozytywistycznego wzorca naukowości

Spór o przełom pozytywistyczny

Indeks autorów: Henryk Markiewicz

Zestawienie i dyskusja z periodyzacjami i opisami przełomu antypozytywistycznego oraz propozycja nowego ujęcia problemu

Filozofia po lingwistycznym zwrocie

Język jako najważniejsze pole filozoficznej eksploracji i źródło argumentacji dla kierunków metafizycznych i postmetafizycznych we współczesnej filozofii

Powojenna literatura polska: gwałt czy przyzwolenier

Indeks autorów: Stanisław Bereś

Recenzja. Andrzej Werner: Polskie, arcypolskie … , Londyn 1987

Słowacki i słońce

Indeks autorów: Dorota Siwicka

Recenzja. Maria Cieśla-Korytowska: Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki, Kraków 1989

Romantyzmu przestrzeń ogromna

Indeks autorów: Danuta Sosnowska

Recenzja. Stefan Chwin, Romantyczna przestrzeń wyobraźni, Bydgoszcz 1989

Cnota i rozkosz

Indeks autorów: Wojciech Tomasik

Recenzja. Henryk Markiewicz: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989

Polonisto, kim, jesteś?

Indeks autorów: Edward Balcerzan

Artykuł wstępny odpowiadający na pytanie o rolę i kondycję tytułowego polonisty

Prywatna historia poezji (II)

Indeks autorów: Małgorzata Baranowska

Eseistyczny dziennik poświęcony polskiej poezji

Czy schodzimy na pobocze?

Indeks autorów: Michał Głowiński

Autor zadaje sobie pytanie, czy zwężanie się kręgu odbiorców tekstów literaturoznawczych oznacza marginalizację dyscypliny i odpowiada na nie przecząco

Rozmowa w jesieni

Indeks autorów: Magdalena Lubelska

Rozmowa z Tomasem Venclową

Portret Juliana Apostaty

Indeks autorów: Bolesław Miciński

Dwie wersje zachowanego rękopisu Micińskiego w opracowaniu Ewy Spalińskiej

Postscriptum

Indeks autorów: Czesław Miłosz

Rozważania o tym, jak (i w jakim sensie) poezja opisuje przedmioty

Przeciw poezji niezrozumiałej

Indeks autorów: Czesław Miłosz

Rozmyślania o poezji jako swoistej postaci refleksji religijnej i filozoficznej

Teorematy (2): sztuka i czas

Indeks autorów: Mieczysław Porębski

Kontynuacja intelektualnego dziennika badacza estetyki; por. 1990 nr 2

Nad .Portretem Juliana Apostaty

Indeks autorów: Ewa Spalińska

Komentarz do publikowanego w tym samym numerze eseju Bolesława Micińskiego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji