EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Teoretycznie o uczuciach / 2007 / 1-2

Tekst, więzienie, kalejdoskop

Indeks autorów: Piotr Michałowski

Recenzja. Jerzy Madejski Deformacje biografii, Szczecin 2004

Opowieść o poezji, która chce się przedrzeć do rzeczywistości

Indeks autorów: Danuta Opacka-Walasek

Recenzja. Marek Zaleski Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2005

Wojdowski w trojwymiarze

Indeks autorów: Olga Orzeł

Recenzja. Alina Molisak Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Warszawa 2004

O Herlingu-Grudzińskim Włodzimierza Boleckiego

Indeks autorów: Paweł Panas

Recenzja. Włodzimierz Bolecki Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2005

Między retoryką a retorycznością powieści Teodora Parnickiego,

Indeks autorów: Mirosław Ryszkiewicz

Recenzja. Andrzej Juszczyk Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Kraków 2004

Miłość i śmierć. O niektórych kliszach wyobraźni erotycznej w poezji staropolskiej

Indeks autorów: Mirosława Hanusiewicz

Artykuł jest przedstawieniem kulturowych i historycznoliterackich uwarunkowań kliszy języka erotycznego, jaką jest topos umierania z miłości czy miłości jako śmierci

Wsłuchując się w ciszę. Estetyka pamięci o Zagładzie według J.-F. Lyotarda

Indeks autorów: Dorota Głowacka

Autorka dowodzi, iż literatura Holokaustu stała się polem konfliktu etyki i estetyki, który opisuje przy użyciu Lyotardowskiej kategorii zatargu

Czarodziejski blok i szpulka. Psychoanaliza i nowoczesność

Indeks autorów: Ewa Kobylińska

Rekonstrukcja dwóch metafor Freuda pozwala Autorce przeciwstawić doświadczenie psychiczne człowieka edypalnego (z czasów Freuda) doświadczeniu człowieka późnonowoczesnego

Kilka uwag o zaangażowaniu, czyli o uczuciach i ich badaniu

Indeks autorów: Dorota Wolska

Autorka omawia wzrost zainteresowania tytułowym zagadnieniem przez pryzmat transformacji w obrębie humanistyki

Uwrażliwienie (fragment większej całości)

Indeks autorów: Mieczysław Porębski

Zapiski wybitnego polskiego krytyka sztuki

Między nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi zwierzętami

Indeks autorów: Monika Bakke

O hegemonii antropocentryzmu w relacjach ludzi i zwierząt

Hermeneutyka przeżycia

Indeks autorów: Norbert Leśniewski

Artykuł opiera się na dwóch głównych koncepcjach doświadczenia hermeneutycznego (Diltheya i Heideggera). Podejmowana problematyka obejmuje m.in. kwestię stosunku między postawą przeżywającego i treścią przeżywaną

Miłość odmieńców, myśl, gość-inność i inne uczucia. Afektywność fotografii Roberta Mapplethorpe'a i Nan Goldin?

Autorzy interpretują sztukę Mapplethorpe’a i Goldin jako intymną, obupłciową, eksplorującą homoseksualizm jako orientację uczuciową

Wszyscy mówią: kocham cię. Analiza wyznania miłosnego

Indeks autorów: Rafał Nahirny

Autor poddaje wyznanie miłosne szczegółowej analizie z perspektywy koncepcji gier językowych Wittgensteina i teorii aktów mowy Austina

Jadąc do Abony. Fotograficzne podróże Andrzeja Stasiuka

Indeks autorów: Marta Koszowy

Tekst podejmuje analizę Jadąc do Babadag Stasiuka w perspektywie narratologicznej, genologicznej i historiozoficznej

Intymność niemożliwa, intymność zaprzeczona. O dwóch powieściach współczesnych

Indeks autorów: Krzysztof Uniłowski

Autor zestawia ze sobą dwie powieści z roku 1998: Ledwie mrok A. Falkiewicza i Szkice do obrazu batalistycznego A. Ubertowskiego

Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna

Indeks autorów: Anna Turczyn

Autorka podejmuje próbę zdefiniowania autofikcji. Za punkt wyjścia przyjmuje źródłowe rozumienie tego terminu

Nowoczesność jako doświadczenie. Część II czyli o pewnym jesiennym spotkaniu

Indeks autorów: Magdalena Matysek

Sprawozdanie z konferencji Nowoczesność jako doświadczenie, cz. II., SWPS, Wydział Polonistyki UJ, Warszawa, 16-18 XI 2006

Literackie reprezentacje doświadczenia

Indeks autorów: Ewa Nawrocka

Sprawozdanie z XXXIV Konferencji Teoretycznoliterackiej Literackie reprezentacje doświadczenia, Instytut Filologii Polskiej UG, IBL PAN, Gdańsk IX 19-22 2006).

Zwrot antypozytywistyczny dopełniony

Indeks autorów: Andrzej Szahaj

O zwrocie etycznym, będącym przejściem do postrzegania nauki w kategoriach zaangażowanej etycznie, a nawet politycznie działalności poznawczej mającej na celu nade wszystko realizację naszych ideałów

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji