EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Granice, wymiary, języki / 2004 / 6

Od Adeli do Zbawienia świata

Numer: 2004 / 6

Recenzja. Słownik schulzowski, oprac. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2004

Powrót do przeszłości w kontekście egzystencjalnych sposobów doświadczania czasu

Indeks autorów: Bartosz Korzeniewski
Numer: 2004 / 6

Recenzja. Hanna Buczyńska-Garewicz Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków 2003

Historia dramatu naturalistycznego według Gabrieli Matuszek

Indeks autorów: Krystyna Ruta-Rutkowska
Numer: 2004 / 6

Recenzja. Gabriela Matuszek Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001

Interpretacja jest wszystkim. O wykładach Ingi Iwasiów

Indeks autorów: Hanna Serkowska
Numer: 2004 / 6

Recenzja. Inga Iwasiów Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania, Szczecin 2004; Tejże Gender dla średniozaawansowanych, Warszawa 2004

Czy istnieje polska proza lingwistyczna?

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2004 / 6

Recenzja. Jan Galant Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998

Próba antropologii postaci literackiej

Indeks autorów: Marcin Wołk
Numer: 2004 / 6

Recenzja. Hanna Gosk Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. Wybrane zagadnienia, Izabelin 2002

Granice literatury, granice historii, granice granic

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 2004 / 6

O regułach odróżniania i odgraniczania literatury od innych dziedzin piśmiennictwa w związku z tożsamością i historyczną zmiennością sztuki literackiej

Wymiar etyczny i metafizyczny świadectwa w poezji Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza

Indeks autorów: Bogdana Carpenter
Numer: 2004 / 6

O dwóch różnych koncepcjach świadectwa w poezji Herberta i Miłosza

Językowy obraz świata w Obmapywaniu Europy Mirona Białoszewskiego

Numer: 2004 / 6

Artykuł opisuje zabiegi językowe i tekstotwórcze, za pomocą których Białoszewski kreuje własną wizję rzeczywistości niegotowej

Uszy

Indeks autorów: Witold Gombrowicz
Numer: 2004 / 6

Krótkie opowiadanie opublikowane w dwutygodniku polityczno-literackim Problemy, 1935 nr 7

Do genezy Ferdydurke

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2004 / 6

Komentarz do opowiadania Gombrowicza Uszy publikowanego w tym samym numerze

Gest Achillesa

Indeks autorów: Jan Kordys
Numer: 2004 / 6

Na przykładzie fragmentu Iliady Autor analizuje tryb prezentacji perspektywy, przyjmowanej przez osobę zderzającą się z mową i zachowaniem, których znaczenie zdaje się być odmienne od deklarowanego

Przeciw nienawiści i pogardzie

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2004 / 6

O pisarzach, uczonych i publicystach, którzy czynnie sprzeciwiali się przejawom antysemityzmu w przedwojennej Polsce

Sambor Sandauera

Indeks autorów: Stanisław Gawliński
Numer: 2004 / 6

Posługując się metodą psychoanalizy egzystencjalnej, Autor bada znaczenie miasta rodzinnego dla biografii A. Sandauera

Semiotyka przestrzeni w powieści cyberpunkowej

Indeks autorów: Marek Kaźmierczak
Numer: 2004 / 6

Autor omawia jedną z najważniejszych kategorii dla tego gatunku literatury popularnej

Element skandalu w autoportrecie romantycznym

Indeks autorów: Alina Kowalczykowa
Numer: 2004 / 6

Analizując romantyczne autoportrety, Autorka zwraca uwagę na różnice między deklarowanym zrywem przeciw fałszowi świata a strategiami autokreacji

Murzynek Bambo - czarny, wesoły.... Próba postkolonialnej interpretacji tekstu

Indeks autorów: Marcin Moskalewicz
Numer: 2004 / 6

Autor interpretuje tekst Tuwima narzędziami krytyki postkolonialnej i psychoanalizy

Uczłowieczanie-tego-co-nie-ludzkie w książeczkach o małpce Fiki-Miki i murzynku Goga-Goga

Indeks autorów: Miłosz Sosnowski
Numer: 2004 / 6

Autor stawia tezę, iż popularne historyjki o koziołku, małpce i Murzynku wpisują się w oświeceniowy projekt cywilizowania ludów podporządkowanych

Profuzja profecyj w Oziminie

Indeks autorów: Jerzy Paszek
Numer: 2004 / 6

Omówienie wątków politycznych i profetycznych w Oziminie W. Berenta

Sytuacje dydaktyczne. O niektórych konsekwencjach zwrotu etycznego dla nauczania literatury

Indeks autorów: Krystyna Koziołek
Numer: 2004 / 6

Autorka przechodzi od krytyki utopii neutralnego nauczyciela do postulatu uwolnienia lektury w dydaktyce szkolnej

Komża i majtki czyli prowokacja tradycji w polskiej literaturze współczesnej

Numer: 2004 / 6

Autorka analizuje przestrzeń dyskursów publicznych i publicystycznych, stanowiących tło dla problematyki feminizmu

Libido sciendi w Instytucie

Indeks autorów: Elżbieta Rybicka
Numer: 2004 / 6

Odnowienie relacji mistrz-uczeń jako paradoksalny cel liberalnej edukacji

Dokąd zmierza humanistyka? O sytuacji wewnątrz i wokół dyskursu humanistycznego (i teoretycznoliterackiego) na Zachodzie, postkolonializmie i… etyce

Indeks autorów: Dariusz Skórczewski
Numer: 2004 / 6

Artykuł przybliża typ myślenia charakterystyczny dla zachodnich środowisk uniwersyteckich, przeświadczonych o kryzysie humanistyki

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji