EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Romantyczni i nowocześni / 2001 / 2

Coś Ty Francuzom zrobił, Mickiewiczu?…

Indeks autorów: Izabela Jarosińska
Numer: 2001 / 2

Recenzja. Adam Mickiewicz w oczach Francuzów, wybór, oprac. i wstęp Z. Mitosek, przeł. R. Forycki, Warszawa 1999

Dyskusyjna propozycja dekonstrukcjonizmu

Indeks autorów: Dorota Klimanowska
Numer: 2001 / 2

Recenzja. Wiesław Rzońca Witkacy – Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Warszawa 1998

Od postmodernizmu do modernizmu (Wat - inne doświadczenie)

Indeks autorów: Włodzimierz Bolecki
Numer: 2001 / 2

Autor odrzuca pogląd identyfikujący Aleksandra Wata z postmodernizmem, uznając jego twórczość za charakterystyczny przykład wschodnioeuropejskiego modernizmu

Arystokratyczny liberalizm Aleksandra Świętochowskiego

Indeks autorów: Grażyna Borkowska
Numer: 2001 / 2

Autorka analizuje liberalne idee Świętochowskiego w kontekście historyzmu pisarza i nawiązań do antyku w jego pismach, zwracając uwagę na ich ograniczenia płynące z pozytywistycznego kolektywizmu

Autentyczność i amoralizm. Problemy indywidualnej tożsamości w Czerwonym Pokoju Augusta Strindberga i Próchnie Wacława Berenta

Indeks autorów: Piotr Bukowski
Numer: 2001 / 2

Autor analizuje zarysowane w tych dziełach modele tożsamości artysty i ich etyczny wymiar

Przepisywanie Wielkiej Historii, Achmatowa, Szymborska i żona Lota

Indeks autorów: Clare Cavanagh
Tłumacze: Tomasz Kunz
Numer: 2001 / 2

Na przykładzie wierszy poświęconych żonie Lota, Autorka ukazuje sposób, w jaki liryka kładzie nacisk na pojedynczość i nieredukowalność indywidualnych historii

Miasto Schulza

Indeks autorów: Jerzy Jarzębski
Numer: 2001 / 2

Autor analizuje rolę i znaczenie miasta jako miejsca akcji powieści Brunona Schulza

Na peryferiach czysto-formalnej estetyki. Witkacy i Rytard

Indeks autorów: Radosław Piętka
Numer: 2001 / 2

O Witkacego odczytaniu Wniebowstąpienia Rytarda jako częściowej realizacji postulatów Czystej Formy

Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta do Hegla - na literaturę polskiego romantyzmu

Indeks autorów: Elzbieta Zarych
Numer: 2001 / 2

Autorka omawia przyczyny, dla których analizy wpływu niemieckiej filozofii na polski romantyzm dotyczą głównie filozofii, estetyki i krytyki literackiej, a nie literatury

Metafora (Rozprawa o nierówności), przeł. Artur Przybysławski

Indeks autorów: Paul De Man
Numer: 2001 / 2

Analiza teoretycznych, literackich oraz politycznych aspektów języka Rozprawy o pochodzeniu i podstawy nierówności między ludźmi Rousseau

Koniec wojny

Indeks autorów: Leopold Buczkowski
Numer: 2001 / 2

Oprac. Sławomir Buryła, Radosław Sioma. Fragment wojennego dziennika pisarza

Między Wertepami a Czarnym potokiem. Zagadnienia ewolucji prozy Leopolda Buczkowskiego

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2001 / 2

Dzienniki wojenne Buczkowskiego jako stadium w procesie ewolucji prozy pisarza; komentarz do fragmentów dziennika, publikowanych w tym samym numerze

Hermeneutyka tekstu literackiego w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza

Indeks autorów: Michał Kuziak
Numer: 2001 / 2

Zestawienie deklarowanych przez Mickiewicza założeń literaturoznawczych z jego praktyką interpretacyjną

Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej: El Desdichado Gérarda de Nervala

Indeks autorów: Magdalena Siwiec
Numer: 2001 / 2

Interpretacja utworu przez pryzmat motywu Orfeusza

Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne propozycje

Indeks autorów: Andrzej Karcz
Numer: 2001 / 2

O polskiej, po-poststrukturalistycznej propozycji odnowienia badań literackich poprzez powrót do spraw dla literatury podstawowych

Co czytają teoretycy fikcji i dlaczego?

Indeks autorów: Anna Łebkowska
Numer: 2001 / 2

Odpowiadając na tytułowe pytanie, autorka przygląda się relacji między preferencjami lekturowymi badaczy a ich teoriami

Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce

Indeks autorów: Michał Rusinek
Numer: 2001 / 2

O dwóch rodzajach refleksji nad retoryką: (1) głoszącej powrót retoryki oraz (2) mówiącej o zwrocie ku retoryce

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji