EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Herbert-interpretacje / 2000 / 3

Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?

Indeks autorów: Stanley Fish
Tłumacze: Andrzej Szahaj
Numer: 2000 / 3

Analiza możliwych interpretacji tytułowego wyrażenia jako ilustracja tezy o „nieobecności niezależnego i wolnego od kontekstu systemu znaczeń”; esej z książki Fisha Is there a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities, Cambridge Mass. Harvard University Press 1980

Poezja Zbigniewa Herberta w krytyce anglosaskiej

Indeks autorów: Bogdana Carpenter
Numer: 2000 / 3

Dzieje recepcji autora Pana Cogito wśród amerykańskich krytyków i poetów

Poemat bukoliczny Aleksandra Wata

Indeks autorów: Adam Dziadek
Numer: 2000 / 3

O nie opublikowanym dziele otwartym Wata

Bogowie Herberta

Indeks autorów: Mirosław Dzień
Numer: 2000 / 3

Rozważania o koncepcji Boga w transreligijnej eschatologii poety

Szklane oczy Hery. Reinterpretacja sztuk Zbigniewa Herberta

Indeks autorów: Halina Filipowicz
Numer: 2000 / 3

O sposobach budowania napięcia między widzialnym a niewidzialnym w dramatopisarstwie Herberta

Ukryty dialog

Indeks autorów: Aleksander Fiut
Numer: 2000 / 3

O poetyckich starciach Herberta z Miłoszem i Miłosza z Herbertem

Co jest za ta ścianą? O Drugim pokoju Zbigniewa Herberta

Indeks autorów: Jacek Kopciński
Numer: 2000 / 3

Relacja pomiędzy symbolicznymi i naturalistyczno-egzystencjalnymi znaczeniami jednoaktówki Herberta

Struna światła - między ocaleniem a niepokojem

Indeks autorów: Julian Kornhauser
Numer: 2000 / 3

Nieustanna konfrontacja przeciwieństw jako zasada pierwszego poetyckiego tomu Zbigniewa Herberta

Prywatne kolekcje w depozycie fikcji: Kwiaty polskie Juliana Tuwima

Indeks autorów: Piotr Michałowski
Numer: 2000 / 3

Poemat jako dzieło kolekcjonera osobliwości bibliofilskich, cudzych głosów oraz okruchów pamięci

Niepewna jasność tekstu i wierność interpretacji. Wokół wiersza Zbigniewa Herberta Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 2000 / 3

Utwór Herberta jako fakt literacki, struktura epifanijna i obiekt hermeneutycznych poczynań interpretatorów

Zbigniewa Herberta podróż do zachwytu

Indeks autorów: Bożena Shallcross
Numer: 2000 / 3

Zapis epifanijnej lektury tekstów malarskich w eseistyce pisarza

Platon Herberta, czyli o rozumie, namiętnościach, pustce i lęku

Indeks autorów: Barbara Sienkiewicz
Numer: 2000 / 3

Poezja jako rodzaj filozofowania: Herberta a platońska tradycja myślenia

Przeszłość jako niepokój

Indeks autorów: Wojciech J. Burszta
Numer: 2000 / 3

Recenzja. Ewa Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999

Herbert w stanie podejrzenia?

Indeks autorów: Ewa Kołodziejczyk
Numer: 2000 / 3

Recenzja. Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek. Kalendarium życia i twórczości oprac. P. Czapliński i P. Śliwiński, Kraków 1999

Krytyk, skądinąd literaturoznawca

Indeks autorów: Robert Ostaszewski
Numer: 2000 / 3

Recenzja. Krzysztof Uniłowski, Skądinąd. Zapiski krytyczne, Bytom 1998; tenże, Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze, Katowice 1999

Czy istnieje polska proza lingwistyczna?

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2000 / 3

Recenzja. Jan Galant, Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998

[Trzy fragmenty o sztuce opowiadania]

Indeks autorów: Walter Benjamin
Tłumacze: Piotr Bukowski
Numer: 2000 / 3

Tłumaczenie trzech notatek na podstawie książki: W. Benjamin, Kleine Kunst-Stücke, Leipzig 1989

Co to ma znaczyć?

Indeks autorów: Andrzej Chojecki
Numer: 2000 / 3

Autor, zaopatrzony w podręczny (szwedzki) zestaw do interpretowania, dowodzi nieusuwalności potrzeby znaczenia

Przedmowy. Ku uciesze niektórych stanów w miarę czasu i mozliwości pióra Nicolaus Notabene

Indeks autorów: S?ren Kierkegaard
Tłumacze: Bronisław Swiderski
Numer: 2000 / 3

Fragment nie tłumaczonego do tej pory na język polski dzieła Kierkegaarda, zbioru przedmów do fikcyjnych książek: przedmowa II poświęcona stosunkowi krytyki do literatury. Przeł. i opracował Bronisław Świderski

Marginalia do Samoantysockrytyki

Indeks autorów: Henryk Markiewicz
Numer: 2000 / 3

Uwagi i sprostowania do tekstów M. Zawodniaka, J. Batesa i S. Boym (zob. 2000 nr 1/20)

Tezy o Herbercie

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 2000 / 3

Artykuł wstępny do numeru poświęconemu Zbigniewowi Herbertowi

Herberta próbka kabały

Indeks autorów: Mariusz Zawodniak
Numer: 2000 / 3

O funkcjach liczb w tytułach tomów wierszy Zbigiewa Herberta

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji