EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Teoretyczności / 2001 / 5

W horyzoncie teorii literackiej

Numer: 2001 / 5

Recenzja. Vladimir Biti Pojmovnik suvremene knijževne teorije, Zagreb 1997

Pośmiertny tryumf genologii

Indeks autorów: Grzegorz Grochowski
Numer: 2001 / 5

Recenzja. Genologia dzisiaj, red. W Bolecki, I. Opacki, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. LXXXII, Warszawa 2000

Sztybel

Indeks autorów: Ryszard Löw
Numer: 2001 / 5

Recenzja. Dania Amichay-Michlin Ahavat isz. Abraham Josef Sztybel (The love of A.J. Stybel), Jerozolima 2000

Niewiarygodna książka

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2001 / 5

Recenzja. Ewa Ihnatowicz Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000

Świadkowie Zagłady

Indeks autorów: Tomasz Żukowski
Numer: 2001 / 5

Recenzja. Feliks Tych Długi cień Zagłady. Szkice historyczne, Warszawa 1999

Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 2001 / 5

Autor omawia różne obszary modalności jako przedmiotu badań literackich i dociekań narratologicznych

Narratologia - dzisiaj i nieco dawniej

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 2001 / 5

O pojmowaniu narratologii w literaturoznawstwie i innych dyscyplinach humanistycznych

Interpretacja i literatura

Numer: 2001 / 5

Autor postuluje absolutną swobodę wyboru między rozmaitymi odczytaniami w akcie interpretacji, kreśląc różnicę między egzegezą a użyciem tekstu

Co nam zostało ze strukturalizmu?

Indeks autorów: Janusz Sławiński
Numer: 2001 / 5

Autor dowodzi, że ze strukturalizmu jak dotąd, pozostało wszystko, wbrew wszelkim wieściom, że odbył się już jego pogrzeb

Gatunek - sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej

Indeks autorów: Bożena Witosz
Numer: 2001 / 5

Autorka analizuje zbliżenia lingwistyki i teorii literatury na polu problematyki genologicznej, kreśląc perspektywy międzydyscyplinowego programu badawczego]

Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis, przeł. Jarosław Płuciennik

Indeks autorów: Charles Russell
Numer: 2001 / 5

Autor analizuje różnice w programach estetycznych ruchów komunistycznych i awangardowych

Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii

Indeks autorów: Krzysztof Okopień
Numer: 2001 / 5

O filozofie uzbrojonym w sieć logosu, broniącym się przed Dioniozosem, by uniknąć żałosnego losu sobowtóra boga

Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2001 / 5

Refleksja nad odbiorem literatury w kontekście postulatów neopragmatystów

Polonijne zbiory archiwalne w USA w badaniach nad biografią Jana Lechonia

Indeks autorów: Beata Dorosz
Numer: 2001 / 5

Prezentacja zbiorów archiwalnych przydatnych dla badań nad biografią Lechonia

…wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć - przyjaźń Tadeusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską w świetle ich korespondencji 1935-1959

Indeks autorów: Ewa Głębicka
Numer: 2001 / 5

O skomplikowanych relacjach między polskimi literatami w kraju i na wychodźstwie, w świetle korespondencji poety z pisarką

Litewskie urodziny Miłosza

Indeks autorów: Tadeusz Bujnicki
Numer: 2001 / 5

Sprawozdanie z obchodów 90. urodzin Czesława Miłosza, Wilno, Kowno, Szetejnie, 26-30 VI 2001]

XXX Konferencja Teoretycznoliteracka, czyli jubileusz i spory

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2001 / 5

Sprawozdanie z XXX Konferencji Teoretycznoliterackiej Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, IBL PAN, Krasiczyn, 9-15 X 2001

Odpowiedź na ankietę 10 największych osiągnięć…

Indeks autorów: Janina Abramowska
Numer: 2001 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Łódeczka

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 2001 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Moja dziesiątka (Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich)

Indeks autorów: Mieczysław Inglot
Numer: 2001 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

W odpowiedzi na ankietę zamieszczoną w Tekstach Drugich

Indeks autorów: Krzysztof Krasuski
Numer: 2001 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Dziesięć najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX w.

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2001 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Zabierając głos w ankiecie Tekstów Drugich

Indeks autorów: Jerzy Paszek
Numer: 2001 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Odpowiedź na ankietę 10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX w.

Indeks autorów: Jerzy Smulski
Numer: 2001 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Odpowiedź na ankietę

Indeks autorów: Jerzy Święch
Numer: 2001 / 5

Odpowiedź na ankietę Tekstów Drugich: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego literaturoznawstwa XX wieku

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji