EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
EN

Artykuły: Piotr Michałowski

Nieuchwytność nieuchronnego plagiatu

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2019 / 1

Recenzja książki M. Jakubowiak Nieuchronny plagiat. Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim (Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017).

Słowa kluczowe: prawo autorskie, plagiat, oryginalność, teoria tekstu, Jakubowiak Maciej

Rewindykacje pustki, czyli prawie wszystko o niczym

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2018 / 1

Recenzja: M. Czapiga, Po-widoki pustki. O sposobach konceptualizowania pustki w kulturze współczesnej, Universitas, Kraków 2017.

Słowa kluczowe: etnologia, antropologia, literaturoznawstwo, literatura XX wieku, historia sztuki XX wieku, architektura, topika pustki, nicość, iconic turn, pictorial turn, spacial turn,

Kołysanka budząca genologię

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2017 / 5

Recenzja: K. Wądolny-Tatar, Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego, Wydaw. Naukowe Uniw. Pegdagogicznego, Kraków 2014.

Słowa kluczowe: poezja polska, liryka apelu, kołysanka, genologia, gatunki poetyckie

Zadeptanym tropem literackości

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2015 / 4

Recenzja: Edward Balcerzan, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Profesor Erazm Kuźma (3 IV 1926 – 21 III 2014). Szkic do portretu nieukończonego

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2015 / 4

.

Tekst, więzienie, kalejdoskop

Indeks autorów: Piotr Michałowski

Recenzja. Jerzy Madejski Deformacje biografii, Szczecin 2004

Pustka wokół Ty, czyli ciemna strona wiersza

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2006 / 5

Recenzja. Dariusz Pawelec Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku, Katowice 2003

Prywatne i zawodowe okoliczności poezji

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2005 / 6

Recenzja. Edward Balcerzan Zuchwalstwa samoświadomości, Lublin 2004

Słowo i obraz, czyli interferencje referencji

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Adam Dziadek Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004

Co i jak nas przerasta

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2003 / 6

Recenzja. Jarosław Płuciennik Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej, Kraków 2002

Pewniki wiersza i hipotezy wersologii

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2003 / 5

Recenzja. Lucylla Pszczołowska Wiersze – styl – poetyka. Studia wybrane, Kraków 2002

Korekta świata - bez korekty

Indeks autorów: Piotr Michałowski

Recenzja. Wojciech Ligęza O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2002

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2001 / 6

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Szczeciński Zjazd-widmo i obrzeża socu

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2001 / 1

Wnioski z konferencji poświęconej IV Zjazdowi ZZLP w 1949 r.

Prywatne kolekcje w depozycie fikcji: Kwiaty polskie Juliana Tuwima

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2000 / 3

Poemat jako dzieło kolekcjonera osobliwości bibliofilskich, cudzych głosów oraz okruchów pamięci

Cisza, miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1998 / 6

Cisza Władysława Broniewskiego jako projekt (niemożliwego) dzieła konkretnego

Bukiet, wiecheć, ikebana. Uwagi o kompozycji Kwiatów polskich Juliana Tuwima

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1996 / 6

O ukrytej harmonii mozaiki fabularno-dygresyjnej Tuwima

Polskie imitacje haiku

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1995 / 2

Autor dokonuje przeglądu rodzimych prób adaptacji japońskiego wzorca poetyckiego i proponuje ich typologizację

Gatunki skrócone oda-woda i Sonet za wichostski

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 1994 / 4

O bardzo zwięzłych formach poetyckich

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji