EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Trauma (nie)przedstawiona / 2004 / 5

Pamiętnik wariatki

Indeks autorów: Joanna Bator
Numer: 2004 / 5

Recenzja. Pamiętnik pacjentki, wyb. A. Wizel, oprac. D. Danek, Kraków 2001

Dewey raz jeszcze

Indeks autorów: Blanka Brzozowska
Numer: 2004 / 5

Recenzja. Krystyna Wilkoszewska Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii Johna Deweya, Kraków 2003

Czytając Słownik realizmu socjalistycznego

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2004 / 5

Recenzja. Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004

Derrida w obronie etyki

Indeks autorów: Joanna Orska
Numer: 2004 / 5

Recenzja. Jacek Gutorow Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji, Opole 2001

Czasem dobrze być martwym. Na marginesie książki Wokół gotycyzmów

Indeks autorów: Monika Rudaś-Grodzka
Numer: 2004 / 5

Recenzja. Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza i okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002

Miara świętości

Indeks autorów: Sławomir Jacek Żurek
Numer: 2004 / 5

Recenzja. Józef Wróbel Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Kraków 2004

Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość

Indeks autorów: Agata Bielik-Robson
Numer: 2004 / 5

O czasowym charakterze traumy, która zawsze wydarza się za wcześnie, a jej rozumienie przychodzi za późno

Opowiedzieć umieranie

Indeks autorów: Grażyna Borkowska
Numer: 2004 / 5

Autorka omawia sposób, w jaki ludzie opowiadają o śmierci swoich rodziców, rozważając, co z tego wynika dla ich własnej tożsamości

Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze

Indeks autorów: Przemysław Czapliński
Numer: 2004 / 5

Zagłada, jako wyzwanie dla literaturoznawstwa, nakazuje rozstać się z marzeniami o syntezie i z samym myśleniem syntetyzującym, a jednocześnie nakłania do przemyślenia rzeczy podstawowych

Wyjście z grobu

Indeks autorów: Jacek Leociak
Numer: 2004 / 5

Przedmiotem refleksji Autora są narracje o wskrzeszeniu, rozumianym w sensie antropologicznej metafory, jak w przypadku ocalonych z egzekucji

Z inkubatora systemu. Casus muzułmana w systemie koncentracyjnym

Indeks autorów: Magdalena Swat-Pawlicka
Numer: 2004 / 5

Artykuł, wykorzystujący wątki myśli G. Agamena, jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak przebiegała transformacja więźniów obozowych w dziwne istoty, zwane muzułmanami

Obóz koncentracyjny jako zabawka. Zbigniew Libera Urządzenia korekcyjne: LEGO - Obóz koncentracyjny

Indeks autorów: Katarzyna Bojarska
Numer: 2004 / 5

Autorka umieszcza pracę Libery zarówno w kontekście sztuki na temat Holokaustu, jak i polskiej kultury powojennej

Negatywne świadectwo. Fotograficzna konkretyzacja pamięci Holokaustu

Indeks autorów: Adam Mazur
Numer: 2004 / 5

Autor analizuje model sztuki o Holokauście, który wykorzystuje na skalę wcześniej niespotykaną wizualne świadectwa Zagłady, przede wszystkim fotografię (G. Richter, C. Boltanski, B. Michajłow, Z. Libera)

Tożsamość, literatura, sztuka. Relacja z konferencji Association for Jewish Studies

Indeks autorów: Tomasz Łysak
Numer: 2004 / 5

Sprawozdanie z XXXV konferencji Association for Jewish Studies, Boston, 21-23 XII 2003

Holokaust w literaturze hebrajskiej, przeł. Tomasz Łysak

Indeks autorów: Avner Holtzman
Numer: 2004 / 5

Autor stawia tezę, iż motyw Holokaustu będzie pojawiał się w literaturze hebrajskiej jako jedno ze stałych, podstawowych doświadczeń

Imre Kertész: węgierski wariant dyskursu o Holokauście

Indeks autorów: Jolanta Jastrzębska
Numer: 2004 / 5

Autorka zwraca uwagę na oryginalność i specyfikę Losu utraconego na tle dyskursu o Holocauście poprzedzającym publikację tej powieści (E. Wiesel i T. Borowski)

Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytać teksty o Zagładzie?

Indeks autorów: Dorota Krawczyńska
Numer: 2004 / 5

O kategorii stosowności w teoretycznych rozważaniach nad literaturą Holokaustu, rozumianej jako rodzaj odpowiedniości etycznej czy moralnego uprawomocnienia takich dociekań

Shoah w austriackiej pamięci zbiorowej na przykładzie Stecken, Stab und Stangl Elfriede Jelinek

Indeks autorów: Artur Pełka
Numer: 2004 / 5

Sztuka Jelinek jako żądanie przywrócenia w austriackiej pamięci zbiorowej godnego miejsca dla prawdy Shoah

Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej

Indeks autorów: Joanna Tokarska-Bakir
Numer: 2004 / 5

Polemika z artykułem Doroty Krawczyńskiej zamieszczonym w tym samym numerze

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji