EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Światowe imperium polonistów? / 1992 / 1-2

Pseudorewolucja w języku poetyckim: Julia Kristeva i rosyjska awangarda

Indeks autorów: Clare Cavanagh
Tłumacze: Grażyna Borkowska

Polemika z koncepcjami Kristevej, zwłaszcza z rewolucyjną retoryką tej badaczki

Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego

Indeks autorów: Przemysław Czapliński

Anatomia manifestu jako swoistego gatunku mowy oraz wskazanie jego miejsca i roli w historii literatury

Doktor Żywago a idea Sofii

Indeks autorów: Per-Arne Bodin
Tłumacze: Danuta Ulicka

Autor zgłębia filozoficzno-teologiczne warstwy powieści Pasternaka

Awangarda: pokusa poezji i utopia władzy

Tłumacze: Roman Wilk

Niebezpieczne związki między rewolucyjnymi kierunkami artystycznymi a rzeczywistą rewolucją

Adam Mickiewicz w oczach Francuzów

Indeks autorów: Zofia Mitosek

O francuskiej recepcji Mickiewicza w XIX wieku

Modele i przemiany

Indeks autorów: Anna Nasiłowska

Recenzja. German Ritz: Die Polnische Prosa 1956-1976. Modellierung einer Entwicklung, Bem 1990

Florilegium

Indeks autorów: Jerzy Paszek

Recenzja. Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski: Skrzydlate słowa, Warszawa 1990

Lege artis

Indeks autorów: Marian Romanowski

Recenzja. Jan Zieliński: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1990

Prywatna historia poezji (III)

Indeks autorów: Małgorzata Baranowska

Eseistyczny dziennik poświęcony polskiej poezji

W ciemni

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska

Perypetie wykładowcy literatury polskiej w USA, czyli co łączy Wesele Wyspiańskiego z Powiększeniem Antonioniego

Nieufność wobec mowy potocznej

Indeks autorów: Anna Dutka

Rozmowa z Oswaldem Ducrotem – francuskim językoznawcą

Korespondencja z lat 1954-1969

Korespondencja Witolda Gombrowicza z Czesławem Miłoszem

O Janie Józefie Lipskim - dopowiedzenie

Indeks autorów: Alina Kowalczykowa

Uwagi uzupełniające wspomnienie Romana Lotha (1991 nr 6)

Dlaczego uczysz się polskiego?

Indeks autorów: Ewa Kraskowska

Na tytułowe pytanie odpowiadają uczestnicy lektoratu języka polskiego w Szwecji

My i Zachód

Indeks autorów: Benedikt Liwszyc
Tłumacze: Adam Pomorski

fragment wspomnień rosyjskiego futurysty (zamordowanego w 1939 roku przez NKWD) dotyczących wizyty Marinettiego w Rosji w 1914

Komparatyści Wschodu i Zachodu w Tokio

Indeks autorów: Edward Możejko

Sprawozdanie z trzynastego międzynarodowego zjazdu komparatystów w Tokio (22-28 sierpnia 1991)

Od polonistyki do komparatystyki (i z powrotem)

Indeks autorów: Ryszard Nycz

Artykuł wstępny rozważający blaski i cienie komparatystyki w badaniu literatury

Polonistyka za granicą - ankieta

Indeks autorów: Kolegium Redakcyjne

Zagraniczni nauczyciele akademiccy – poloniści wypowiadają się o sytuacji swojej dyscypliny

Arcydzieła pióra białych mężczyzn - uwag kilka o kanonie

Indeks autorów: Bożena Shallcross

Rozmowa z Fredem Nicolsem, wykładowcą na City University of New York, o przewartościowaniach na akademickich listach lektur

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji