EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Granice współczesności / 1996 / 4

I cóż dalej, dziwna monado? Witkacy u progu niepodległości

Indeks autorów: Jan Błoński
Numer: 1996 / 4

Witkacego teatralizacja życia a styl jego filozofowania

Teksty i głosy (z zagadnień poetyki modernizmu)

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 1996 / 4

Szkic adaptujący tytułowe terminy poetyki opisowej na użytek analizy historycznoliterackiej

Wątpliwe rozstanie z utopią

Indeks autorów: Przemysław Czapliński
Numer: 1996 / 4

Autor stawia tezę o realności utopii w społeczeństwie posthistorycznym

Kicz jest w nas (Gombrowicza romans z kiczem)

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 1996 / 4

Ambiwalentne traktowanie kiczu przez Gombrowicza jako świadectwo dualistycznej natury jego dzieła

Konstrukcje homoseksualizmu w Dzienniku Jana Lechonia (Próba innej lektury)

Indeks autorów: Roman Koropeckyj
Tłumacze: Joanna Niżyńska
Numer: 1996 / 4

Dziennik poety jako dokument podjętej przez niego próby autoterapii

Pęta Opętanych

Numer: 1996 / 4

Autorka próbuje rozwikłać tajemnicę warsztatowego niepowodzenia powieści Gombrowicza

Niebezpieczne związki. Jeszcze raz o prozie Zofii Nałkowskiej

Indeks autorów: Ewa Kraskowska
Numer: 1996 / 4

O pesymizmie pisarki ukazującej destrukcyjność relacji międzyludzkich

Poetyka epifanii a modernizm (od Norwida do Leśmiana)

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 1996 / 4

O regułach konstruowania nowoczesnego dyskursu epifanijnego w poezji

Gombrowicza wizerunek odwrócony

Indeks autorów: Kazimierz Bartoszyński
Numer: 1996 / 4

Recenzja. Olaf Kühl, Stilistik einer Verdrängung. Zur Prosa von Witold Gombrowicz, Berlin 1995

Ostatnia książka Stefana Żółkiewskiego

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1996 / 4

Recenzja. Stefan Żółkiewski, Społeczne konteksty kultury literackiej na ziemiach polskich (1890-1939), przyg. do druku A. Brodzka, M. Hopfinger, O. Czarnik, Warszawa 1995

Dwie książki o Singerze

Indeks autorów: Chone Shmeruk
Numer: 1996 / 4

Recenzja. Agata Tuszyńska, Singer. Pejzaże pamięci, Gdańsk 1994; Monika Adamczyk-Garbowska, Polska Isaaca Bashevisa Singera – rozstanie i powrót, Lublin 1994

Prawda jest mniejszym złem

Indeks autorów: Andrzej Werner
Numer: 1996 / 4

Recenzja. Jan Walc, Ja tu tylko sprzątam. Felietony i szkice z lat 1988-1993, wybór i opracowanie Małgorzata Łukasiewicz, wstęp Włodzimierz Bolecki, Warszawa 1995

Włoskie Fraszki

Indeks autorów: Aleksander Wilkoń
Numer: 1996 / 4

Recenzja. Jan Kochanowski, Frasche. Introduzione, traduzione e note di N. Minissi, Milano 1995

Okno w getcie

Indeks autorów: Jacek Leociak
Numer: 1996 / 4

Motyw okna jako klucz do interpretacji diarystycznych świadectw doświadczenia getta

Granice współczesności

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 1996 / 4

Artykuł wstępny do poświęconego tytułowemu zagadnieniu

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji