EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Granice tekstu / 1998 / 4

Klasyczność i nieklasyczność interpretacji

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1998 / 4

Głos w dyskusji na temat granic interpretacji (zob. 1997 nr 6), domagający się sprecyzowania filozoficznych kontekstów pojęcia interpretacji i pytający o sens kategorii użyteczności

Literatura jako sztuka uwodzenia (Przyczynek do tematu)

Indeks autorów: Anna Burzyńska
Numer: 1998 / 4

Atrakcyjność tekstu a zagadnienia strategii retorycznych, czytelnika modelowego oraz płciowości i cielesności

Granice tekstu - mgławice tekstu

Indeks autorów: Wojciech Kalaga
Numer: 1998 / 4

Autor, przywołując metaforykę nebularną, ujmuje tekst jako nieustannie zmieniającą się, pozbawioną wyrazistych konturów holograficzną mgławicę w przestrzeni semiotycznej

Tradycja - tekst - interpretacja

Indeks autorów: Wojciech Kalaga
Numer: 1998 / 4

Głos autora po dyskusji o jego artykule Granice tekstu – mgławice tekstu (w tym samym numerze)

Po wzniosłości: stanowisko estetyki

Indeks autorów: Jean-François Lyotard
Tłumacze: Agnieszka Kluba
Numer: 1998 / 4

Współczesna sztuka niuansów jako próba dotarcia do tego, co przedstawiane bez uciekania się do środków przedstawiania

O tekście Profesora Kalagi

Indeks autorów: Edward Możejko
Numer: 1998 / 4

Uwagi i postulaty do artykułu Granice tekstu – mgławice tekstu Wojciecha Kalagi (w tym samym numerze)

Wszyscy jesteśmy poststrukturalistami

Indeks autorów: Katarzyna Rosner
Numer: 1998 / 4

Głos w dyskusji o artykule Granice tekstu – mgławice tekstu Wojciecha Kalagi (w tym samym numerze): propozycja korekty jego założeń

Fikcja wbrew ograniczeniom języka

Indeks autorów: Anna Sierszulska
Numer: 1998 / 4

O ontologizacji fikcji w świetle teorii przedmiotów austriackiego filozofa Alexiusa Meinonga

Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście (odpowiedź krytykom)

Indeks autorów: Andrzej Szahaj
Numer: 1998 / 4

Omówienie głosów w dyskusji wywołanej artykułem autora na temat granic interpretacji (zob. 1997 nr 6)

MY - pogubieńcy

Indeks autorów: Andrzej Zybertowicz
Numer: 1998 / 4

Refleksje współbieżne do tekstu Andrzeja Szahaja Granice anarchizmu interpretacyjnego (1997 nr 6) i polemiczne wobec artykułu Granice tekstu – mgławice tekstu Wojciecha Kalagi (w tym samym numerze)

Szymborska i krytycy

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1998 / 4

Analiza komentarzy krytycznych na temat twórczości poetki opublikowanych po przyznaniu jej Nagrody Nobla

Modernizm i inne czasy

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1998 / 4

Recenzja. Ryszard Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997

Świat młodopolskiej krytyki

Indeks autorów: Wojciech Gutowski
Numer: 1998 / 4

Recenzja. Michał Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997

Dla M. P. M.

Indeks autorów: Krzysztof Kłosiński
Numer: 1998 / 4

Recenzja. Michał Paweł Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997

Rozalie

Indeks autorów: Miron Białoszewski
Numer: 1998 / 4

Ciąg dalszy niepublikowanego poematu scenicznego Rozalie wraz z komentarzem Leszka Solińskiego

Kończący, Nienaukowy Dopisek do Okruchów Filozoficznych. Mimiczno-patetyczno-dialektyczny zlepek. Egzystencjalny wkład Johannesa Climacusa, wydany przez S. Kierkegaarda

Indeks autorów: Søren Kierkegaard
Tłumacze: Bronisław Swiderski
Numer: 1998 / 4

Fragment nie przetłumaczonego do tej pory na język polski autokomentarza Kierkegaarda (jako Johannes Climacusa) do Okruchów filozoficznych

Mgławice i wspólnoty

Indeks autorów: Adam Makowski
Numer: 1998 / 4

Artykuł wstępny porządkujący stanowiska uczestników prezentowanej w numerze kontynuacji dyskusji (zob. 1997 nr 6) na temat granic interpretacji i tekstu

O pisaniu. Fragmenty

Numer: 1998 / 4

O czym, po co, dla kogo, kiedy i dokąd się pisze

Kartka wizytowa. Wizytówka. Haniebne czyny. Konie w gabinecie Konopnickiej

Indeks autorów: Leszek Soliński
Numer: 1998 / 4

Autobiograficzno-literackie impresje z okresu młodości

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji