EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Figury i lektury / 2001 / 6

Paradoksy watologi

Indeks autorów: Wacław Forajter
Numer: 2001 / 6

Recenzja. Krystyna Pietrych O Wierszach śródziemnomorskich Aleksandra Wata, Warszawa 1999

Co znaczy historia historiografii?

Indeks autorów: Zofia Mitosek
Numer: 2001 / 6

Recenzja. Giovanna Brogi Bercoff Królestwo Słowian. Historiografia Renesansu i Baroku w krajach słowiańskich, przeł. E.J. Głębicka, W. Jekiel, A. Zakrzewski, Izabelin 1998

Stanisław Lem - spirala pesymizmu

Indeks autorów: Przemysław Czapliński
Numer: 2001 / 6

O genezie pesymizmu wyłaniającego się z ostatnich książek Stanisława Lema

Niektóre problemy poetyki Bachtina

Indeks autorów: Danuta Ulicka
Numer: 2001 / 6

Wieloaspektowa analiza języka pism Bachtina – jego ewolucji, kwestii wielogłosowości i założeń epistemologicznych

Norwid - od strony prawnuków

Indeks autorów: Stefan Sawicki
Numer: 2001 / 6

Autor omawia powody, dla których twórczość Norwida pozostaje aktualna dla współczesnych odbiorców

Bez przydziału (XV)

Indeks autorów: Janusz Sławiński
Numer: 2001 / 6

Uwagi o poezji stanu wojennego i swoistej sytuacji komunikacyjnej, w której powstawała

Zagadnienia stylistyki na lekcjach języka rosyjskiego w szkole średniej, przeł. Bogusław Żyłko

Indeks autorów: Michaił Bachtin
Numer: 2001 / 6

Artykuł Bachtina z 1945 r., w którym Autor kontynuuje swoje rozważania nad naturą mowy

Jedynie powieść w pełni odzwierciedla życie, przeł. Marta Zielińska

Indeks autorów: Mikołaj Bachtin
Numer: 2001 / 6

Praca maturalna starszego brata Michaiła Bachtina

Bachtin i creative writing

Indeks autorów: Bogusław Żyłko
Numer: 2001 / 6

Komentarz do tekstu Bachtina zamieszczonego w tym samym numerze

Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2001 / 6

O nowatorstwie badań de Saussure’a, który w analizie anagramów skupił się na warstwie fonetycznej, a nie – literowej

Porównanie jako prze-znaczenie

Numer: 2001 / 6

Krótkie spojrzenie na porównanie, zakończone pytaniem o zasadność traktowania tej figury wyłącznie jako operacji na semantyce

Co mówię? O korekcji i współczesnym przeżyciu metanoicznym

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz
Numer: 2001 / 6

Autor analizuje retoryczną figurę correctio na przykładach z literatury, filmu, reklamy i filozofii współczesnej

Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania

Indeks autorów: Agata Stankowska
Numer: 2001 / 6

Autorka omawia specyficzną ontykę elipsy – zarazem nieistniejącej i istniejącej – oraz funkcje, jakie ta figura może spełniać w artystycznej epistemologii i kreacji

To, co się wymyka. O prześwietlaniu idiomu w Chirurgicznej precyzji Stanisława Barańczaka

Indeks autorów: Jerzy Kandziora
Numer: 2001 / 6

O autobiografizmie i autotematyzmie wiersza Barańczaka

Twarzą w twarz, maską w maskę, w potrzasku. O Racoonie Henryka Grynberga

Indeks autorów: Dorota Krawczyńska
Numer: 2001 / 6

Interpretacja krótkiego opowiadania Grynberga, w którym zbiegają się niemal wszystkie ważniejsze wątki twórczości pisarza

Przeciw aforystyczności. Świadomość językowa w Pałubie Karola Irzykowskiego

Numer: 2001 / 6

Autorka dowodzi, iż Irzykowski pojmował aforystyczność jako określone użycie języka, ale także jako jego istotę

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich

Indeks autorów: Józef Bachórz
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Ankieta Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Indeks autorów: Stanisław Balbus
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Odpowiedź na ankietę 10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX w.

Indeks autorów: Tadeusz Oracki
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Oto lista 10

Indeks autorów: Henryk Siewierski
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Jednej książki tzw. najwybitniejszej wskazać tu nie potrafię

Indeks autorów: Tadeusz Ulewicz
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

10 książek, których pierwsza lektura wstrząsnęła (kiedyś i na długo) Ulicką

Indeks autorów: Danuta Ulicka
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Odpowiedź na ankietę Dziesięć najwybitniejszych prac z zakresu polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Indeks autorów: Pavol Winczer
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji