EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Modernizowanie modernizmu / 1994 / 5-6

Przymiarki prądologiczne: modernizm vs. postmodernizm

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński

Autor falsyfikuje tezę o logicznej opozycyjności obu pojęć, zachowując użyteczność tej opozycji w sensie następstwa dwóch kolejnych formacji

Arkana modernizmu

Indeks autorów: Maria Delaperrière

Rozważania o modernistycznych aporiach – perspektywizm, kreacjonizm, nihilizm

Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś

Indeks autorów: Zdzisław Łapiński

Leśmian i Przyboś jako przedstawiciele dwóch faz polskiej literatury nowoczesnej

Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej

Indeks autorów: Stefan Morawski

Modernizm w ujęciu filozoficzno-kulturowym jako epoka nierozwiązywalnych sprzeczności

Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku

Indeks autorów: Edward Możejko

Analiza wieloznaczności pojęcia modernizm oraz dwoistości jego desygnatu – między klasycyzmem i awangardą

Jak możliwa jest dziś poetyka hlstorycznar

Indeks autorów: Dariusz Pawelec

Próba odnowienia dziedziny badań poetyki historycznej wzbogaconej o świadomość poststrukturalizmu

Moderność, moderna, postmodernizm

Indeks autorów: Mieczysław Porębski

Modernizm jako trój-lub czterofazowy okres, zaczynający się w połowie XIX, a kończący w połowie XX wieku

Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy

Indeks autorów: Zygmunt Bauman

Wizja sztuki współczesnej jako ponowoczesnej, wydanej na pastwę komercyjnych środków przekazu

Czy Witkacy był antysemitą?

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki

Rozważania o funkcji postaci Zydów w powieściach Witkacego, przede wszystkim w Pożegnaniu jesieni

Obecna, nieusprawiedliwiona

Indeks autorów: Przemysław Czapliński

Koncepcje sztuki w dwudziestoleciu międzywojennym

Czy powrót modernizmu?

Indeks autorów: Tomasz Gryglewicz

Analiza pojęć modernizm i postmodernizm w odniesieniu do architektury i malarstwa, wskazująca na powrót do modernizmu w sztuce lat 90.

Sól ziemi Wittlina w naukowym opracowaniu

Indeks autorów: Bogusław Bakuła

Recenzja. Omówienie nowego BN-owskiego wydania powieści Wittlina w opracowaniu Ewy Wiegandtowej (Wrocław-Kraków 1991, BN I 278)

O Wyspiańskim - inaczej

Indeks autorów: Lidia Burska

Recenzja. Maria Prussak: Po ogniu szum wiatru cichego, Warszawa 1994

SUMMA Michała Głowińskiego

Indeks autorów: Seweryna Wysłouch

Recenzja. Michał Głowiński: Poetyka i okolice, Warszawa 1992

Moderne gry i zabawy

Indeks autorów: Bogdan Baran

Autor zadaje sobie pytanie, czy Nietzsche jest odpowiedzialny za erozję modernizmu

Mieczysława Golberga wykład o linii: dwie koncepcje modernizmu

O koncepcjach estetycznych Mieczysława Golberga wyłożonych w rozprawie Moralność linii (1908)

Awangarda i postmodernizm - ale gdzie teatr?

Indeks autorów: Jan Kott

Rys historii teatru XX-wiecznego – od modernizmu do dekonstrukcji

Archeologia języka

Indeks autorów: Adam Makowski

Omówienie książek Michała Głowińskiego o nowomowie

Glosa o pojęciu literatury współczesnej

Indeks autorów: Henryk Markiewicz

Dzieje i znaczenia terminu literatura współczesna w Polsce na tle europejskim

Inna awangarda

Indeks autorów: Anna Nasiłowska

Rozmowa z Ewą Kuryluk

Strukturalizm, modernizm i cień marksizmu. Rozmowa z Michałem Głowińskim

Indeks autorów: Anna Nasiłowska

Michał Głowiński opowiada o swojej działalności naukowej

O pożytkach i szkodliwości historii dla życia (fragmenty)

Indeks autorów: Fryderyk Nietzsche
Tłumacze: Małgorzata Łukasiewicz

O nowoczesnej osobowości przekarmionej historią i cierpiącej na to, co Rzymianie nazywali Impotentia

Michał Głowiński i duch nowoczesności

Indeks autorów: Ryszard Nycz

Wstęp do numeru dedykowanego Michałowi Głowińskiemu

Modernizm - postmodernizm. W Polsce, czyli Nigdzie

Indeks autorów: German Ritz
Tłumacze: Andrzej Kopacki

więzły ale treściwy rys przemian polskiego modernizmu od końca XIX wieku do dzisiaj

Były, dawny, tak zwany

Indeks autorów: Zofia Stefanowska

Refleksje na temat maszynopisu książki Michała Głowińskiego Mowa w stanie oblężenia

Źródła i ujścia modernizmu. O historycznoliterackich zainteresowaniach Michała Głowińskiego

Indeks autorów: Wojciech Tomasik

Autor przedstawia pole historycznoliterackich zainteresowań Głowińskiego jako teren jednorodny, scalony problematyką modernizmu

Postmodernistycznn moderna - za oceanem

Indeks autorów: Krystyna Wilkoszewska

Autorka przedstawia dwa kierunki w obrębie amerykańskiego filozoficznego postmodernizmu – dekonstrukcyjny i rekonstrukcyjny

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji