EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Gatunki i potwory / 1999 / 6

Zagłada gatunków

Indeks autorów: Stanisław Balbus
Numer: 1999 / 6

Aktualna sytuacja genologiczna form literackich jako efekt odejścia od paradygmatyki w stronę hermeneutycznej przestrzeni zróżnicowanych odniesień gatunkowych

W stronę genologii multimedialnej

Indeks autorów: Edward Balcerzan
Numer: 1999 / 6

Propozycja modelu integrującego analogie pomiędzy odrębnymi systemami komunikacyjnymi

Gatunki i konfesje w badaniach gender

Indeks autorów: Inga Iwasiów
Numer: 1999 / 6

Sposoby traktowania problemu specyfiki gatunkowej przez gender studies

Gonić harcowników?

Indeks autorów: Andrzej Szahaj
Numer: 1999 / 6

Odpowiedź autora na polemiczny tekst Włodzimierza Boleckiego Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej (1998 nr 6) a zarazem głos zamykający dyskusję nad artykułem Granice anarchizmu interpretacyjnego (1997 nr 6)

Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza

Indeks autorów: Renate Lachmann
Tłumacze: Jan Balbierz
Numer: 1999 / 6

Przekład przejrzał Piotr Lachmann. O transformacjach gnostyckich i kabalistycznych mitów w prozie i poetologicznych wypowiedziach Schulza

Kosmos Witolda Gombrowicza. Genologiczne podstawy hipotez sensowności

Indeks autorów: Leonard Neuger
Numer: 1999 / 6

O zależności między parodystyczną aktualizacją gatunków powieściowych a konstrukcją narratora nic nie wiedzącego

Witkacy Arystotelesem podszyty. Mimesis i Czysta Forma

Indeks autorów: Krzysztof Obremski
Numer: 1999 / 6

Pokrewieństwa i rozbieżności w teoretycznych rozstrzygnięciach obu myślicieli

Schulz i Witkacy - głos drugi

Indeks autorów: Marta Skwara
Numer: 1999 / 6

O roli arabeski u Schulza i groteski u Witkacego oraz o światopoglądowych konsekwencjach tych inspiracji

Postacie kalek w utworach Bolesława Lesmiana - zwycięstwo ciała czy ducha?

Indeks autorów: Elzbieta Zarych
Numer: 1999 / 6

Kalectwo braku oraz kalectwo nadmiaru – dwa sposoby przejawiania się dysonansowej natury rzeczywistości

Wszystko o Chopinie

Indeks autorów: Michał Głowiński
Numer: 1999 / 6

Recenzja. Mieczysław Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998]

Ripa w pigułce

Indeks autorów: Adam Karpiński
Numer: 1999 / 6

Recenzja. Cesare Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 1998

Ingarden ponowoczesny?

Indeks autorów: Zofia Mitosek
Numer: 1999 / 6

Recenzja. Danuta Ulicka, Granice i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Warszawa 1999

Tajemnica złotego pierścienia i to, które bywa na jedną chwilę

Indeks autorów: Kazimiera Szczuka
Numer: 1999 / 6

Recenzja. Literatura wobec niewyrażalnego, pod red. W. Boleckiego i E. Kuźmy, Warszawa 1998

O gatunkach to i owo

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 1999 / 6

Artykuł wstępny do numeru poświęconemu problematyce genologicznej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji